İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Canvas İçinde Kendi Kendine Hareket Eden Resim

Bu örnekte bir resim bir canvas içinde hareket etmektedir. Canvas'ın kenarlarına çarpıp geri dönmektedir.

ImageMove.javaİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import javax.swing.*;
 2 import java.awt.*;
 3 public class ImageMove extends JFrame{
 4  public ImageMove(){
 5   setBounds(10,10,100,100);
 6   String path="E:\\Test\\room.png";
 7   Image image=Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(path);
 8   Canvas c=new Canvas();
 9   c.setBackground(Color.WHITE);
 10   Hero hero=new Hero(image,c);
 11   getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
 12   getContentPane().add(c);
 13   setVisible(true);
 14  }
 15  public static void main(String[] args) {
 16   new ImageMove();
 17  }
 18 }

Hareket eden resim için Hero class'ı yaartılmıştır. Bu class ile resim canvas'ın kenralarına çarpıp geri dönmektedir.

Hero.javaİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import java.awt.*;
 2 import java.util.*;
 3 public class Hero{
 4  private Image image;
 5  private Canvas canvas;
 6  private int deltaX=1,deltaY=1;
 7  private int x,y;
 8  public Hero(Image img,Canvas c){
 9   image=img;
 10   canvas=c;
 11   Timer timer=new Timer();
 12   TimerTask task=new TimerTask(){
 13    public void run(){
 14     move();
 15    }
 16   };
 17   timer.schedule(task,new Date(),100);
 18  }
 19  private void move(){
 20   x+=deltaX;
 21   y+=deltaY;
 22   if(hasInside()){
 23    draw();
 24   }else{
 25    nextDirection();
 26   }
 27  }
 28  private void draw(){
 29   Graphics g=canvas.getGraphics();
 30   g.setColor(Color.WHITE);
 31   g.fillRect(0,0,getCanvasWidth(),getCanvasHeight());
 32   g.drawImage(image,x,y,canvas);
 33  }
 34  private void nextDirection(){
 35   if(x<0){
 36    deltaX=1;
 37   }else if(y<0){
 38    deltaY=1;
 39   }else if(x>getCanvasWidth()-getWidth()){
 40    deltaX=-1;
 41   }else if(y>getCanvasHeight()-getHeight()){
 42    deltaY=-1;
 43   }
 44  }
 45  private boolean hasInside(){
 46   return getCanvasBounds().contains(getBounds());
 47  }
 48  private int getWidth(){
 49   return (int)getBounds().getWidth();
 50  }
 51  private int getHeight(){
 52   return (int)getBounds().getHeight();
 53  }
 54  private Rectangle getBounds(){
 55   return new Rectangle(x,y,image.getWidth(canvas),image.getHeight(canvas));
 56  }
 57  private int getCanvasWidth(){
 58   return (int)getCanvasBounds().getWidth();
 59  }
 60  private int getCanvasHeight(){
 61   return (int)getCanvasBounds().getHeight();
 62  }
 63  private Rectangle getCanvasBounds(){
 64   return canvas.getBounds();
 65  }
 66 }

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır