İçerikler :

Abazaca Abhazca Andice Avarca Baskça Kafkas Dil Ailesi İçindedir Batsça - Bats Dili Çeçence Çerkesçe - Adigece (Adığece,Adıgece) Dağıstan Dilleri Dargince Gürcüce Gürcüce ve Lazca'yı İçine Alan Diller Diğer K.. Hattice Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir Hurrice Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir İnguşça Kafkas Dil Ailesi Kafkas Dil Ailesini Oluşturan Diller Lakça Lazca Lezgice - Lezgince Megrelce Nah Dilleri Svanca Ubıhça Udice Urartuca Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir Zan (Kolhis) Dili

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kafkas Dil Ailesi

Tanım: Kafkasya'nın yerli halklarının (Çerkes, Çeçen, İnguş, Gürcü, Laz, Megrel, Svan, Abhaz, Abaza, Avar, Andi, Lezgi, Dargin, Lak) konuştuğu dillerin oluşturduğu dil ailesi. Kuzey (Çerkes,Avar, Andi,Çeçen, İnguş gibi) ve Güney (Gürcü,Laz,Megrel,Svan) olarak iki ana bölüme ayrılır

Veri

Kafkas Dil Ailesini Oluşturan Diller

Kafkas dil ailesi aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir : 
 
 • Kuzey Kafkas
  • Kuzeybatı Kafkas Dilleri (Abhaz - Adıge Dilleri)
   • Çerkesce-Adıgece
   • Ubıh-Abhaz
    • Ubıhça (Ölü Dil)
    • Abhazca - Abazaca
  • Kuzeydoğu Kafkas Dilleri (Nah - Dağıstan Dilleri)
   • Nah Dilleri
    • Çeçence
    • İnguşca
    • Batsça
   • Dağıstan Dilleri
    • Avar-Andi-Dido Grubu
     • Avarca
     • Andice
     • Didoca - Çezce
    • Lakça-Dargince Grubu
     • Lakça
     • Dargince
    • Lezgi Grubu
     • Arçi
     • Samur
      • Udice
      • Lezgice
       • Lezgice
       • Agul
       • Tabasaran
       • Çakhur
       • Kınalık
       • Rutul
 • Güney Kafkas (Kartveli Dilleri)
  • Kolhaca - Kartlice / İberce
   • Zan Dili
    • Lazca
    • Megrelce
   • Gürcüce
  • Svanca
 • Hurri Dili
 • Urartu Dili
 • Hatti Dili
Not : Tarihi dönemlerde Doğu Anadolu ve Kafkasya arasındaki bölgelerde konuşulan Hurrice, Urartuca, Hattice, Kafkas dili grubunda kabul edenler bulunmaktadır
Not : Bazı dilbilimciler Güney Kafkas dilleri için Kartveli Dilleri (Gürcü Dilleri) ifadesini kullanmamaktadırlar.

Sav

Gürcüce ve Lazca'yı İçine Alan Diller Diğer Kafkas Dilleriyle Akraba Değildir ve İzole Diller Olarak Kabu Edilmesi Gerekmektedir

Gürcüce ve Lazca'yı içine alan diller diğer kafkas dilleriyle (Çeçence, Abhazca, Ibıhça, İnguşca , Adıgece, Kabartayca vb..) akraba değildir ve izole diller olarak kabul edilmesi gerekmektedir

Sav

Baskça Kafkas Dil Ailesi İçindedir

Baskça Kafkas dil ailesi içinde olan bir dildir.

Sav

Hurrice Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir

Hurrice Kafkas dil grubuna ait bir dildir

Sav

Urartuca Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir

Urartuca Kafkas dil grubuna ait bir dildir

Sav

Hattice Kafkas Dil Grubuna Ait Bir Dildir

Hattice Kafkas dil grubuna ait bir dildir

Kavram

Çerkesçe - Adigece (Adığece,Adıgece)

Tanım: Kuzey Kafkasya halkı olan Çerkes (Adige)'ler tarafından konuşulan, Kafkas dillerinin Kuzey kafkas dilleri grubu içine giren kafkas dili

Kavram

Ubıhça

Tanım: Bugün konuşanı kalmadığı için ölü dil olarak kabul edilen, Kafkas dil ailesinin kuzeybatı kafkas dilleri içinde gösterilen kafkas dili

Kavram

Abhazca

Tanım: Kuzeybatı kafkas topluluklarından olan, çoğunluğu Abhazya ve Türkiye'de yaşayan Abhaz'lar tarafından konuşulan, Kafkas dil ailesinin kuzeybatı grubu içinde gösterilen bir dil. Abhazca , Çerkesce'ye yakın bir dildir

Kavram

Abazaca

Tanım: Kafkas dillerinin kuzeybatı grubu içinde gösterilen, Kuzey Kafkasya halkı olan Abaza'lar tarafından konuşulan, Abhazca ve Çerkesce'ye yakın bir kafkas dili

Kavram

Nah Dilleri

Tanım: Çeçence, İnguşça ve Batsça'yı içeren, Kuzeydoğu kafkas dilleri içinde gösterilen bir dil grubu

Kavram

Çeçence

Tanım: Çoğunlukla Kuzeydoğu Kafkasya'da Çeçenistan'da konuşulan, Kafkas dil ailesinin Kuzeydoğu grubu içinde gösterilen kafkas dili. Çeçence, İnguşça ve Batsça diliyle yakındır ve bu üç dile Nah Dilleri adı verilmektedir

Kavram

İnguşça

Tanım: Çoğunlukla Kuzeydoğu Kafkasya'da İnguşetya'da konuşulan, Kafkas dil ailesinin Kuzeydoğu grubu içinde gösterilen kafkas dili. İnguşça, Çeçence ve Batsça diliyle yakındır ve bu üç dile Nah Dilleri adı verilmektedir

Kavram

Batsça - Bats Dili

Tanım: Çoğunlukla Gürcistan'da konuşulan, Kafkas dil ailesinin Kuzeydoğu grubu içinde gösterilen kafkas dili. Batsça, İnguşça ve Çeçence diliyle yakındır ve bu üç dile Nah Dilleri adı verilmektedir

Kavram

Dağıstan Dilleri

Tanım: Çoğunlukla Kuzeydoğu Kafkasya'da Dağıstan ve Azerbaycan'da konuşulan, Avar-Andi-Dido dil grubu, Lakça-Dargince dil grubu ve Lezgi dil grubuna ait dilleri içeren kafkas dilleri. Avarca, Andice, Didoca - Çezce, Lakça, Dargince, Arçice, Udice,Lezgice, Agul, Tabasaran, Krıts, Budukh, Rutul, Çakhur dilleri Dağıstan dilleri olarak kabul edilmektedirler

Kavram

Avarca

Tanım: Dağıstan'da yaşayan Avar'ların konuştuğu, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Andice

Tanım: Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Lakça

Tanım: Çoğunlukla Dağıstan'da yaşayan Lak'ların konuştuğu, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Dargince

Tanım: Çoğunlukla Dağıstan'da yaşayan Dargin'lerin konuştuğu, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Lezgice - Lezgince

Tanım: Güney Dağıstan ve Kuzey Azerbaycan'da yaşayan Lezgiler tarafından konuşulan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili. Arçi, Tabasaran, Agul, Udi, Rutul, Sahur, Kınalık lehçeleri bulunmaktadır

Kavram

Udice

Tanım: Çoğunlukla Doğu Kafkasya'da yaşayan Udiler tarafından konuşulan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri grubunda Dağıstan dilleri içinde kabul edilen kafkas dili

Kavram

Gürcüce

Tanım: Kafkas dil ailesinin Güney Kafkas grubunun Kolhaca - Kartlice grubu içinde gösterilen, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerde konuşulan güney kafkas dili. Lazca, Megrelce ve Svanca Güney Kafkas dili olarak kabul edilmektedir

Kavram

Zan (Kolhis) Dili

Tanım: Lazca ve Megrelce'yi içine alan, Güney Kafkasya dilleri içindeki bir dil grubu

Kavram

Lazca

Tanım: Kolhaca - Kartlice grubunun içinde , Zan Dili (diğer Zan dili Megrelcedir) olarak kabul edilen , Lazların konuştuğu Güney Kafkasya dili. En çok Megrelce'ye, daha sonra da Gürcüceye yakın bir dildir

Kavram

Megrelce

Tanım: Kolhaca - Kartlice grubunun içinde , Zan Dili (diğer Zan dili Lazcadır) olarak kabul edilen , Megrellerin konuştuğu Güney Kafkasya dili. En çok Lazcaya, daha sonra da Gürcüceye yakın bir dildir

Kavram

Svanca

Tanım: Gürcistan'ın kuzeybatısında dağlık Svaneti bölgesinde yaşayan Svanlar tarafından konuşulan, Güney Kafkas dillerinden olan bir dilBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir