İçerikler :

Abaza - Abazin Abhaz Avar - Kafkas Avarları Bats - Batsbi Çeçen Çerkes - Adige (Adığe,Adıge) Çeziler - Tsezler Dargin Didoca - Çezce Gürcü İnguş Kafkas Dil Ailesini Konuşan Toplumlar Kafkasya Lak Lezgi Megrel - Mergel Oset Çeçen Avar Gibi Kafkas Toplulukları Çerk.. Svan - Svanet Ubıh Udi - Udin

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kafkasya

Tanım: Merkezini Kafkas sıradağlarının oluşturduğu (Kafkas dağlarının kuzeyi Kuzey Kafkasya, güneyine ise Güney Kafkasya adı verilmektedir), Aras denizi ve Karadeniz ile Hazar denizi arasında kalan , güney kısmının Ermenistan ve Azerbaycan'a kadar devam ettiği, kuzey kısmının ise Rusya'da Don Nehri ağzına kadar devam eden bölgeye verilen isim

Veri

Kafkas Dil Ailesini Konuşan Toplumlar

Kafkas dil ailesine ait dilleri konuşan (veya Kafkasya'nın yerli halkı) topluluklar aşağıdaki gibi gösterilebilir :
 
 • Kuzey Kafkas
 • Kuzeybatı
 • Çerkes-Adige
 • Ubıh
 • Abhaz
 • Abaza
 • Kuzeydoğu
 • Çeçen
 • İnguş
 • Bats - Batsbi
 • Avar (Kafkas Avarları)
 • Lak
 • Dargin
 • Lezgi
 • Arçi
 • Tabasaran
 • Agul
 • Udi
 • Budukh
 • Rutul
 • Çakhur
 • Güney Kafkas
 • Gürcü
 • Laz
 • Megrel
 • Svan

 


Kavram

Çerkes - Adige (Adığe,Adıge)

Tanım: Anavatanı Kuzey Kafkasya olan, Kafkasya'da , Türkiye'de , Ürdün'de , Suriye'de, Rusya'da (Adigey, Karaçay-Çerkesya , Kabartay-Balkarya, Krasnodar Krayı ,Stavropol Krayı) yaşayan, Kuzey kafkas dillerinden Çerkesçe-Adigece'yi konuşan etnik topluluk. Batı çerkesleri ve doğu çerkesileri olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Çerkes adı genel olarak Kuzey Kafkasya'da yaşayan tüm topluluklar (Ubıh, Abaza, Abhaz, Çeçen, İnguş, Dağıstan vb..) için de kullanılır

Kavram

Ubıh

Tanım: Kuzeybatı Kafkas topluluklarından olan, Çerkes'lere yakın etnik bir topluluk. Bugün Ubıhça konuşan kalmamıştır

Kavram

Abhaz

Tanım: Kuzeybatı kafkas topluluklarından olan, çoğunluğu Abhazya ve Türkiye'de yaşayan, Çerkes'lere yakın etnik bir topluluk. Abhazca Kafkas dil ailesinin kuzeybatı grubu içinde gösterilen bir dildir

Kavram

Abaza - Abazin

Tanım: Çoğunluğu Karaçay-Çerkesya, Adigey ve Abhazya'da ve Türkiye'de yaşayan, Kuzeybatı kafkas topluluklarından olan bir etnik topluluk. Abhazlar ile çok yakın bir topluluktur

Kavram

Çeçen

Tanım: Kuzeydoğu Kafkas topluluklarından olan , bugün çoğunluğu Çeçenistan'da yaşayan etnik topluluk. İnguş'larla yakın akaraba bir topluluktur

Kavram

İnguş

Tanım: Kuzeydoğu Kafkas topluluklarından olan , bugün çoğunluğu İnguşetya'da yaşayan etnik topluluk. Çeçen'lerle yakın akaraba bir topluluktur

Kavram

Bats - Batsbi

Tanım: Kuzeydoğu Kafkas kökenli olan , bugün çoğunluğu Gürcistan'da yaşayan etnik topluluk. Çeçen ve İnguş'larla yakın akaraba bir topluluktur

Kavram

Avar - Kafkas Avarları

Tanım: Çoğunlukla Rusya içindeki Dağıstan'da yaşayan, Kuzeydoğu Kafkas dili olan Avarca'yı konuşan etnik grubu

Kavram

Çeziler - Tsezler

Tanım: Dağıstan'da yaşayan ve Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen Didoca - Çezce'yi konuşan etnik grup

Kavram

Didoca - Çezce

Tanım: Çoğunlukla Rusya içindeki Dağıstan'daki Çeziler tarafından konuşulan , Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Lak

Tanım: Çoğunlukla Dağıstan'da yaşayan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen Lakça'yı konuşan etnik topluluk

Kavram

Dargin

Tanım: Çoğunlukla Dağıstan'da yaşayan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen Dargince'yi konuşan etnik topluluk

Kavram

Lezgi

Tanım: Güney Dağıstan ve Kuzey Azerbaycan'da yaşayan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen Lezgice'yi konuşan etnik topluluk

Kavram

Udi - Udin

Tanım: Çoğunlukla Doğu Kafkasya'da yaşayan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen Udice'yi konuşan etnik topluluk

Kavram

Gürcü

Tanım: Çoğunluğu Gürcistan ve Azerbaycan, İran, Rusya, Türkiye, ABD gibi ülkelerde yaşayan, Güney Kafkas dillerinden Gürcüce'yi konuşan etnik topluluk. Laz, Megrel ve Svan'larla ortak kökten geldiği kabul edilmektedir

Kavram

Megrel - Mergel

Tanım: Gürcistan'da Megrelya'da yaşayan, Lazca'ya yakın bir dil olan Megrelce'yi konuşan, Güney Kafkasya'lı bir etnik grup

Kavram

Svan - Svanet

Tanım: Gürcistan'ın kuzeybatısında dağlık Svaneti bölgesinde yaşayan , Güney Kafkasya dili olan Svanca'yı konuşan yerli halk. Gürcü, Laz ve Megrel'lerle ortak kökenden geldiği tahmin edilmektedir

Sav

Oset Çeçen Avar Gibi Kafkas Toplulukları Çerkez Zannedilmektedir

Oset Çeçen Avar gibi Kafkas toplulukları Çerkez zannedilmektedirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir