İçerikler :

AB0 Gruplandırma Sistemindeki Gruplar AB0 ve Rh Grupları Kan Uyumu ABO Kan Grubunda Alt Gruplar ABO Kan Grubu Sistemi ABO ve Rh Kan Grupları Kan Uyumu ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Kan Grupları Agglutinin Agglutinojen Aglutinasyon (Çökelme) Kan Grubu Kan Grupları ve Agglutinojen İle Agglutinin O.. Kan Grup Sistemleri Rh (Rhesus) Rh Kan Grubu Alış-Veriş Özelliği Rh Kan Grubu Sisteminde Alt Gruplar Rh Kan Gruplandırma Sistemi

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kan Grubu

Tanım: İnsanlardaki kanların bazı özelliklerine (alyuvar hücrelerindeki agglutinojen adı verilen glikoproteinler, D (rh) antijeni vb..) göre oluşturulmuş sınıflandırma sistemi ve bu sınıflardan her birine verilen ad. En çok kullanılan sınıflandırma (gruplandırma) sistemi ABO ve Rh gruplandırma sistemidir. ABO ve Rh dışında farklı gruplandırma sistemleri de bulunmaktadır

Kavram

Agglutinojen

Tanım: Alyuvar içinde bulunanan , A ve B şeklinde iki tipi olan glikoprotein. ABO kan grup sistemi , bu madddenin alyuvarlarda olup olmamasına göre belirlenmektedir. A tipi var ise A grubu, B tipi var ise B grubu , her iki tip var ise AB grubu, hiç yok ise O grubu olarak adlandırılır. Kan plazmasındeki karşılığına Agglutinin adı verilmektedir ve onların tipleri küçük harler ile a ve b olarak adlandırılmaktadır

Kavram

Agglutinin

Tanım: Kan plazmasında bulunanan, a ve b şeklinde iki tipi olan glikoprotein. Alyuvarda bulunan ve kan gruplarını belirlenmesini sağlayan Agglutinojen'in kan plazmasındaki karşılığıdır. Bir kandaki Agglutinojen ile Agglutinin farklı tipte olurlarsa alyuvarlar birbirlerine yapışı ve çöker.

Materyal

Kan Grupları ve Agglutinojen İle Agglutinin Olup Olmaması

Kan gruplarını ve kandaki alyuvarlarda hangi Agglutinojen'in olduğu, kan plazmasında hangi Agglutinin'in olup olmadığını gösteren tablo

Kavram

ABO Kan Grubu Sistemi

Tanım: Agglutinojen ve adı verilen ve A veya B tipi olarak adlandırılan glikoproteinlerin, alyuvarlarda olup olmamasına göre oluşturulan kan grubu sistemi. A (A tipi agglutinojen'lerin olması) , B (B tipi agglutinojen'lerin olması), AB (hem A hem de B tipi agglutinojen'lerin olması) ve O(hem A hem de B tipi agglutinojen'in olmaması) şeklinde 4 gruba ayrılmıştır. Alyuvardaki Agglutinojen'lerin kan plazmasındaki karşılık gelen proteine Agglutinin denilmektedir

Kavram

Aglutinasyon (Çökelme)

Tanım: Birbirleriyle uyumlu olmayan Agglutinojen (alyuvardaki protein) ile Agglutinin (kan plazmasındaki protein) sebebiyle akyuvarların birbirine yapışıp çökmesi olayı. Alyuvarında A tipi agglutinojen olan bir kana , plazmasında b tipi agglutinin olan bir kan (A'ya B'den veya AB'den kan verilirse) veya alyuvarında B tipi agglutinojen olan bir kana , plazmasında a tipi agglutinin olan bir kan (B'ya A'dan veya AB'den kan verilirse) verilir ise gerçekleşir.

Veri

AB0 Gruplandırma Sistemindeki Gruplar

AB0 sistemindeki kan grupları aşağıdaki gibidir :

 

 • A Grubu :  Alyuvarda A tipindeki Agglutinojen'ler bulunur. Kan plazmasında a tipi Agglutinin bulunur
 • B Grubu :  Alyuvarda B tipindeki Agglutinojen'ler bulunur.  Kan plazmasında b tipi Agglutinin bulunur
 • AB Grupbu :  Alyuvarda hem A hem de B tipi  Agglutinojen'ler bulunur.  Kan plazmasında  Agglutinin yok.
 • O Grubu : Alyuvarında  Agglutinojen yok. Kan plazmasında hem a , hem de b tipi  Agglutinin var
ABO kan grubu sistemine göre her insan bu dört gruptan birine girmesi gerekir

 


Kavram

Rh (Rhesus)

Tanım: Kan gruplandırma sistemlerinden biri. Kandaki bir antijenin (insanlarda D antijeni) olup olmamasına göre + veya - olarak gruplandırılır
Tanım: Rh faktörün anlaşılması deneyinde kullanılan Rhesus maymun cinsi ve onun kanında bulunan antijen. Rh antijeninin insanlardaki karşılığı D antijenidir.

Veri

Rh Kan Gruplandırma Sistemi

İnsanların kanında D antijeni (RhD şeklinde de belirtilir) olup olmamasına göre yapılan grup. İki tür grup bulunur : 

 • Rh + : Kanında D antijenin (RhD de denir) var ise
 • Rh - : Kanında D antijeni  (RhD de denir) yok ise

Not : Bu gruplandırmanın ismi Rhesus maynun cinsinden gelmektedir. Rh  Rhesus maymununun kanında bulunana antijene de verilen isimdir


Veri

ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Kan Grupları

ABO için dört (A , B , AB  ve O) , Rh için iki  + ve - gruplandırma bulunur. Bu iki grup birlikte düşünüldüğünde insanlar aşağıdaki 8 gruptan birine girerler : 

 • A Rh+
 • A Rh-
 • B Rh+
 • B Rh-
 • AB Rh+
 • AB Rh-
 • O Rh+
 • O Rh-

 

 


Materyal

AB0 ve Rh Grupları Kan Uyumu

Kan gruplarının hangi kan gruplarından kan alabileceğimi gösteren tablo

Veri

Rh Kan Grubu Alış-Veriş Özelliği

Rh kan grubu için + ve - grubu kan alma kuralı aşağıdaki gibidir : 

 • Rh + olan kan grubu hem Rh + hem de Rh -'ten kan alabilir. 
 • Rh - olan kan grubu sadece Rh -'den kan alabilir.


Veri

ABO ve Rh Kan Grupları Kan Uyumu

AB0 ve Rh grupları için kan uymu aşağıdaki gibidir : 

ALICI VERİCİ
AB Rh+ Tüm kan grupları
AB Rh- O Rh- A Rh- B Rh- AB Rh-
A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+
A Rh- O Rh- A Rh-
B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+
B Rh- O Rh- B Rh-
O Rh+ O Rh- O Rh+

 


Veri

Kan Grup Sistemleri

ABO ile RH dışında 30'a yakın farklı kan grup sistemleri bulunmaktadır. Bunların bazılarının listesi aşağıdaki gibidir : 

 • ABO
 • MNS Sistemi
 • P
 • Rh
 • Lutheran
 • Kell Sistemi
 • Lewis Sistemi
 • Duffy
 • Kidd
 • Diego
 • Yt or Cartwright
 • XG
 • Scianna
 • Dombrock
 • Colton
 • Landsteiner-Wiener
 • Chido/Rodgers
 • Hh/Bombay
 • Kx
 • Gerbich
 • Cromer
 • Knops
 • Indian
 • Ok
 • Raph
 • JMH
 • Ii
 • Globoside
 • GIL
 • Rh-associated glycoprotein


Veri

ABO Kan Grubunda Alt Gruplar

ABO kan grubu sisteminde A , B ve AB için yaklaşık 100 çeşit alt grup bulunmaktadır. Bazı alt gruplar aşağıdaki listelerde verilmiştir

A Grubunun alt grupları : 

 • A(En yaygın olarak görülen alt gruptur , %79-80)
 • A1B
 • A (A1  den sonraki en yaygın gruptur , %19-20)
 • A2B
 • A3
 • Aint
 • Ax
 • Ael
 • Am

B grubunun alt grupları : 

 • B3
 • Bx
 • B

Veri

Rh Kan Grubu Sisteminde Alt Gruplar

Rh sisteminde alt gruplar aşağıdaki gibidir : 

 • e

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir