İçerikler :

Bir Dilde Multiple Inheritance Olması Gereksi.. Class Constructor (Kurucu) Default Constructor (Varsayılan Kurucu) Demeter Prensibi - Demeter Kanunu - Law of De.. Design Patterns: Elements of Reusable Object-.. Encapsulation (Kapsülleme) Gang of Four - GoF Inheritance (Kalıtım) Instance (Örnek) Interface Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım) Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım) Kafa Kar.. Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented .. Overload Override Polymorphism (Çokbiçimlilik) Property

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming)

Tanım: Kendi başına belli işlevler gören nesneler yapıp kullanarak program yapma tekniği.

Kavram

Class

Tanım: İçerisinde property'ler (özellikler) ve method'lar barındıran, extend edilebilen (alt class'ları yapılabilen) ve instance'ı (nesnesi) yaratılarak kullanılabilen yapı.

Kavram

Interface

Tanım: İçerisinde boş method'lar içeren class benzeri yapı. Birden fazla class aynı interface'si implement ettiğinde class'lar arasında ilişki kurulmuş olmaktadır.

Kavram

Property

Tanım: Programlama dillerinde Bir class'a ait, içerisinde veri bulunduran değişken.

Kavram

Inheritance (Kalıtım)

Tanım: Bir class'ın bir üst class'tan türetilmesi ve o üst class'ın property ve method'larını alması.

Kavram

Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım)

Tanım: Bazı nesneye yönelik programlama dillerinde bir class'ın birden fazla class'tan türeyebilmesi (inheritance) özelliği

Kavram

Encapsulation (Kapsülleme)

Tanım: Bir class'ın (sınıfın) property (özellik) ve method'larına diğer class'larca erişiminin sınırlandırılması

Kavram

Overload

Tanım: Bir method'la aynı isimde fakat farklı parametreler alan başka bir versiyonunu yazma işlemi

Kavram

Override

Tanım: Super class'lardan birinin method'unun signature'unu (imzasını) bozmadan yeniden yazma.

Kavram

Polymorphism (Çokbiçimlilik)

Tanım: İki nesneye dışarıdan aynı biçimde erişildiği halda içeride her birinin farklı bir implementation (farklı bir şekilde çalışması) sağlayabilmesi.

Kavram

Instance (Örnek)

Tanım: Programlama dillerinde bir class'tan yaratılmış nesne.

Kavram

Constructor (Kurucu)

Tanım: Bir class'ın yaratılırken yapılacak işleri belirlemeye yarayan ve class'ın nesnesi (intance) yaratırken kullanılan özel method.

Kavram

Default Constructor (Varsayılan Kurucu)

Tanım: Nesneye yönelik programlama dillerinde bir constructor (kurucu) yazılmadığı zaman geçerli olan kurucu.

Sav

Bir Dilde Multiple Inheritance Olması Gereksizdir

Bir dilde Multiple inheritance (Çoklu Kalıtım) olması gereksiz bir özelliktir

Sav

Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım) Kafa Karışıklığı Yaratmaktadır

Multiple inheritance (çoklu kalıtım) kafa karıştıran ve karmaşık bir özelliktir.

Eser

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software

Sahipleri : Yazarlar Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides
Nesne yönelimli yazılım geliştirme yöntemlerinin anlatıldığı önemli kitap

Kavram

Gang of Four - GoF

Tanım: Elements of Reusable Object-Oriented Software kitabının yazarlarının (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) kendileri için kullandığı lakap "dörtlü çete" anlamına gelen lakap

Kavram

Demeter Prensibi - Demeter Kanunu - Law of Demeter - LoD - LOD-F - Law of Demeter for Functions - Law of Least Knowledge

Tanım: Nesneye yönelik programlamada, (1) her birimin diğer birimler hakkında olabildiğince az bilgiye sahip olmasını, (2) her birimin arkadaş (yakın, ilgili) birimlerle konuşması (yabancılarla konuşmaması) gerektiğini, (3) bir yapının hemen eribileceği yapılarla konuşması gerektiği şeklinde üç temel prensibi ifade eden prensip. Bu prensib bir çok sınıf içinde wrapper (sarmalayıcı) kullanmayı gerektirmektedirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir