İçerikler :

AIRIMP - A4A/IATA Reservations Interline Mess.. Availability Availability Status Message - AVS Bid Price City-Pair Availability Codeshare Codeshare ile Interline Arasındaki Fark CRS - Computer Reservations System Direct Availability GDS - Global Distribution System Havacılık IATA Numarası - IATA Kodu IATA - The International Air Transport Associ.. Interline ITAREQ - Itinerary Pricing Request ITARES -Itinerary Pricing Response Kolay Bilet Leg Married Segment NAVS - Numeric AVS Neutral Availability O&D - Origin and Destination - O&D III PADIS - Passenger and Airport Data Interchang.. PAOREQ - Product Availability Offering Reques.. PAORES - Product Availability Offering Respon.. PCC - Pseudo City Code PNR - Passenger Name Record - Yolcu İsim Kayd.. POS - Point Of Sale Reissue RTDP - Real-Time Dynamic Pricing Seamless Availability Segment Sınıf - Uçuş Sınıfı SPA - Special Prorate Agreement SSIM - Standard Schedules Information Manuel Teletype - TTY - IATA TYPE B Type A ve Type B Farkı

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Havacılık

Tanım: İnsan yapımı araçlarla gerçekleşen hava uçuşu ve taşımacılığı ile ilgili endüstri ve teknoloji.

Kavram

IATA - The International Air Transport Association - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

Tanım: Havayolu şirketlerinin üye olduğu , havayolu taşımacılığıyla ilgili standartları ve kuralları belirlemekte yardımcı olan uluslararası bir kuruluş. Merkezi Kanada'nın Montreal şehridir.

Kavram

PNR - Passenger Name Record - Yolcu İsim Kaydı

Tanım: Bir hava yolu yolculuğu için gerçekleştirilen bir veya daha fazla koltuk ayırtma (rezervasyon) işlemi

Kavram

CRS - Computer Reservations System

Tanım: Hava yolu taşımacılığında bilgisayar üzerinde gerçekleşen rezervasyon ve bilet satın alma sistemi. Bilet satın alma işlemleri GDS (Global Distribution System) denilen sistemin parçası olan acenteler aracılığıyla gerçekleşir.

Kavram

GDS - Global Distribution System

Tanım: Hava yolu taşımacılığında biletlerin satan ve merkezi sistemlere ileten acentelerden oluşan sistem. Satın alma ve rezervasyon işlemleri CRS (Computer Reservations System) sistemine aktarılır.

Kavram

IATA Numarası - IATA Kodu

Tanım: Hava yolu taşımacılığında çalışan kurumlara, yerlere, birliklere (hava yolu şirketleri, acenteler, havaalanları vb..) atanan kod veya numara.

Kavram

PCC - Pseudo City Code

Tanım: Bilet satışının gerçekleştirildiği yerlere atanan bir kod

Kavram

POS - Point Of Sale

Tanım: Bilet satışının gerçekleştiği nokta

Kavram

Availability

Tanım: Belirli bir tarihteki sefer ile ilgili koltukların doluluk durumu. Sınıf olup olmadığı (ekonomik, business vb..), boş , dolu veya rezerve edilmiş koltuk sayısı gibi bilgilerdir

Kavram

City-Pair Availability

Tanım: Tarih , kalkış ve varış şehirleri verilerek yapılan Availability'dir. Availability , mümkün seferler için koltukların dolu veya boş olma durumudur. Bir uçuş için Availability'ye Seamless Availability adı verilir

Kavram

Seamless Availability

Tanım: Sefer bilgisi verilerek yapılan Availability'dir. Availability , sefer hakkında koltukların dolu veya boş olma durumudur. Tarih , kalkış ve varış şehirleri verilerek yapılan Availability'i ise City-Pair Availability adı verilmektedir

Kavram

SSIM - Standard Schedules Information Manuel

Tanım: Zamanlanmış (schedule) işlemlerin değişimi için kullanılan bir IATA standartı

Kavram

Direct Availability

Tanım: GDS'lerin, City-Pair availability türünü direct availability bağlantısı ile (yani direkt olarak havayolunun sistemine bağlanarak) alması

Kavram

Neutral Availability

Tanım: GDS'lerin, City-Pair availability türünü farklı havayollarının availability sistemlerine farklı farklı bağlanıp alması

Kavram

Sınıf - Uçuş Sınıfı

Tanım: Bir uçuşta koltuklar için kulanılan bir kategori. A, B, C şeklinde harfler kullanılır.

Kavram

O&D - Origin and Destination - O&D III

Tanım: Kalkış ve varış noktasına göre daha çok gelir getirecek şekilde işleme özelliği sağlayan , PROS firmasına ait olan bir 3. jenerasyon Gelir Yönetimi sistemi. ANKARA - İSTANBUL - NEWYORK hattında gitmek isteyen bir yolcu için ve ANKARA - ISTANBUL - PARIS hattında gitmek isteyen bir başka yolcu için ANKARA - İSTANBUL hattında yer olup olmadığı sorusuna iki yolcu için farklı cevaplar verilmektedir. Hangi yolcunun seçileceği geçmişte o hatta satılmış olan biletlere ve uçağın o anki doluluk oranına ve ilgili uçuş sınıfın fiyatına göre değişmektedir

Kavram

Bid Price

Tanım: Bir koltuk için kabul edilebilir en düşük fiyattır

Kavram

RTDP - Real-Time Dynamic Pricing

Tanım: Availability (koltuk durumu) ve sell (satış) sorgularının dinamik olarak yanıtlanmasını sağlayan , O&D - Origin and Destination sisteminin bir modülü. PROS firmasına aittir.

Kavram

Segment

Tanım: Bir uçuş numarasının tanımladığı olası seyahat planlarının her biri. Bir segment birden fazla leg'den (bacak - uçağın her bir kalkış ve inişi bir ) oluşabilir.

Kavram

Leg

Tanım: Bir uçağın bir kalkış ve inişi. Bir uçuş bir veya daha fazla leg'den aktarmalı olabilir. Örneğin Trabzon - İstanbul - Newyork şeklinde giden bir seyahat için Trabzon-İstanbul ve İstanbul-Newyork bir leg'dir (bacakdır).

Kavram

Married Segment

Tanım: Biletteki bacaklar (segment) birbirine bağlanarak bir bütün olarak satılmakta ve bir bacak iptal edildiğinde diğer bacaklar da iptal edilmektedir.

Kavram

Kolay Bilet

Tanım: Farklı havayolları şirketlerinde bilet fiyatlarını kontrol ederek daha ucuz uçak bileti almanızı sağlayan bir portal.

Kavram

Reissue

Tanım: Oluşmuş bir bilet üzerinde yapılan değişiklik

Kavram

AIRIMP - A4A/IATA Reservations Interline Message Procedures — Passenger - IATA Rezervasyon Arahat Mesaj Prosedürleri

Tanım: IATA ve A4A (The Airlines Of America) üyesi kurumlar arasında arahat rezarvasyonları (interline reservations) hakkında mesajlaşmayı sağlayan bir standart. Mesaj yapısı standartı Teletype (TTY) adı verilmektedir.

Kavram

Teletype - TTY - IATA TYPE B

Tanım: IATA ve A4A kurumlarının arasında mesajlaşma için kullanılan bir mesajlaşma yapısı. AIRIMP standartı içinde tanımlanmıştır.

Kavram

Availability Status Message - AVS

Tanım: AIRIMP içinde tanınlanmış , havayolu şirketleri arasında envanter durumları hakkında bilgi iletilmesini sağlayan bir mesaj tipi. Çoğunlukla Teletype (TTY) biçiminde iletilirler.

Kavram

NAVS - Numeric AVS

Tanım: AVS standartı altında tanımlanan, bir uçuştaki koltuk durumları hakkında bilgi iletimini sağlayan mesaj tipi.

Kavram

SPA - Special Prorate Agreement

Tanım: Bir havayolunun başka bir havayolu şirketi ile anlaşarak sabit bir fiyata onun biletini satabilmeye olanak tanıyan anlaşma türü. Örneğin THY İstanbul - Houston uçuşu olsun sadece. Eğer istanbul Sinsinati arasında bir uçuş için İstanbul - Houston arası THY'den, Houston-Sinsinati arası sabit bir fiyata başka bir havayolu üzerinden bilet satılabilir.

Kavram

Codeshare

Tanım: Bir havayolu şirketinin başka bir havayolundan bilet alan yolcuları da taşımasını sağlayan , havayolu şirketleri arasında yapılmış anlaşma. Bir havayolunun, anlaşmaya taraf olan diğer havayolunun seferinde, kendi taşıyıcı kodunu ve uçuş numarasını kullanarak sanki kendi seferiymiş gibi bilet sattmasına imkan vermektedir.

Kavram

Interline

Tanım: Bir havayolu şirketinin kendi uçuşu içinde başka bir havayolu şirketinin içhatlarından bir segmentini satabilmesini sağlayan anlaşma. Örneğin THY, İstanbul>Frankfurt>Hamburg şeklinde gerçekleşen bir uçuşda, İstanbul>Frankfurt uçuşu için kendi biletini, Frankfurt>Hamburg içinse Luthansa biletini satabilir.

Veri

Codeshare ile Interline Arasındaki Fark

Codeshare'de başka bir havayolu şirketinin uçuşunu sanki kendi uçuşuymuş gibi satılması demektir. Interline ise kendi uçuşu içinde bir segment'te doğrudan o havayolunun biletini satmak demektir. Örneğin THY, Luthansa'nın bir uçuşunda kendi biletini satabilir. Bu şekilde o uçuşta hem THY bileti hem de Luthansa biletli yolcular olabilir. Interline'da ise THY kendi biletini satmamaktadır. Luthansa'nın biletini satmıştır ve bu nedenle o uçuşta sadece Luthansa'nın biletli yolcuları olur. Örneğin THY, İstanbul>Frankfurt>Hamburg şeklinde gerçekleşen bir uçuşda, İstanbul>Frankfurt uçuşu için kendi biletini, Frankfurt>Hamburg içinse Luthansa biletini satabilir.

Veri

Type A ve Type B Farkı

Type A, gönderdiğiniz mesajın hemen işlenip sonucun döndürülmesini istediğiniz mesajlar için kullanılır. Type B ise mesajı işlenmesine gerek yoktur ve mesajı alan istediği zaman mesajı işleyebilir ve değerlendirebilir. Bu açıdan Type B e-mail'e benzer. Type A, de eğer belirli bir zaman aşımından sonra gelmez ise mesaj kaybolabilir. İsteği yapan uygulama tekrar aynı isteği tekrarlayabilir. Type B ise karşı tarafın sadece mesajı alması yeterlidir ve mesaj onayı verilmediği sürece aynı mesaj gönderimi alt yapı düzeyinde tekrarlanır. EDIFACT mesajları (PADIS ile ilgili diğer mesajlar) hemen işlenip sonucu alması için Type A kullanılır. AVS/NAVS tarzı (AIRIMP standartları), sonradan işlenebilen mesajlar ise Type B ile kullanılır.

Kavram

PADIS - Passenger and Airport Data Interchange Standards

Tanım: Havacılık ile ilgili kurumların aralarında yolcu ve uçuşlarla ilgili bilgi alışverişi için kullanılan mesajlaşma standardı. IATA kurumu tarafından standartlaştırıldığı için IATA PADIS adı da verilmektedir. Mesaj formatları EDIFACT ve XML biçimindedir.

Kavram

PAOREQ - Product Availability Offering Request

Tanım: Havacılık sektöründe kulllanılan, bir uçuş için uygunluk (Availability) durumunu sorgulamak için kullanılan bir EDIFACT mesaj tipi. Dönülen cevap da PAORES şeklinde olmaktadır.

Kavram

PAORES - Product Availability Offering Response

Tanım: Havacılık sektöründe kulllanılan, bir uçuş için uygunluk (Availability) durumunu sorgulamak için kullanılan PAOREQ mesajına dönülen bir EDIFACT mesaj tipi.

Kavram

ITAREQ - Itinerary Pricing Request

Tanım: Havacılık sektöründe kulllanılan, bir uçuş için yer talebinde bulunmak için kullanılan cevap olarak da fiyat bilgisi dönülen bir EDIFACT mesaj tipi. Dönülen cevap da ITARES şeklinde olmaktadır.

Kavram

ITARES -Itinerary Pricing Response

Tanım: Havacılık sektöründe kulllanılan, bir uçuş için yer talebinde bulunmak için kullanılan ITAREQ mesajına dönülen bir EDIFACT mesaj tipi. Yer talebine cevap olarak fiyat bilgileri de döndürülür.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir