İçerikler :

"Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırıl.. 1915'de Ermeni'leri Kürtler Öldürmüştür 1915'te Ermeni Techiri kararı neden ve ne am.. 1915'te Ermeni Techiri sırasında ne kadar kiş.. 1915 Ermeni Olayları İle İlgili 1915 Ermeni Soykırımı 1915 Ermeni Techiri Sırasında Bilerek Yardım .. 1915 Ermeni Techiri Sırasındaki Ölümler 1915 Ermeni Tehciri 1915 Ermeni Tehcirinde 1 ile 1.5 Milyon Ermen.. 1915 Ermeni Tehciri Savunma Amacıyla Yapılmış.. 1915 Ermeni Tehciri Yapılması Gerekliydi 24 Nisan 1915 Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsünün Perde Arka.. Büyük Felaket Diaspora Ermeni Çeteleri ve Sivil Ermeniler Ermeni Diyasporası Menfaatleri Ermeni Halkının Türkiyedeki Durumunu Anlatan .. Ermeni Komitelerinin Faaliyetleri ile İlgili .. Ermeni Soykırımı Ermeni Soykırımı Batı Ülkelerin Palavrasıdır Ermeni Soykırımı Değil Müslüman Soykırımı Var.. Ermeni Soykırımı ve Kürtler Ermeni Soykırımı Yalanı-Sözde Ermeni Soykırım.. Ermenistan'ın Toprak Talepleri Ermeni Techiri ve Türk Tarihçileri Ermeni Tehciri Ermeni Tehciri ve Almanya Desteği Ermeni Tehciri Yanlış ve Başarısız Bir Karard.. İttihat ve Terakki Cemiyeti İttihat ve Terakki Partisi ve Çeteler Kırım Mavi Kitap Naim Beyin Anıları: Ermeni Tehciri ve Katliam.. Osmanlı Türkiye’sindeki Ermeni Katliamları: T.. Sevk ve İskan Kanununun Çıkarılması Soykırım - Jenosit Sözde Ermeni Soykırımı Talat Paşa Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Taşnak Tehcir Tehcir Kanunu-Sevk ve İskân Kanunu Teşkilat-ı Mahsusa Ermeni Ölümleri İle İlgisi

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Tehcir

Tanım: Bir bölgeden başka bir bölgeye göç ettirme

Kavram

Kırım

Tanım: Toplu olarak öldürme, katliam

Kavram

Soykırım - Jenosit

Tanım: Aynı ırk veya dinden olan insan topluluklarına yapılan yok etme veya üremelerini engelleme

Kavram

Ermeni Tehciri

Tanım: 1915'de Ermeni'lerin bir bölümüne yapılan zorunlu göç ettirme

Kavram

Ermeni Soykırımı

Tanım: 1915'te Ermeni'lere yapıldığı öne sürülen soykırım

Kavram

Büyük Felaket

Tanım: 1915'de Ermeni Tehcir sırasında olan olaylara Ermeni'lerin verdiği isim

Kavram

Sözde Ermeni Soykırımı

Tanım: 1915'teki Ermeni olaylarını soykırım olarak kabul etmeyenler tarafından kullanılır. Sadece sözde olduğu gerçekte böyle bir şeyin olmadığı savunulur.

Kavram

Tehcir Kanunu-Sevk ve İskân Kanunu

Tanım: 1915'te savaş döneminde devlete karşı çıkan kişi veya kişiler için askeri tedbirlerin alınması için çıkarılan geçiçi kanun. Kanun devlete bu kişileri başka bir bölgeye sevk ve iskan etme yetkisi vermektedir.

Kavram

24 Nisan 1915

Tanım: Ermeni soykırımını savunanlara göre soykırımın başladığı tarih. Bu tarihte Osmanlı Devleti bir genelge ile Ermeni komitelerini kapattı ve bu komitelerdekii bir çok kişiyi tutukladı ve sürgüne gönderdi.

Kavram

Diaspora

Tanım: Anavatanı dışında yaşayan bir millet veya dine ait topluluklar

Kavram

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Tanım: 1893'de Askeri Tıbbiye'de İshak Sukuti,Abdullah Cevdet,İbrahim Temo ve Şerafettin Mağdumi'nin kurduğu cemiyet. Cemiyet'in amacı daha özgürlükçü bir anayasa ile Meşrutiyet yönetimi kurmak ve devletin kötü gidişine ve parçalanmasına son vermektir.

Kavram

Taşnak

Tanım: Ermeni Devrimci Federasyonu (Ermenice : Daşnaksutyun) 1890'da kurulan ve bağımsız Ermenistan için teror ve şiddet eylemleri gerçekleştiren örgüt.

Veri

"Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" Soykırım Suç Tanımı

Soykırım oluşturan eylemler

Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur.

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;

b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;

c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kastten değiştirmek;

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;

e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek


Olay

Ermeni Komitelerinin Faaliyetleri ile İlgili Genelge

Tarih : 24 Nisan 1915
Yer/Konum : Osmanlı İmparatorluğu

Dahiliye Nazırı Talat Paşa valiliklere ve mutasarraflıklara Ermeni komitelerinin faliyetlerininin engellenmesi için genelge göndermiştir. 

Bu genelgeden sonra Hışnak ve Taşnak gibi Ermeni parti ve komitler kapatılmış , belgelerine el koyulmuş ve üyeleri tutuklanmıştır.


Olay

Sevk ve İskan Kanununun Çıkarılması

Tarih : 27 Mayıs 1915
Yer/Konum : Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı Hükümeti 27 Mayıs 1915 günü "Sevk ve İskan Kanunu" olarak adlandırılan geçici kanunu çıkarttı . Bu kanun "Geçici Tehcir Kanunu" olarak ta bilinir. 

Bu kanun sonucu bir çok bölgedeki Ermeni'ler tehcir edilmişlerdir. 


Sav

1915 Ermeni Soykırımı

1915'te Ermeni'lere soykırım yapılmıştır

Sav

1915 Ermeni Tehciri

1915'de Ermeni'lereTehcir (Göç Ettirme) yapılmıştır

Sav

1915 Ermeni Techiri Sırasındaki Ölümler

1915 Ermeni Techiri sırasındaki ölümler devlet politikası sonucu değil hastalıklar,çevredeki çetelerin saldırıları ve savaş şartları nedeniyle gerçekleşmiştir.

Sav

1915 Ermeni Tehciri Yapılması Gerekliydi

1915'de Ermeni'lerin tehcir edilmesi gerekli bir işlemdi.

Sav

1915 Ermeni Tehciri Savunma Amacıyla Yapılmıştır

1915 Ermeni Tehciri savaş şartlarında doğu bölgelerinin savunması amacıyla yapılmıştır.

Sav

1915 Ermeni Tehcirinde 1 ile 1.5 Milyon Ermeni Ölmüştür

1915 Ermeni tehcirinde 1 ile 1.5 milyon arası Ermeni ölmüştür

Sav

Ermeni Soykırımı Yalanı-Sözde Ermeni Soykırımı

Ermeni soykırımı diye bir şey hiç olmamıştır.

Sav

Ermeni Tehciri ve Almanya Desteği

Ermeni Tehciri (Göç Ettirme) Almanya ile birlikte karar verilmiş ve uygulanmıştır

Sav

Ermeni Diyasporası Menfaatleri

Ermeni soykırımı iddaasında başta diyaspora (Ermenistan dışında yaşan Ermeniler) olmak üzere çok sayıda kişi menfaat sağlamaktadır. Bu nedenle bu iddealardan vazgeçmek istemezler

Sav

Ermeni Soykırımı Değil Müslüman Soykırımı Vardır

1915'de Ermeni soykırımı değil tam tersine Ermeni çetelerinin müslümanlara yaptığı soykırım vardır.

Sav

Ermeni Soykırımı Batı Ülkelerin Palavrasıdır

Ermeni soykırımı iddaası Batı ülkelerinin Türkiye'ye baskı yapmak için uydurdukları bir palavradır.

Sav

Ermeni Tehciri Yanlış ve Başarısız Bir Karardır

Ermeni tehciri yanlış bir karardır ve başarısız bir şekilde uygulanmıştır

Sav

Ermeni Çeteleri ve Sivil Ermeniler

1915'te Ermeni çetelerinin yaptığı suçlar nedeniyle Ermeni sivillerin cezalandırılması yanlıştır.

Sav

Ermeni Techiri ve Türk Tarihçileri

Ermeni techiri Türk tarihçileri başarısız olmuştur. Uluslararası kamuoyuna yeterli derecede etki edememişlerdir.

Sav

Ermeni Soykırımı ve Kürtler

Ermeni soykırımı bugün Kürt sorununda Türkiye'ye koz olarak kullanılmak için bu kadar büyütülmektedir. Amaç Türkiye'nin Kürt'lere karşı askeri hareketlerinde Türkiye'yi soykırımcı göstermektir ve kamuoylarını etkilemektir.

Sav

İttihat ve Terakki Partisi ve Çeteler

İttihat ve Terakki Partisi bazı eşkiya çetelerini kullanıp Ermenileri katletmiştir.

Sav

1915'de Ermeni'leri Kürtler Öldürmüştür

1915'de göç sırasında ölen Ermeniler , Kürt aşiretlerinin saldırısı sonucu öldürülmüşlerdir. Türk'ler ile bu olayların ilgisi yoktur.

Sav

Teşkilat-ı Mahsusa Ermeni Ölümleri İle İlgisi

Öldürülen Ermeniler resmi bir kuruluş olan Teşkilat-ı Mahsusa (Resmi istihbarat örgütü) tarafından öldürülmüşlerdir.

Sav

Ermenistan'ın Toprak Talepleri

Ermeni'lerin soykırım iddealarının bu kadar büyütmelerinin amacı Türkiye'den toprak talebi yapmak içindir.

Sav

1915 Ermeni Techiri Sırasında Bilerek Yardım Edilmemiştir

1915 Ermeni Techiri sırasında göç eden Ermeni'ler bilerek yardım edilmemiş ve bilinçli bir şekilde aç kalmalarına göz yumulmuştur.

Kişi

Talat Paşa

İttihat ve Terakki Cemiyet'i kurucularından ve ileri gelenlerindendir.

Eser

Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi

Sahipleri : Murat Bardakçı
Talat Paşa'nın (Tehcir Kanunu çıkarmıştır) özel arşivinde bulunan ve bugüne dek yayınlanmamış belgeler yayınlamaktadır. Tehcir sırasındaki Ermeni nüfusu, nerelere ne kadar tehcir yapıldığı ve tehcir sonrasında ne kadar nüfus kaldığı gibi bilgileri içerir.

Eser

Osmanlı Türkiye’sindeki Ermeni Katliamları: Tartışmalı bir Soykırım

Sahipleri : Guenter Lewy
1915 Ermeni tehcir olayları incelenir. 1915 Olaylarının soykırım olarak tanımlanamayacağını , devletin böyle bir niyetinin olmadığını savunur.

Eser

Naim Beyin Anıları: Ermeni Tehciri ve Katliamları ile ilgili Resmi Türk Belgeler

Sahipleri : Aram Andonyan
Ermeni Tahciri'i sırasında Talat Paşa tarafından yazılmış telgraflar olduğunu ve bu telgraflarda Ermeni'lerin katledilmesi ile ilgili emirler olduğunu savunur

Eser

Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü

Sahipleri : Burton J. Hendrick,Henry Morgenthau
27 Kasım 1913- Şubat 1916 arasında ABD'ni Türkiye büyükelçilik görevini yapan Henry Morgenthau'in anıları. Ermeni'lere soykırım yapıldığını savunur.

Eser

Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsünün Perde Arkası

Sahipleri : Heath W. Lowry
"Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü" kitabının tamamen palavra bilgilerden oluştuğunu savunur

Eser

Ermeni Halkının Türkiyedeki Durumunu Anlatan Rapor

Sahipleri : Johannes Lepsius
Ermeni soykırımı yapıldığını savunur ve Ermeni soykırımını savunananlar tarafından kullanılır

Eser

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Sahipleri : Esat Uras
Ermeni tarihi ve ermeni sorununu anlatan inceleme kitabı. Ermeni meselesi araştırmalarında referans olarak kullanılan temel eserdir.

Blog

1915 Ermeni Olayları İle İlgili

1915 Ermeni Olayları bir tehcir miydi soykırım mıydı ? Yapılması zorunlu muydu ? Bugün neden bütün dünya bu konuda Türkiye'yi suçlamaktadır ?

1915'deki Ermeni olaylarını (adına her ne diyorsanız) iki ana bölümde değerlendirmek gerekir. Birincisi 1915'de neler olduğu , ikincisi bugün Ermeni soykırımı suçlamalarının amacı ve geleceğe etkileri. 

 

1915'de olanlar ile ilgili benim modelim veya fikrim şu şekildedir. Osmanlı devleti içinde bulunan ve Türk olmayan tüm etnik-milli gruplar bağımsızlık savaşına girmişlerdir. Diğer etnik gruplardan daha sonra Ermeni'lerde bu mücadeleye başlamışlardır. Ancak Ermeni'lerin diğer etnik gruplardan farklı olarak hemen hemen hiç bir yerde çoğunluğu oluşturmamalarıdır. Anadolu'nun her yerine dağılmışlardır. Doğu Anadolu'da bile müslümanların toplam sayıları daha fazladır. Bu nedenle Doğu Anadolu'da müslümanları o bölgeden kaçırmak için Ermeni çeteleri özellikle sivil halka karşı şiddet uygulamışlardır. Eğer nüfusun çoğunluğunu oluştursalardı bu tür şiddet eylemlerine girişmeyebilirlerdi. Müslüman halkı şiddet ile yıldırarak bölgeden kaçırmak niyetindelerdi. Bu durum o bölgedeki müslümanların Ermenilere karşı düşmanlık ve intikam duyguları beslemesine neden olmuştur. Ermeni'lerin yaptığı zulümler ve buna karşılık müslümanların Ermeni'lere yaptıklarını bir çok kişi dedelerinden duymuştur. Bu nedenle her iki halkın birbirlerini katlettikleri kesindir. Bu nedenle nüfus çoğunluğu elde etme amacında olan Ermeniler ile müslümanlar arasından bir kan davası , intikam duyguları oluşmuştur.

 

Osmanlı devleti ve iktidardaki İttihat ve Terakki partisi Ermeni çetelerinin yaptıklarına karşı yeterli önlemleri alamamaktadır. Bunda özellikle dış güçlerin baskısı etkili olmaktadır. Savaş başladıktan sonra bu baskı doğal olarak ortadan kalmış ve sert tedbirler alınabilmiştir.

 

Ermeni tehcir kararı sadece hem Ermeniler'i müslümanlardan hem de müslümanları Ermeniler'den koruma amacıyla alınmıştır. Ancak bence en önemli amacı Doğu Anadolu'daki müslüman halkı korumaktır. Osmanlı devleti savaşta yenilebileceğini veya bölgeleri savaş sırasında kaybedebileceğini düşünmüştür (Ki Van savaş sırasında Rusya tarafından işgal edilmiş Van ilince çok büyük çapta müslüman katliamları yapılmıştır). Bu durumda Doğu Anadolu Rus'lar tarafından işgal edilecek , oradaki tüm müslümanların kaderi Ermeni'lerin elinde olacak ve müslümanlar katledilecektir. Bu durum oluşma ihitmali nedeniyle Ermeni'lerin Doğu Anadolu'dan temizlenmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde bir yenilgi durumda Müslümanların katledilmeli önlenecektir. Diğer bölgelerdeki Ermeni'lerinde müslüman halkan koruma amaçlı olarak tehcir edildiğini zannediyorum. Belki de Suriye'de kendi kendine yetebilen bir Ermeni nüfusu oluşturma amacı güdülmektedir. 

 

Ermeni'lere karşı toplumda sürekli tarih boyunca devam eden bir nefret söz konusu değildir. Ermenil'ler hemen her yerde önemli görevlere gelmesi , edebiyatta veya sanatın her dalında Ermeni'ler ile ilgili aşağılama vs.. hiç bir şeyin olmaması o devirlerde bir Ermeni düşmanlığı olmadığını gösterir. Bu nedenle Ermeni tehcirinin "pratik" bir amaç ile yapıldığı sonucu çıkabilir. Genel olarak devlet'in nefret ettiği bir topluluk sözkonusu değildir. Soykırımların olduğu tüm yerlerde uzun zamandan gelen , kurumsal , yaygın bir nefret ve aşağılama vardır. Ancak Ermeni'ler için bunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle Ermeni'lerin tehcir kararının Doğu Anadolu'daki müslümanları ileride olabilecek bir katliamdan kurtarma amacı taşıdığı düşünüyorum. 

 

Tehcir olayı sırasında yaşanan katliamların bilerek devlet tarafından yapıldığını zannetmiyorum. Yerlerine başarılı bir şekilde götürülen Ermeni kafileleri vardır. Ermeni katliamların bir kısmı soyguncu-eşkiya takımı tarafından yapıldığı kesindir. Ancak benim fikrime göre katliamların en önemli sebebi İngiliz-Fransız-Rus'lar tarafından tehcirinin sabote edilmesidir. Eğer tehcir işlemi başarılı bir şekilde yapılabilseydi Osmanlı aleyhine propaganda yapılamazdı. Bu nedenle İngiliz-Fransa-Rus gizli güçlerinin (ve bu güçlere hizmet eden Osmanlı vatandaşlarının) bu olayı katliam haline getirmek için çabalamışlar ve halkı kışkırtmışlardır. Sonuç olarak bunu başarmışlardır. Osmanlı devletinin bu katliamlardan elde edeceği hiç bir şey yoktur. Ama savaştığı ülkeler bunu propaganda olarak kullanacaklardır ve hala kullanmaktadırlar. 

 

Sonuç olarak Talat paşa ve tehcir kararını verenler Osmanlı'lın savaş sırasında o toprakları kaybedebileceğini veya savaştan yenik düşebileceğini hesaplayıp hem oradaki  müslümanları hem de vatan toprağını korumuşlardır. Talat paşa bu nedenle şehit olmuştur ve doğu anadolu'daki müslümanlar ona çok şey borçludur. Bazen şu soruyu kendime soruyorum acaba tehcir kararını alanlar 1917 Bolşevik devriminin olacağını bilselerdi tehcir kararını alırlar mıydı ? 1917 bolşevik devriminden sonra Rusya savaştan çekilmiş ve Doğu Anadolu'daki amaçlarından vazgeçmiştir.

 

Yukarıda 1915 olaylarını ve neden bu tür olayların olduğu konusunda fikrimi yazdım. Şimdi bugünü değerlendirmek istiyorum. 

 

Ermeni tehcirinin soykırım haline getirmenin amacı "siyasi"dir. Bunda tahminim kimsenin herhangi bir şüphesi yoktur. Eğer "insanlık" için birileri mücadele ediyor ise en azından arada bir balkan ve kafkasyada katliama uğraşım müslümanlara da değinmeleri gerekiyordu. Ancak hiç bir zaman bahsetmezler. Bu durum olayın "insani" değil "siyasi" olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

 

Ermeni olaylarının soykırım haline getirilip bu kadar büyütülmesinin sebebi Türkiye'ye karşı özellikle Kürt sorunu ile ilgili baskı kurmaktır. Örneğin Türkiye'nin yapacağı herhangi bir askeri operasyonda Türkiye katliamcı ve soykırımcı bire ülke gibi gösterilecektir. Bu nedenle Türkiye'ye karşı bir "kart" olarak kullanılmaktadır. 

 

Ermeni olaylarının soykırım haline getirilip bu kadar büyütülmesinin diğer bir sebebi de ulus devlet-küresel sermaye arasındaki mücadelede araç olarak kullanılmasıdır. Özellikle 1980'lerden sonra  kapitalist-sermaye sahipleri,  dünya üzerinde belirli bir ideoloji gütmeye başlamıştır. Bu ideoloji ulus devlet karşıtlığı , millet-ulus kavramı (doğal olarak milliyetçilik) karşıtlığı şeklinde kendini göstermektedir. "Küreselleşme" , "Tek kapitalist-liberal dünya devleti" gibi kavramları savunmuşlardır. Bu nedenle bu akım her ülkede kendi devletine düşman bir aydın sınıfı yaratmaya çalışmıştır. Türkiye'de de devlete düşman , Türk kelimesinden hoşlanmayan , Türk tarihini hor görmeye çalışan , Kamalist düşünceyi ve Atatürk'ü hedef alan bir aydın sınıfı türemiştir. Bu sınıf küresel sermaye tarafından sürekli desteklenmekte, medyanın önemli yerlerinde bu kişilere görevler verilmektedir.  Ermeni soykırımı olduğunu savunan yazarlara dikkat ettiğinizde çoğunluğunun liberal-kapitalist düşünceyi savunan (sosyalist vs.. olduklarınına savunabilirler) insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bu insanların amacı Ermenilerin yaşadığı sıkıntı , katliam vs.. değildir. Bu insanların amacı bu olayları kullanarak Türk devletini , Türk kavramını yıpratmak doğal olarak ulus devlet karşıtlığı yapmaktır. Ermeni soykırımı suçlamasını yapanlar Dersim vs.. gibi bütün olaylarda her zaman devlet karşıtlığını yapmaktadırlar.  Bu gruba kürtççü-pkkcıları , liberal-islamcı görüşleride dahil edebiliriz. 

 

Sonuç olarak "Ermeni Soykırımı" suçlamaları küresel, kapitalist sermaye tarafından Türkiye'ye kabul ettirilmeye çalışılan bir düşüncedir. Eğer dış güçler tarafından yönetilmek istemiyorsak bu güçlerin yapmak istediği tüm siyasi hedefleri boşa çıkarılması gerekmektedir. Maalesef bu güçler kendi adamlarını kullanarak bazı insanlar üzerinde de etkili olmaya başlamışlardır. Bu insanlar iyi niyetli olmasına rağmen bu güçler tarafından kullanılan bir piyondurlar sadece. Bu tür bir siyasi olayı çocuk-yaşlı-bebek haline sokarsanız sadece birilerinin aleti olursunuz. 

 

1915'te devlet çok zor bir karar vermiş ve doğu anadolunun elimizde kalmasını ve oradaki müslümanların katledilmesini engel olmuşlardır. O dönemde bu çok zor kararı alan ve bunu canıyla ödeyen insanların (Talat paşa bu nedenle şehit edilmiştir) onurlarını devlet ve vatandaş olarak korumalıyız. Bu hizmetleri nedeniyle örneğin Van'da veya doğu anadolu'daki bir yerde Talat Paşa'nın bir heykelinin dikilmesi bile gerekmektedir. Bu şekilde o insanlara yaptıkları hizmeti anladıklarını , bu zor kararı verdikleri için yanlarında olduklarını göstermiş oluruz. 

 


Eser

Mavi Kitap

Sahipleri : James Bryce,Arnold Toynbee
Ermeni soykırım yapıldığını savunur ve Ermeni soykırımı yapıldığını savunanlarca delil olarak kullanılır.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir