İçerikler :

Bîçâre - Biçare Dalpınmak - Dalbınmak Firavun - Fir'avn Gark Genc-i Revân Kaf'tan Kaf'a - Kaf'dan Kaf'a Kârûn - Karun Nûşin-revan - Nûşirevan - Enuşirvan - Enûşirv.. Sen Bu Cihan Mülkünü Süleyman Ütmek

Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

Sen Bu Cihan Mülkünü

Yunus Emre'nin "Sen Bu Cihan Mülkünü" şiiri aşağıdaki gibidir :


Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut
Ye bu âlem malını oynayıban uttun tut


Süleyman'ın tahtına şâd olup oturdun bil
Dive perîye düpdüz hükümleri ettin tut


Fir'avn'ın hazinesin Nûşin-revan genciyle
Karun malına katıp sen malına kattın tut


Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil
Çiğnenmişe ne yutmak ha sen onu yuttun tut


Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut


Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut


Çün denize gark oldun boğazına geldi su
Deli gibi dalpınma ey biçâre battın tut


Yüz yıllar hoşlugıla ile ömrün olursa Yunus
Son ucu bir nefesdir geç ondan üttün tut


Dönemin Türkçe'sine göre farklı ifadeler :


Oynayıban : oynayarak
Çün : çünkü, için
Hoşlugıla:Hoşça, hoş ile


Not: Dev ve peri Hz. Sülayman ile ilgili efsanelerde geçmektedir

Kavram

Kaf'tan Kaf'a - Kaf'dan Kaf'a

Tanım: Baştan başa

Kişi

Süleyman

Hristiyanlık ve Yahudilik'e göre İsrailoğulları hükümdarı, İslam'a göre de hem peygamber hem de hükümdar olarak kabul edilen kişi. Hz. Davûd'un oğludur. Yahudiler'e göre Kudüs'de çok büyük bir tapınak yaptırmıştır. İslam'a göre hayvanlarla konuşabilmekte ve cinleri yönetebilmektedir.

Kavram

Firavun - Fir'avn

Tanım: Antik Mısır'da kendilerini tanrının gölgesi ve oğlu olarak kabul eden hükümdarların ünvanı

Kişi

Nûşin-revan - Nûşirevan - Enuşirvan - Enûşirvân

Tam adı Kisrâ Enûşirvân I. Hüsrev b. Kubâd olan ve 531-579 arasında yaşamış Sesani hükümdarı. Tüm din ve mezheplere karşı müsamahakâr davranan ve adaleti ile ünlenmiştir

Kişi

Kârûn - Karun

İslam'a göre Mûsâ ve Hârûn'a karşı çıktığı için helak edilen ve zenginliği , hazineleriyle ünlü kişi

Kavram

Genc-i Revân

Tanım: Kelime anlamı "yürüyen hazine" anlamına gelen Kârûn'un hazinesi için kullanılan bir ifade

Kavram

Gark

Tanım: Suya batma , boğulma

Kavram

Dalpınmak - Dalbınmak

Tanım: Suda batıp çıkıp kurtulmaya çalışmak, çırpınmak

Kavram

Bîçâre - Biçare

Tanım: Çaresiz

Kavram

Ütmek

Tanım: Geçmek, uçmakBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir