Bilgi/Açıklama

Web Front-End Kursu

Temel Bilgiler

Genellikle örün (web) ortamında geliştirilen uygulamaların kullanıcıyla etkileşim içinde çalışan bölümüne ön-uç (front-end) adı verilir. HTML, CSS ve JavaScript dilleriyle geliştirme yapan kişiler de ön-uç geliştirici (front-end developer) adı verilir

HTTP

Bilgisayarların birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan Genelağ (Internet) üzerinde en çok kullanılan iletişim kuralı HTTP olarak adlandırılır. HTTP ile kurulan yapıya genenllikle Örün (Web) denir.

HTML

Örünün en yaygın kullanılan dili HTML olarak adlandırılır. Bununla örün yerliği (web site) yapmak olanaklı olur. Buna göre, genellike gözatıcı (browser) olarak adlandırılan bir istemci (client) uygulamsı sunucu (server) üzerindeki içeriği bir adres üzerinden alır ve kullanıcıya gösterir.

CSS

HTML dilinin biçem (style) özellikleri için CSS dili kullanılır. Buna göre görsel tasarım (visual design) tek bir yerde yapılabilir ve tüm örün beti (web page) birimleri bunu kullanarak aynı biçemle gösterilebilir. Başka bir deyişle bir örün yerliğindeki betlerin tüm görsel tasarımı CSS ile bildirilir.

JavaScript

Bir gözatıcı (browser) içinde izlendirme (programlama) yapabilmek için JavaScript adı verilen dil kullanılır. Başlangıçta Java ile birlikte çalışmak üzere düşünüldüğü için bu adı almıştır ancak şu an için JavaScript ile Java çok ayrı bir dildir.
JavaScript dilinin ilk kullanım amacı örün betlerinden çok yalın çok kolay işlemler yapmaktı. Ancak varlıklı bileşenler (rich components) ile çok gelişmiş arayüzler yapılması ve AJAX tekniğiyle XML ve JSON üzerinden sunucudan veri çekilerek işlem yapılması amacıyla giderek gelişmiş ve karmaşık bir duruma gelmiştir.

HTML5, CSS3 & ECMAScript

Örün betleri giderek gelişmiş, başlangıçta durağan bir içerik gösterme dili olarak kullanılan HTML, giderek bir geliştirme (development) gerektiren bir dil durumuna gelmiştir. Bu nedenle bir çok ek özellik HTML, CSS ve JavaScript dillerine eklenmiştir.

HTML5

HTML diline son yapılan eklemelerin ölçün (standard) olmuş biçimine HTML5 adı verilir. Gelen özelliker arasında anlambilimsel öğeler (semantic elements), görüntü (video) ve işiti (audio), tuval (kanvas) ve SVG ile çizgeleme (graphics), konum (location), yerel saklatım (local storage) gibi konular sayılabilir.

CSS3

HTML5'e benzer bir biçimde CSS diline yapılan eklemeler de CSS3 adını almıştır. Gelen özellikler arasında yuvarlak bucaklar (round corners), gölgeler (shadows) ve bayırlık (gradient), ortam sorgusu (media query), dönüştürüm (transformation), geçişim (tansition) ve diriltim (animation) gibi konular sayılabilir.

ECMAScript

JavaScript dili sürekli gelişme içine girmiştir. ECMA adı verilen bir kurum yeni özellikler ekleyerek JavaScript dilini çok yalın bir dil olmaktan çıkarıp oldukça karmaşık bir duruma getirmiştir. JavaScript adını JScript, ActionScript gibi türevleri benimesemek istemedikleri için dilin adına ECMAScript denmesi istenmiştir. Ancak geliştiriciler bu adı benimsemeyip yinede JavaScript adını kullanmaktadır.

Çeviri Dilleri, Betiklikler ve Çatılar

HTML, CSS ve JavaScript dillerinin son sürümleriyle oldukça gelişmiş bir duruma gelmiştir. Ancak ileri özellikleri kavramak çetin olabilmekte, anlaşılsalar da uygulanmaları uzun süre alabilmektedir. Geliştirme sürecini hızlandırmak için bir çok çalışma yapılmaktadır. Bunlar birbiriyle kimi durumda uyumlu kimi durumda uyumsuz olabilmektedir. Temelde aynı işi yapan bir çok almaşık bulunduğundan çok sayıda seçenek arasında yitip gitmek olanaklıdır.
CSS ve CSS3 dillerine herhangi bir izlendirme dili (programming language) içinde olan özellikleri eklemek için SASS ve LESS gibi diller bulunmaktadır. JavaScript ile geliştirmeyi kolaylaştırmak, HTML ve CSS ile ilişkilerini kolay kurmak için JQuery adlı bir betiklik (library) bulunmaktadır. AJAX tekniğiyle geliştirme yapmak için Angular, bileşenler oluştururak örün beti (web page) yaratmak için React gibi çatı (framework) ürünleri çıkmıştır.

Çizgelemeli Tasarım (Graphics Design)

Doğrudan ön-uç geliştirme (front-end) alanında olmasa de kullanıcıyla iletişim alanında çalışan herkes gibi bu alandaki geliştiriciler de çizgeleme (graphics) konusunda bilgili olmalıdır. Bir örün yerliği (web site) belli bir tasarım (design) içerir. Bunlar çizgeleme tasarımcısı (graphics designer) adı verilen kişilerce gerçekleştirilir. Ancak kimi durumlarda bu görev ön-uç geliştiriciye kalabilmektedir. Doğrudan o işlevi üstlenmese de çizgeleme ve tasarım konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Çizgelemeli Tasarım ya da Görsel Geliştirme (Visual Development) alanı imge (image), görüntü (video), işiti (audio) gibi ortamlar içerir. Bunların üretilmesi dışında herhangi bir uygulamada kullanılması da bu işlemin bir parçasıdır. Özellikle CSS konusu ile imgeler arasında renk açısından uyum gereklidir.

Kullanıcı Arayüzü (User Interface) ve Kullanıcı Deneyimi (User Experience)

Bir uygulama ile kullanıcı arasında etkileşim (interaction) gerçekleştiren birimlere kullanıcı arayüzü (user interface) adı verilir. Çoğunlukla görsel araçlarla etkileşim yapıldığı için, kimi durumlarda çizgelemeli kullanıcı arayüzü (graphical user interface - GUI) olarak da adlandırılır. Öte yandan, kullanıcı etkileşimi yalnızca görsel bileşenlerden oluşmaz. Kullanıcın bir uygulamayı kolay kullanması, aradağını çabuk bulabilmesi, sonuçları daha rahat anlayabilmesi için çalışma yapılması gereklidir. Görsel işlemler dışında kullanıcı etkileşimi tüm bu öğeleriyle birlikte el alınınca kullanıcı deneyimi (user experience) kavramı ortaya çıkar. Buna göre yalnızca görüntü değil kullanım kolaylığı da önemli duruma gelir.
Detaylı bilgi için: Tıklayınız
tekzaf tarafından 15.10.2018 tarihinde eklenmiş/güncellenmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir