İçerikler :

Budizm Budizm'de Dört Yüce Gerçek Öğretisi Budizm'de Sekiz Aşamalı Yüce Yol Öğretisi Budizm'de Üç Ana Gelenek (Mezhep) Vardır Budizm'de Üç Hazine Budizm'in Ana Yapısı Reenkarnasyon (Yeniden D.. Budizm Brahmanizm (Brahma İnanışı- Hinduizm).. Dalay Lama Daramsala Dharma Dört Yüce Gerçek Mahayana Nirvana Sangha Sekiz Aşamalı Yüce Yol (Yöntem) Siddhartha Gautama - Buda Theravada Üç Hazine (Üç Değerli Taş - Üç Sığınak) Vajrayana

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Budizm

Tanım: Hindistan'da ortaya çıkan, Siddhartha Gautama (Buda) öğretilerine dayanan, daha çok Güney , Güney Doğu ve Doğu Asya'a da yaygın olan din. Iztıraplardan ve acılardan kurtulmayı ve huzurlu , mutlu olmanın yollarını göstermeyi amaçlamaktadır. Reenkarnasyon , karma ve meditesyon temel kavramları olarak görülebilir

Kişi

Siddhartha Gautama - Buda

M.Ö. 563-M.Ö. 483 arasında yaşadığı tahmin edilen ve Budizm'in kurucusu olduğu kabul edilen kişi. Buda ismi daha sonradan verilmiş bir ünvandır

Kavram

Dalay Lama

Tanım: Tibet Budist'lerinin dini lideri. Şu anda 14. Dalay Lama olan kişi Tenzin Gyatso'dur

Kavram

Dört Yüce Gerçek

Tanım: Budizm'de , 4 maddeden oluşan en temel öğreti. İnsanın mutsuzluğunun ve acılarının sebebi anlatılmakta ve nasıl çözüleceği (Sekiz Aşamalı Yüce Yöntem) belirtilmektedir

Kavram

Sekiz Aşamalı Yüce Yol (Yöntem)

Tanım: Budizm'de en temel öğretisi olan "Dört Yüce Gerçek" öğretisinin dördüncü maddesindeki yöntem. Bu yöntem (veya yol) sekiz maddedir ve arzu veya ihtiraslarımızı kontrol etme veya onlardan kurtulmanın yolunu göstermektedir

Kavram

Üç Hazine (Üç Değerli Taş - Üç Sığınak)

Tanım: Budizm'e ilk girenlerin sığınması gerektiği üç hazine. Birincisi Buda'nın kendisi, ikincisi Buda'nın ve Budizm'in öğretileri (Dharma) ve üçüncü hazine ise Buda'nın öğretilerini anlayıp, yayan rahipler topluluğudur

Kavram

Sangha

Tanım: Budizm'de Buda'nın öğretilerini anlamış, onun öğretilerini başkalarına da öğreten rahipler topluluğu. Budist olabilmek için sığınılması gereken üç hazineden biri kabul edilmektedir

Kavram

Theravada

Tanım: Budizm'de üç ana anlayıştan (mezhep) biri. Öğretilerinin temelini Pali Derlemesi adı verilen en eski yazılı kaynağı oluşturur

Kavram

Mahayana

Tanım: Budizm'de üç ana anlayıştan (mezhep) biri. Theravada (Hinayana) anlayışından türeyen bir anlayıştır

Kavram

Vajrayana

Tanım: Budizm'de üç ana anlayıştan (mezhep) biri. Mahayana anlayışından türeyen bir anlayıştır

Kavram

Nirvana

Tanım: Hint kökenli doğu dinlerinde (Hinduizm,Budizm vb..) , bir kişinin ihtiraslarından , acılarından ve ızdıraplarından tamamen kurtulduğu son nokta veya son duruma verilen isim. Bu noktaya ulaşılması durumuna "Nirvanaya Ulaşmak" denir

Kavram

Dharma

Tanım: Budizm'de Buda'nın öğretilerine verilen isim. Budist olabilmek için sığınılması gereken üç hazineden biri kabul edilmektedir
Tanım: Geleneksel Hindistan dinlerinde (Hindiuzim, Budizm, Jaynizm vb..) ve düşüncesinde geçen temel kavramlardan biri. Evrenin , toplumların ve insanın , fiziksel ve duygusal olarak temelini oluşturan ve yaşamın amacını veren kurallar (doğa yasaları vb..) ve ilkeler (ahlak ilkeleri, adalet vb..). Bu kavram çok sayıda farklı anlamlarda (örneğin "doğa yasaları","yaşam amacı","temel ahlak ilkeleri" gibi) kullanılabilmektedir ve bu nedenle kullanıldığı yere göre anlamlandırmak gerekmektedir

Veri

Budizm'de Dört Yüce Gerçek Öğretisi

Budizm'de "Dört Yüce Gerçek" öğretisindeki dört gerçek aşağıdaki gibidir : 

 1. Dukkha Gerçeği : Acı,ızdırap,memnuniyetsizlik yaşamın bir gerçeğidir
 2. Dukkha'nın Kökeni Gerçeği (Dukkha Samudaya) : 1. gerçekte bahsedilen acı,ızdırap,memnuniyetsizliklere sebep , arzu ve ihtiraslarımızdır
 3. Dukkha'dan Kurtulmanın Gerçeği (Dukkha Nirodha) : Arzu ve ihtiraslarımız kontrol edilmeli veya vazgeçilmeli
 4. Dukkha'dan Kurtulmanın Yolunun Gerçeği (Dukkha Nirodha Gamini Patipada) : Arzu ve ihtiraslarımızı kontrol etme veya onlardan kurtulmanın yolu "Sekiz Aşamalı Yüce Yol" dan geçmektedir.


Veri

Budizm'de Sekiz Aşamalı Yüce Yol Öğretisi

 

Budizm'de "Sekiz Aşamalı Yüce Yöntem" öğretisindeki sekiz yöntem aşağıdaki gibidir :

Bilgelik

 • 1-Doğru Bakış ve Kavrama  : Gerçeği,doğruyu olduğu gibi görme,bilme veya kavrama
 • 2-Doğru Düşünce ve Niyet : Arzuya direnme, iyi niyet , öfke ve nefrete direnme, zarar vermeme niyeti, merhametli olma

Etik (Ahlaki) ve Doğru Davranış

 • 3-Doğru Konuşma : Yalan ve yanlış konuşmamak , kötü söz söylememe, incitici söz söylememe, boş sözler söylememe
 • 4-Doğru Davranma : Can almamak, canlılara zarar vermemek, hırsızlık-kandırma gibi şeylerden uzak durmak, merhametli davranmak , dürüst olmak
 • 5-Doğru Geçim (Doğru Yaşama Biçimi-Geçinme) : Gelirini düzgün şekilde sağlamak ve doğru işlerde çalışmak

Konstanstrasyon-Disiplin veya Zihinsel Gelişim

 • 6-Kendini Geliştirmek İçin Çaba : Doğru olmayan halleri engellemek, doğru olmayan durumları terketmek, doğru hallerin ortaya çıkmasını sağlama ve onları koruma
 • 7-Doğru Farkındalık - Düşüncelilik : Bedenin, hislerin, zihnin anlaşılması
 • 8-Doğru Konsantrasyon : Belirli bir noktaya zihnin yönlenebilmesi. (Meditasyon bu amaçla kullanılır)

 


 


Veri

Budizm'in Ana Yapısı Reenkarnasyon (Yeniden Doğum), Karma ve Meditasyondur

Budizm'in ana yapısı aşağıda üç temel kavramdan oluştuğu söylenebilir: 

 • Reenkarnasyon (Yeniden Doğuş-Ruh Göçü) : Ölüm ve sonra yeniden doğum şeklinde devam eden döngü
 • Karma : Yaptığımız her eylemin ve düşüncenin ileride kesinlikle yaşamımızı (veya bir sonraki yaşamımızı) etkileyeceği görüşü
 • Meditasyon : Ruhsal sorunlardan (stress, iç sıkıntı, bunalım vb..) kurtulması , insanın kendi iç dünyasını anlaması için yapılan fiziksel ve zihinsel egsersizler


Veri

Budizm'de Üç Hazine

Budizm'de sığınılması gereken üç hazine aşağıdakilerdir : 

 

 • Buda : Budizm'in kurucusu kabul edilen Buda'nın kendisi
 • Dharma : Buda'nın öğretileri
 • Sangha : Buda'nın öğretilerini anlayan (aydınlanmış) ve başkalarına öğreten kişilerin oluşturduğu topluluk
Bir kişinin Budist olabilmesi için yukuarıda bahsedilen üç hazineye sığınması gerekmektedir

 


Veri

Budizm'de Üç Ana Gelenek (Mezhep) Vardır

Budizm'de üç ana gelenek (mezhep) vardır. Bu üç anlayış aşağıdaki gibidir : 

 • Theravada (Güney Budizm'i, Pali Budizm'i veya Hinayana adı da verilir) : Daha çok Güneydoğu Asya'da (Bangladeş, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Vietnam - The Great Vehicle) yayılmış mezhep veya anlayıştır
 • Mahayana (Doğu Budizm'i)  : Daha çok Doğu Asya'da (Çin,Japon,Kore,Singapur,Vietnam) yayılmış mezhep veya anlayıştır.
 • Vajrayana (Kuzey Budizm'i. Mahayana anlayışından ortaya çıkmış bir anlayıştır) : Daha çok Tibet, Moğolistan, Orta Asya, Çin ülkelerinde yayılmış mezhep veya anlayıştır

 

 


Sav

Budizm Brahmanizm (Brahma İnanışı- Hinduizm) Değiştirilmiş Bir Şeklidir

Budizm Brahmanizm (Brahma İnanışı - Hinduizm) değiştirilmiş bir şeklidir

Kavram

Daramsala

Tanım: Kuzey Hindistan'da Himachal Pradesh bölgesinde bulunan bir yerleşim yeri. Çin'in Tibet'i işgal etmesinden sonra Tibet'in dini lideri (Dalay Lama), bir çok budist bu bölgeye yerleşmmiştirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir