İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Burak Bayramlı
bayramli@bilisimcumhuriyeti.com

Java İle E-posta (JavaMail)

Java ile e-posta göndermek oldukça basit. Referans olması açısından aşağıdaki kod parçasını paylasıyoruz.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import java.util.*;
 2 import java.io.*;
 3 import javax.mail.*;
 4 import javax.mail.internet.*;
 5 import javax.activation.*;
 6 public class Postaci
 7 {
 8   public static void main(String args[]) throws Exception {
 9     Properties props = System.getProperties();
 10     props.put("mail.smtp.host", "mail.sizinsirket.com");
 11     Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
 12     
 13     Message msg = new MimeMessage(session);
 14     
 15     msg.setFrom(new InternetAddress("ben@orada.com"));
 16     
 17     InternetAddress[] tos =InternetAddress.parse("alici-eposta-adresi@sizinsirket.com");
 18     
 19     msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO,tos);
 20     
 21     msg.setSubject("Java Eposta testi");
 22     msg.setSentDate(new Date());
 23     msg.setText("Bu mesaj Java'dan gönderilmistir...");
 24     Transport.send(msg);    
 25   }
 26 }

Java Mail'in çalışması için Java Tetikleyici Altyapısı (Javabeans Activation Framework) gerekiyor. Aşağıda gerekli bağlantıları bulabilirsiniz.

Kaynaklar

Saygılar

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır