İçerikler :

Æ-æ Fonemi (Sesi) ð Fonemi (Sesi) Hece Vurgusu I ve İ Harfi Aynı Harftir İngiliz Alfabesi İngilizce'de Türkçe'ye Göre Farklı Ses ve Har.. İngilizce Alfabedeki Harflerin Okunuşlarının .. İngilizce Alfabenin Okunuşu İngilizce ve Türkçe Ses Birimleri Karşılaştır.. Schwa Uluslararası Fonetik Alfabesinde ð İle Göster.. Uluslararası Fonetik Alfabesinde ŋ İle Göster.. Uluslararası Fonetik Alfabesinde ɔ İle Göster.. Uluslararası Fonetik Alfabesinde ə İle Göster.. Uluslararası Fonetik Alfabesinde θ İle Göster.. ŋ Fonemi (Sesi) ɔ Fonemi (Sesi) ə Fonemi (Sesi) θ Fonemi (Sesi)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

İngiliz Alfabesi

Tanım: İngilizce'de yazı için kullanılan latin alfabesinden uyarlanmış alfabe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) harflerinden oluşmaktadır.

Veri

İngilizce Alfabenin Okunuşu

İngilizce alfabedeki harflerin okunuşları Türk alfabesi ile aşağıdaki şekildedir :  

A : ey
B : bi
C : si
D : di
E : i
F : ef
G : cii
H : eyç
I : ay
J : cey
K : key
L : el
M : em
N : en
O : ouğ
P : pi
Q : kiu
R : ağr
S : es
T : tii
U : yuu
V : vii
W : dabılyu
X : eks
Y : vay
Z : zi (Amerikan) / zed (İngiliz)

 


İpucu

I ve İ Harfi Aynı Harftir

Türkçe’de hem I-ı hem de İ-i harfi bulunur. İngilizcede sadece I-i harfi bulunur. Dikkat edilirse büyük harf I, küçük harf i şeklinde yazılmaktadır.

Veri

İngilizce'de Türkçe'ye Göre Farklı Ses ve Harfler

İngilizce'de , Türkçe'de olmayan bazı sesler ve harfler bulunur. Bu sesler aşağıdaki gibi gösterilebilir:
 • Peltek s - θ sesi : Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde T harfi söylendiğinde ortaya çıkan T ile S arasında S'ye yakın olan ses. Örnekler : thanks, nothing
 • Peltek z - ð sesi : Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde D harfi söylendiğinde ortaya çıkan D ile Z arasında D'ye yakın olan ses. Örnekler : the, that, they , father
 • ŋ sesi : Dili damağa dokundurarak genizden n harfi söylendiğinde çıkan ses. N harfi söyledikten sonra genizden çıkartılan gizli bir g sesi. Örnek : doing , ring, strong
 • Æ-æ sesi : A ile E arası bir ses. Örnek : cat, bad, lamp, thank
 • ə sesi : I ile E arasında olan , vurgusuz, güçsüz, nötr ve ağızdan minimum çabayla çıkan ses
 • ɔ sesi : O ile A sesi arası bir ses. Örnek : Dog, Hot, Water
 • v sesi : Üst dişlerin alt dudağa kuvvetli değdirilmesiyle okunan v sesi. V sesi belirgindir. Örnek : Very, vote, live, have
 • w sesi : Dudaklar açık olarak okunan v sesi. Örnek : We, when, walk
 • x harfi : ks sesini verir. Örnek : Box, tax
 • r harfi : Hece sonlarındak r harfi belirsiz bir ğ olarak okunur. chair , were
 • q harfi : Kû 'ya benzer bir ses verir. Örnek : Queen, quick
 • au uzatılmış o sesini verir. Örnek : autumn
 • ch : ç sesini verir. Örnek : chair
 • sh : ş sesini verir. Örnek : shoe
 • kn : n sesini verir. Örnek : know
 • wr : r sesini verir. Write
 • ph : f sesini verir. Photo


Kavram

ə Fonemi (Sesi)

Tanım: I ile E arasında olan , vurgusuz, güçsüz, nötr ve ağızdan minimum çabayla çıkan ve Uluslararası Fonetik Alfabesinde ə karakteri ile gösterilen sestir. Shcwa sesi olarak bilinir.

Kavram

ɔ Fonemi (Sesi)

Tanım: O ile A sesi arası ses ve Uluslararası Fonetik Alfabesinde ɔ karakteri ile gösterilir. (Örneğin İngilizce'de Dog, Hot, Water kelimelerindeki o ve a şeklinde yazılan sesler bu ses gibi okunur)

Kavram

Æ-æ Fonemi (Sesi)

Tanım: A ile E arası bir sestir ve Uluslararası Fonetik Alfabesinde Æ-æ karakteri kullanılır. (Örneğin İngilizce'deki cat , bad, lamp , thank gibi kelimelerde a veya e sesi yerine bu ses söylenmelidir)

Kavram

Schwa

Tanım: I ile E arasında olan , vurgusuz, güçsüz, nötr ve ağızdan minimum çabayla çıkan ve Uluslararası Fonetik Alfabesinde ə karakteri ile gösterilen sestir. Vurgusuz hecelerde kullanılır.

Kavram

θ Fonemi (Sesi)

Tanım: Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde T harfi söylendiğinde ortaya çıkan T ile S arasında S'ye yakın olan ses. Uluslararası Fonetik Alfabesinde θ karakteri ile gösterilir ve bazı kaynaklarda th şeklinde de gösterilmektedir. Peltek S şeklinde de tanımlanır.

Kavram

ð Fonemi (Sesi)

Tanım: Dil üst kesici dişlere dokundurulduktan sonra hava dilin üstünden sızdıracak şekilde D harfi söylendiğinde ortaya çıkan D ile Z arasında Z'ye yakın olan ses. Uluslararası Fonetik Alfabesinde ð ile gösterilir ve bazı kaynaklarda dh şeklinde de gösterilmektedir. Peltek Z şeklinde de tanımlanır.

Kavram

ŋ Fonemi (Sesi)

Tanım: Dili damağa dokundurarak genizden n harfi söylendiğinde çıkan uluslararası fonetik alfabesinde ŋ ile gösterilen ses. (İngilizce'de "sing", "English" kelimelerinde n harfi bu ses ile söylenir)

Öneri

Uluslararası Fonetik Alfabesinde ɔ İle Gösterilen Ses İçin @ İşareti Kullanılsın

Uuslararası fonotik alfabesinde ɔ ile gösterilen ses için (a ile o arası bir ses) @ işareti kullanılabilir. @ işareti klavyede bulunmaktadır ve ayrıca hem a hem de o harfine benzemesinden dolayı da uygundur.

Not : Bu öneri Yalçın İzbul tarafından www.ingilizce-ders.com sitesinde önerilmiştir. 


Öneri

Uluslararası Fonetik Alfabesinde ə İle Gösterilen Ses İçin (schwa sesi) I İşareti Kullanılsın

Uluslararası fonetik alfabesinde ə İle gösterilen ses için (schwa sesi) I işareti kullanılsın.  ə işareti Türk okuyucular tarafından anlaşılamamaktadır. 

Not : Bu öneri Yalçın İzbul tarafından www.ingilizce-ders.com sitesinde önerilmiştir. 


Öneri

Uluslararası Fonetik Alfabesinde θ İle Gösterilen Ses İçin (peltek s) tS İşareti Kullanılsın

Uluslararası fonetik alfabesinde θ ile gösterilen ses için (peltek S) TS işareti kullanılsın. 

Not : Bu öneri Yalçın İzbul tarafından www.ingilizce-ders.com sitesinde önerilmiştir. 


Öneri

Uluslararası Fonetik Alfabesinde ð İle Gösterilen Ses İçin (peltek z) dZ İşareti Kullanılsın

Uluslararası fonetik alfabesinde ð İle gösterilen ses İçin (peltek z) DZ işareti kullanılsın. 

Not : Bu öneri Yalçın İzbul tarafından www.ingilizce-ders.com sitesinde önerilmiştir. 


Öneri

Uluslararası Fonetik Alfabesinde ŋ İle Gösterilen Ses İçin (Genizden Çıkan N Sesi) nG İşareti Kullanılsın.

Uluslararası fonetik alfabesinde ŋ ile gösterilen ses için (genizden çıkan n sesi)  NG işareti kullanılsın.

Not : Bu öneri Yalçın İzbul tarafından www.ingilizce-ders.com sitesinde önerilmiştir.


Kaynak

İngilizce Alfabedeki Harflerin Okunuşlarının Dinlenmesi

İngilizce'de her harfin nasıl okunuşlarının olduğu ve kullanım örneklerini veren flash uygulaması

Kaynak

İngilizce ve Türkçe Ses Birimleri Karşılaştırması

İngilizcede Türkçede olmayan sesleri inceleyen ve bu seslerin nasıl çıkartılması gerektiği anlatan yazı.

Veri

Hece Vurgusu

İngilizce'de her kelimenin farklı hece vurgusu bulunur. Hece vurgusunu doğru kullanmak anlaşılmak için zorunludur. Belirli bir kuralı yoktur. Bazı vurgu örnekleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Okunuşta vurgulu olan yerler büyük harfle gösterilmiştir :
 • Movie / MOvie
 • Stadium / STEydum
 • Interesting / İN-tırısting
 • imagine / iMAEcin
 • dessert / diZÖÖT
 • necessary / NE-sısıri
 • necessarily / nesı-SE-rılii

Not : İki heceli kelimelerde çoğunlukla ilk hece vurgulu olur. Üç heceli kelimelerde de genellikle ikinci hece vurgulu olur. Ancak bu bir kural değildir.
Not : Ön ek veya son ek alan kelimelerde vurgu genellikle ana kelimededir. dis-able kelimesinde burgu able dadır. 
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir