Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

Osmanlı Devletinde Defter ve Evrak Usulü Arşivleme

Osmanlı devleti arşivleri temel olarak iki tür arşiv usulü kullanmıştır : 

 • Defter Usulü : Bilgiler bir deftere sıra ile kaydedilmesi, yazılması şeklinde yapılan arşivleme. 1846'ya kadar bu usül kullanılmıştır
 • Evrak/Dosya Usulü : Bilgiler farklı dosyalarda tutulması şeklinde yapılan arşivleme. 1846'dan sonra bu tür usul kullanılmıştır


Kavram

Defter Usulü Arşiv

Tanım: Devlet işlemleri süresince oluşan bilgilerin bir deftere sıra ile yazılması şeklinde tutulan arşiv. Bu arşiv türü daha sonra yerini evrak (dosya) usulüne bırakmıştır

Kavram

Evrak (Dosya) Usulü Arşivleme

Tanım: Oluşan belgeleri ve bilgileri bir deftere sıra ile geçirmek yerine (defter usulü) farklı dosyalar şeklinde arşivleme sistemi. Bugün arşivler bu şekilde tasnif edilmekte ve arşivlenmektedir

Kavram

Hazine-i Evrak

Tanım: 1846 yılında devlet arşivindeki belgeleri modern tarzda tasnifleme amacıyla kurulmuş arşiv

Veri

Osmanlı Defterlerininin Bağlı Olduğu Daireye Göre Dört Kısım Olarak Sınıflandırılması

Osmanlı devletinden kalan defterler aşağıdaki gibi dört kısma ayrılabilir : 

 • Bâb-ı Asafi'ye (sadrazamlık ve hukumet) bağlı defterler
 • Bâb-ı Defterî'ye (Maliye) bağlı defterler
 • Vakıf Defterleri
 • Şeriyye Sicilleri

 


Veri

Osmanlı Tanzimat Öncesi Defterlerininin İki Grup Olarak Sınıflandırılması

Osmanlı devletinden Tanzimat öncesi kalan defterler aşağıdaki gibi iki gruba ayrılabilir : 

 • Dîvân-ı Hümâyûn (Siyasi-Hukuki hükümler) Defterleri
 • Bâb-ı Defterî (Maliye) Defterleri

Bu iki ana gruba ek olarak aşağıdaki defterler eklenebilir : 

 • Defterhâne-i Âmire (toprak ile ilgili kayıtlar) defterleri


Veri

Osmanlı Nezaretler (Bakanlıklar) Öncesi Defterlerin Sınıflandırılması

Osmanlı devletinden Nezaretler (Bakanlıklar) öncesi kalan defterler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 • Divan-ı Hümayun ve Babıali (Bâbıâlî) defterleri
 • Defter-i Hakanîye defterleri (tahrir defterleri)
 • Bâb-ı Defterî (Maliye) defterleri 
 • Şeriyye sicilleri


Veri

Osmanlı Nezaretler (Bakanlıklar) Öncesi Defterlerin Dini Olan ve Olmayan Şeklinde Sınıflandırılması

Osmanlı Nezaretler (Bakanlıklar) öncesi defterlerin dini olan ve omayan şeklinde iki ana sınıfa ayrılabilir : 

 • Dini belgeler (şeriyye sicilleri, ilâmlar, vakfiyeler, fetvalar)
 • Dini olmayan belgeler (ferman, berat vb..)

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir