İçerikler :

Concurrent Mark-Sweep GC - CMS GC - Concurren.. Eden G1 GC - G1GC - Garbage First Garbage Collecto.. G1 GC İçin Seçenekleri Listesi HotSpot G1 Hafıza Alanı HotSpot Hafıza Alanı HotSpot Hafıza Alanı Bölümleri Old Generation - Tenured Generation Parallel GC - Throughput GC Permanent Generation Serial GC Survivor UseSerialGC , UseParallelGC , UseParNewGC (ve.. -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseG1GC -XX:+UseParallelGC -XX:+UseParNewGC -XX:+UseSerialGC XX=+UseParallelOldGC Young Generation - New Generation

Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

HotSpot Hafıza Alanı Bölümleri

HotSpot hafıza alanını aşağıdaki gibi bölümlemektedir (Garbage First Garbage Collector öncesi yapı için geçerlidir):
 • Young Generation (New Generation) : Yeni yaratılan nesneler
  • Eden : İlk defa yaratılan nesneler
  • Survivor : İlk defa yaratılan nesnelerin belirli bir zaman sonra aktarıldığı yer
   • From
   • To
  • Virtual
 • Old Generation (Tenured Generation) : Eski nesneler
  • Tenured
  • Virtual
 • Permanent Generation : JVM kendisiyle ilgili nesneler
  • Perm
  • Virtual


Materyal

HotSpot Hafıza Alanı

HotSpot JVM Heap yapısı ve yapıyı kontrol etmek için kullanılan seçenekler gösterilmektedir

Kavram

Young Generation - New Generation

Tanım: Java'da Garbage Collection sisteminde yeni yaratılmış nesneler ve onların saklandığı bölüm. Belirli bir süredir kullanılmayan (eski) nesneler ise Old Generation bölümünde tutulmaktadırlar

Kavram

Eden

Tanım: Java'da Garbage Collection sisteminde , Java'da ilk yaratılan nesnelerin saklandığı bölüm. Eden bölümü Young Generation içindedir

Kavram

Survivor

Tanım: Java'da Garbage Collection sisteminde , Java'da ilk yaratılan nesnelerin saklandığı Eden bölümünde yaşamaya devam eden nesnelerin alındığı bölüm. Survivor bölümleri Young Generation içinde bir bölümdür

Kavram

Old Generation - Tenured Generation

Tanım: Java'da Garbage Collection sisteminde belirli bir süredir kullanılmayan (eski) nesneler ve onların saklandığı bölüm. Yeni nesneler ise Young Generation bölümünde tutulmaktadırlar

Kavram

Permanent Generation

Tanım: Java'da Garbage Collection sisteminde JVM'nin kendisi için kullandığı(uygulama içinde yaratılan nesnelerin değil) hafıza bölümü

Kavram

Serial GC

Tanım: Java HotSpot için kullanılan bir Garbage Collection (Çöp Toplayıcı) sistemi. Bir uygulama çalıştırılırken -XX:+UseSerialGC şeklinde option (seçenek) verilerek kullanılabilmektedir. Serial GC aynı anda tek thread çalışabilir, aynı anda birden fazla thread çalışan GC sistemine ise Parallel GC adı verilmektedir

Kavram

Parallel GC - Throughput GC

Tanım: Java HotSpot için kullanılan bir Garbage Collection (Çöp Toplayıcı) sistemi. Bir uygulama çalıştırılırken -XX:+UseParallelGC ve XX=+UseParallelOldGC şeklinde option (seçenek) verilerek kullanılabilmektedir

Kavram

Concurrent Mark-Sweep GC - CMS GC - Concurrent Low Pause GC

Tanım: Java HotSpot için kullanılan bir Garbage Collection (Çöp Toplayıcı) sistemi. Bir uygulama çalıştırılırken -XX:+UseConcMarkSweepGC şeklinde option (seçenek) verilerek kullanılabilmektedir. Bu sistem Parallel GC'ye gibi çok thread'le çalışmaktadır ancak bekleme zamanı çok daha kısadır ve daha hızlı çalışmaktadır

Kavram

G1 GC - G1GC - Garbage First Garbage Collector

Tanım: JDK 7 update 4 versiyonundan sonra desteklenen Java HotSpot Garbage Collection sistemi. Bir uygulama çalıştırılırken -XX:+UseG1GC şeklinde option (seçenek) verilerek kullanılabilmektedir

Materyal

HotSpot G1 Hafıza Alanı

HotSpot için G1 GC'in hafıza alanı yapısı. Tüm alan benzer alanlara bölünmektedir ve her alan için ayrı Eden ve Survivor alanları olmaktadır

Kavram

-XX:+UseSerialGC

Tanım: Java'da Serial GC (Garbage Collector) kullanımı için eklenen jvm seçeneği (option)

Kavram

-XX:+UseParallelGC

Tanım: Java'da Young Generation alanında Parallel GC (Garbage Collector) kullanımı için eklenen jvm seçeneği (option)

Kavram

XX=+UseParallelOldGC

Tanım: Java'da Old Generation alanında Parallel GC (Garbage Collector) kullanımı için eklenen jvm seçeneği (option)

Kavram

-XX:+UseParNewGC

Tanım: Java'da farklı bir Paralel GC yöntemi kullanan, Concurrent GC'ler ile birlikte kullanılabilen (UseParNewGC ve UseConcMarkSweepGC birlikte kullanılabilir) jvm seçeneği (option)

Kavram

-XX:+UseConcMarkSweepGC

Tanım: Java'da CMS(Concurrent Mark-Sweep) GC (Garbage Collector) kullanımı için eklenen jvm seçeneği (option)

Kavram

-XX:+UseG1GC

Tanım: JDK 7 update 4'den sonraki versiyonlarda kullanılabilen Garbage First Garbage Collector (G1 GC) kullanımı için eklenen jvm seçeneği (option)

Veri

G1 GC İçin Seçenekleri Listesi

Aşağıda G1 GC için kullanılabilecek seçeneklerin listesi ve ingilizce açıklamaları görülmektedir :
 

Option and Default Value Description
-XX:+UseG1GC Use the Garbage First (G1) Collector
-XX:MaxGCPauseMillis=n Sets a target for the maximum GC pause time. This is a soft goal, and the JVM will make its best effort to achieve it.
-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=n Percentage of the (entire) heap occupancy to start a concurrent GC cycle. It is used by GCs that trigger a concurrent GC cycle based on the occupancy of the entire heap, not just one of the generations (e.g., G1). A value of 0 denotes 'do constant GC cycles'. The default value is 45.
-XX:NewRatio=n Ratio of new/old generation sizes. The default value is 2.
-XX:SurvivorRatio=n Ratio of eden/survivor space size. The default value is 8.
-XX:MaxTenuringThreshold=n Maximum value for tenuring threshold. The default value is 15.
-XX:ParallelGCThreads=n Sets the number of threads used during parallel phases of the garbage collectors. The default value varies with the platform on which the JVM is running.
-XX:ConcGCThreads=n Number of threads concurrent garbage collectors will use. The default value varies with the platform on which the JVM is running.
-XX:G1ReservePercent=n Sets the amount of heap that is reserved as a false ceiling to reduce the possibility of promotion failure. The default value is 10.
-XX:G1HeapRegionSize=n With G1 the Java heap is subdivided into uniformly sized regions. This sets the size of the individual sub-divisions. The default value of this parameter is determined ergonomically based upon heap size. The minimum value is 1Mb and the maximum value is 32Mb.


İpucu

UseSerialGC , UseParallelGC , UseParNewGC (ve UseConcMarkSweepGC), UseG1GC Aynı Anda Kullanılamaz

-XX:+UseSerialGC , -XX:+UseParallelGC , -XX:+UseParNewGC (veya -XX:+UseConcMarkSweepGC), -XX:+UseG1GC farklı Garbage Collector sistemleridir ve aynı anda bu seçeneklerden en fazla bir seçenek kullanılabilir. Bu nedenle bir java uygulaması çalışıtırılrken bunlardan biri seçilmelidir
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir