İçerikler :

Diferansiyasyon Embriyonik Germ Hücreler Embryonik Kök Hücre - Embriyolojik Kök Hücre Erişkin Kök Hücre Kök Hücre Kök Hücre Türleri Multipotent Kök Hücre Multipotent Kök Hücre Oligopotent Kök Hücre Öncü Hücre - Öncül Hücre - Progenitor Hücre Plastisite Pluripotent Kök Hücre Pluripotent Kök Hücre Totipotent Kök Hücreler Unipotent Kök Hücre

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kök Hücre

Tanım: Bölünerek farklı hücre veya doku türlerini (kas hücresi, sinir hücresi, karaciğer , kalp hücreleri vb..) oluşturabilme ve kendilerini yenileyebilme özellikleri olan hücreler. Kök hücreler embriyodan, fetustan ve erişkin insanlardan elde edilebilmekte ve sağlıkta tedavi amaçlı kullanılmaktadır

Kavram

Diferansiyasyon

Tanım: Bir kök hücrenin farklı bir hücre tipine dönüşmesi süreci

Kavram

Plastisite

Tanım: Bir erişkinden alınan kök hücrenin başka bir dokunun hücresine dönüşmesi. Örneğin kemik iliğinden elde edilmiş kök hücreler nörona dönüşmesi sağlanabilmektedir

Kavram

Öncü Hücre - Öncül Hücre - Progenitor Hücre

Tanım: Sadece belirli bir hücre tiplerine (veya yine başka bir öncü hücreye) dönüşebilen hücre tipi

Veri

Kök Hücre Türleri

Elde edilme yerine göre iki tip kök hücre vardır :
  • Embryonik Kök Hücre - Embriyolojik Kök Hücre : Embriyodan elde edilir
  • Erişkin Kök Hücre : Yetişkin bir insandan elde edilir

Başka hücreleri oluşturma özelliklerine göre :
  • Totipotent : Her türlü hücreye dönüşebilir ve embriyonun erken safhalarında elde edilir
  • Pluripotent : Üç germ yaprağından oluşan tüm hücre tipine dönüşebilir
  • Multipotent : Yakın hücre tiplerini oluşturabilir
  • Unipotent : Sadece bir hücre tipine dönüşür


Kavram

Embryonik Kök Hücre - Embriyolojik Kök Hücre

Tanım: Embriyodan (blastokist aşamasında) elde edilen kök hücre

Kavram

Erişkin Kök Hücre

Tanım: Bir organ dokusu içinde bulunan ve kendisini yenileyerek organ ile ilgili özel bir hücreye dönüşebilen hücre

Materyal

Pluripotent Kök Hücre

Pluripotent kök hücre elde edilmesi. www.kokhucredernegi.org.tr üzerinen gösterilmektedir

Materyal

Multipotent Kök Hücre

Multipotent kök hücre elde edilmesi. www.kokhucredernegi.org.tr üzerinen gösterilmektedir

Kavram

Totipotent Kök Hücreler

Tanım: Her türlü hücreye dönüşebilen ve embriyonun erken safhalarında elde edilen kök hücre tipi

Kavram

Pluripotent Kök Hücre

Tanım: Üç germ yaprağından (mezoderm, endoderm, ekdoderm) oluşabilcek tüm hücrelere dönüşebilen kök hücre tipi

Kavram

Multipotent Kök Hücre

Tanım: Belirli sayıda yakın hücre tiplerine dönüşebilen kök hücre tipi

Kavram

Oligopotent Kök Hücre

Tanım: Sadece bir kaç hücre tipine dönüşebilen kök hücre tipi

Kavram

Unipotent Kök Hücre

Tanım: Sadece tek bir hücreye dönüşebilen kök hücre tipi. Örneğin bazı kök hücreler sadece sinir hücresine dönüşebilmektedir

Kavram

Embriyonik Germ Hücreler

Tanım: Embriyonik germ hücrelerinden (özellikle 5-10 haftalık fetus'dan) elde edilen kök hücreBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir