Bilgi/Açıklama

Java Enterprise Kursu

Genel Bilgiler

Java Girişim (Java Enterprise) üzerinde geliştirme yapmak için Java dilinin temel kavramlarını bilmek gereklidir ancak yeterli değildir. Java ile birlikte SQL, XML, JSON, HTML, CSS, JavaScript gibi diller de girişim izlendirme (enterprise programming) alanının koşul durumundaki konularıdır. Java dili, sözü edilen konularda bir çok betiklik içerdiği gibi işleri kolaylaştırmak için çok sayıda çatı da içermektedir. Ancak çok sayıda olması, aynı iş için bir çok seçenek bulunması nedeniyle bir çok kişi için karmaşıklık ortaya çıkarmaktadır. Öteki dillerde bir veya bir kaç ile sınırlı olan seçenek sayısı Java için onlarca, kimi durumda yüzlerce seçeneğe ulaşabilmektedir.

İyelikli Ürünler (Proprietary Products) & Açık Kaynak (Open Source)

Java Girişim için geleneksel olarak iki tür geliştirme türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi iyelikli yazılım (proprietary software) ötekisi de açık kaynaklı yazılım (open source software) biçimindedir. İyelikli yazılımlar ücretli olarak satılır ve buna uygun olarak yoğun destek sağlanır. Bu yüzden de büyük kurumlarca yeğlendir. Öte yandan açık kaynaklı yazılımlar ücretsizdir. Yalnızca destek almak için ücret ödenir. İyelikli yazılımları yeğleyenler genelde olası sorunlarda gecikmeye hoşgörüsü olmayan kurumlardır. Ancak kimi kurumlar açık kaynaklı geliştirmeyi başarıyla özümsedikleri için herhangi bir sorun olmadan çalışmayı sürdürebilmektedir. Özellikle kamu kurumlarında açık kaynak kullanımı geçerli bir seçenek olarak düşünülebilir.
Geçmişte Java Girişim için iyelikli ürünlerle açık kaynaklı ürünler arasında çok önemli ayrımlar bulunmaktaydı. İki ayrı geliştirme yöntemini gerekli kılmaktaydılar. Ancak zamanla iki yakadaki ürünler birbirlerinden özellik almaya, kimi işlevleri birlikte gerçekleştirmeye başladılar. Bu yüzden günümüzde aralarındaki ayrım çok az düzeyine inmiştir. Kimi durumlarda tek ayrım ürünlerin ücretli olup olmamaları ve destek alınıp alınmamasıdır.
İyelikli ürünlerden Oracle WebLogic ve IBM Sphere gibi kurumlar öne çıkmaktadır. Açık kaynaklı sunuculara örnek JBoss Wilfly ve Spring verilebilir. İki yaka ile de ortak çalışma yürüten Apache kurumun Tomcat ürünü bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin çoğu Tomcat sunucusunun bir taban olarak almaktadır. Öte yandan hiç bir girişim sunucusu (enterprise server) ya da uygulama sunucusu (application server) kullanmadan, Apache Tomcat ürününü, üzerine bir takım betiklik (library) ve çatı (library) ürünleri ekleyerek bir uygulama sunucu olarak kullananlar da bulunmaktadır.

Java Girişim Eğrimi (Java Enterprise Edition)

Java ile girişim (enterprise) alanında geliştirme yapan kurum ve örgütlerin ortak bir ölçün (standart) üzerinde anlaşmak için Java Topluluk Süreci (Java Community Process) adlı bir yapı oluşturulmuştur. Buna Java dilindeki betiklik (library) ve framework (çatı) gibi konularda ortak kararlar almaktadırlar. Büyük kurumlar için geliştirilen ölçünlerin bütününe Java Girişim Eğrimi (Java Enterprise Edition) adı verilir. Her kurum, bu eğrimdeki özellikleri gerçekleştirir. Ancak onun ötesinde bir çok araç sunar. Eğrim dışındaki araçlarda başlangıçta ölçün aranmaz. Anca onlar da gelecekte sürece sokularak eğrimin bir parçası olabilir.
Java Girişim Eğrimi kimi kez Java EE, JEE ya da kısaca EE olarak adlandırılabilir. Eskiden J2EE biçiminde bir ad da kullanılırdı ancak artık bundan vazgeçilmiştir.Girişim alanında kullanılan, ancak istemciler için de geçerli olan betiklikler zaman içinde Java Ölçün Eğrimi (Java Standard Edition)
Bu eğrimin içine giren betiklik ya da çatılardan kimileri aşağıdaki yer almaktadır. Bunlardan Java Ölçün Eğrimi (Java Standard Edition) içinde olanları da içlerinde yer almaktadır. Yeri geldike ilgili konulara ilişkin sözcükler de konmuştur
 • Servlet, JSP, JSF, MVC
 • JDBC, JPA, ORM
 • JAXP, JAX-WS, SOAP
 • JSONP, JAX-RS, REST
 • EJB, JMS, JTA
 • CDI, IoC

Ölçün Dışı Ürünler

Java EE içerisinde bulunmayan ürünler de bulunmaktadır. Bunlardan bir kesimi girişim basımında bulunların ötesinde, onlara ek özellikler içermektedir. Kimisi ölçünde bulunanlara bir almaşık oluşturmaktadır. Aşağıda bunlardan önemli olanlar sayılmaktadır:
 • PrimeFaces, IceFaces, RichFaces, MyFaces
 • Hibernate, EclipseLink, TopLink
 • Spring

Girişim Sunucuları (Enerprise Servers)

Java Girişim Eğrimi destekleyen uygulama sunucu (application server), ya da kimi durumlarda kullanılan adıyla girişim sunucusu (enterprise server) adı verilen ürünler bulunmaktadır. Bunların bir kesimi iyelikli (proprietary) bir kesimi de açık kaynaklı (open source) ürünlerdir.

Açık-Kaynaklı Sunucular:
 • Apache Tomcat & TomEE
 • JBoss Wildfly
 • Spring & Tomcat
 • Eclipse (Sun) Glassfish
 • Apache Geronimo
İyelikli Sunucular:
 • Oracle (BEA) WebLogic
 • IBM WebSphere
tekzaf tarafından 09.01.2019 tarihinde eklenmiş/güncellenmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir