İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Font Family Liste Component'i

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 package com.godoro.swing;
 2 import javax.swing.*;
 3 import java.awt.*;
 4 public class FontFamilyList extends JList{
 5  public FontFamilyList(){
 6   FontFamilyModel model=new FontFamilyModel();
 7   setModel(model);
 8  }
 9  class FontFamilyModel extends AbstractListModel{
 10   String[] fonts;
 11   public FontFamilyModel(){
 12    setFonts();
 13   }
 14   public int getSize(){
 15    return fonts.length;
 16   }
 17   public Object getElementAt(int index){
 18    return fonts[index];
 19   }
 20   private void setFonts(){
 21    GraphicsEnvironment env=GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
 22    fonts=env.getAvailableFontFamilyNames();
 23   }
 24  }
 25  public static void main(String[] args) {
 26   JFrame frame=new JFrame();
 27   frame.setBounds(0,0,200,300);
 28   FontFamilyList list=new FontFamilyList();
 29   frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
 30   frame.getContentPane().add(new JScrollPane(list),BorderLayout.CENTER);
 31   frame.setVisible(true);
 32  }
 33 }

Bu örnekte bir font family listesi yaratıyoruz. Font isimlerini sistemden GraphicsEnvironment class'ı ile buluyoruz. AbstractListModel implements ederek bir model yaratıyoruz.

FontFamilyModel AbstractListModel'i exteds etmiş ve

public int getSize(){
	return fonts.length;
}
public Object getElementAt(int index){
	return fonts[index];
}

method'larını yazmıştır. Model kurucuda setFonts() method'unu çağırarak font'ların yüklenmesini sağlamıştır. setFont method'u ise

GraphicsEnvironment env=GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
fonts=env.getAvailableFontFamilyNames();

ile tüm font isimlerini fonts dizisine atamıştır. Böylece tüm fontların bir listesi elde edilmiştir.

Bu listeyi Font dialog kutularında kullanabilirsiniz.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır