Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Zarf (Belirteç)

Tanım: Bir fiilin, bir sıfatın veya başka bir zarfın anlamını çeşitli yönlerden (zaman, yer, ölçü, nitelik, soru) belirten, etkileyen, tanımlayan kelimeler

Kavram

Ünlem

Tanım: Ağızdan tek çırpıda çıkarak bir duyguyu anlatan veya doğada oluşan sesleri anlatmak için kullanılan kelime. "Ey" ," "Şşşt" ,"Yuh" , "Aa", "Güm" , "Şırr" kelimeleri örnek verilebilir.

Kavram

Fiil

Tanım: Bir hareket, eylem , oluşu veya süreci anlatan kelime. "Gelmek" ,"Gitmek" , "Olmak" , "Ölmek" kelimeleri örnek verilebilir.

Kavram

Zamir (Adıl)

Tanım: Bir ismin yerini tutarak onun gibi kullanılabilen kelimelerdir. Örnek olarak "Ben", "Kim", "Kendisi" , "Bu" , "Şu" , "Birisi" kelimeleri verilebilir.

Kavram

Sıfat (Ön Ad)

Tanım: Bir adı , nitelik, nicelik, yer, biçim , hareket , işaret , soru vb. bakımından niteleyen, belirten kelime

Kavram

Edat (İlgeç)

Tanım: Tek başına bir anlamı olmayan birlikte kullanıldığı kelime veya kelimeler ile cümleye anlam katan kelimeler. " -e doğru" , "kadar", "için" , "beri" kelimeleri örnek gösterilebilir.

Kavram

Bağlaç

Tanım: Tek başına bir anlamı olmayan, birbirleriyle ilgili kelimeleri ve cümleleri birbirine bağlamaya yarayan kelimeler. "Ama" , "İle" , "Ki" , "Lakin" kelimeleri örnek verilebilir. Bağlaçları "bağlama edatı" olarak kabul edenler bulunmaktadır

Veri

Kelimlerin Sınıflandırılması

Kelimeler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır :

  • İsim Temelli Kelimeler
  • Fiil Temelli Kelimeler
İsim temelli kelimeler aşağıda gibi sınıflandırılmaktadır :
  • Tek başına kullanılan  : İsim (Ad) ve Zamir (Adıl)
  • Başka kelimeyi tanımlama için kullanılan : Sıfat (Önad) , Zarf(Belirteç)
  • Tek başına tam anlamı olmayanlar : Edat (İlgeç), Bağlaç , Ünlem 
Fiil temelli kelimeler aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar
  • Fiil
  • Fiilimsi : İsim Fiiler (Ad-Eylem) , Sıfat Fiiler (Ortaç) , Zarf Fiiller (Bağ Fiil , Ulaç)

 


İpucu

Bir Kelimenin Sıfat Mı Zamir Mi Olduğunu Anlamak

Bir cümlede kullanılan bir kelimenin sıfat mı zamir mi olduğunu şu şekilde anlarsınız : 

  • Bir isim yerine kullanılıyor ise zamir , ismi nitelendirme , belirtme amacı ile kullanılıyor ise sıfattır
  • Sıfatların çoğul durumu olamaz. Çoğul durumunda ise zamirdir
  • Sıfatlar hal eki almazlar. Eğer hal eki alıyor ise o kelime zamirdir. 

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir