Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Göstergenin Nedensizliği İlkesi

Tanım: Dil biliminde, bir dilde çok büyük bir çoğunlukla kavramların belirttiği kelime ile o kavram arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığını belirten görüş. Örneğin taş kelimesindeki t , a ve ş seslerinin birleşimiyle , taş nesnesinin arasında bir nedensellik ilişkisi yoktur

Kavram

Göstergelerin Kökten Nedensizliği İlkesi - Kökten Nedensizlik İlkesi

Tanım: Dil biliminde, bir dildeki kelimelerin ilk ortaya çıktığı dönemde belirttiği kavram ile ortaya çıkan kelime arasında bir ilişkinin olmadığını savunan görüş. Örneğin taş kelimesinin ilk ortaya çıktığı dönemde, t , a ve ş seslerinin birleşimiyle , taş nesnesinin arasında bir nedensellik ilişkisi yoktur

Kavram

Göstergelerin Görece Nedenlilik İlkesi - Görece Nedenlilik İlkesi - Dil İçi Nedenlilik İlkesi - İkincil Nedenlilik İlkesi

Tanım: Dil biliminde, bazı kelimelerin, bazı nedenlere göre (dile ve bölgeye bağlı) üretilebildiğini belirten görüş. Örneğin kitaplık, şekerlik kelimeleri veya yirmibir, onüçbin gibi kelimeler bir nedenlilik belirtir.

Kavram

Ses Sembolizmi - Phonetic Symbolism - Sound Symbolism

Tanım: Dil biliminde, bir dilde seslerin ve kelimelrdeki seslerin bazı anlamları olduğunu savunan görüş. "Göstergenin Nedensizliği" görüşlerine karşı bir görüştür.

Veri

Göstergelerin Nedenliliğine Yol Açan Durumlar

Dil biliminde, kelimenin belirttiği kavram ile kelimeyi oluşturan ses birimleri arasında bir nedensellik bağı olmadığını belirten görüşe "Göstergenin Nedensizliği İlkesi" nedilmektedir. Aşağıdaki bazı durumlar istisna oluşturur:
  • Yansıma (onomatope) : Doğada oluşan sesler sonucu türetilen kelimeler. Örneğin hav hav, miyav, fısır fısır, pış pış, çat pat, takır tukur vb..
  • Bağıntılı kelimeler : Örneğin oniki, üç bin , sekizinci gibi sayı kelimeleri belirli bir nedene göre üretilmişlerdir.
  • Birleşik kelimeler : Birleşik kelimeler belirli bir nedene göre birleşmektedir. Örneğin sütlaç (süt ve aş kelimelerinden), gecekondu (gece ve konmak kelimelerinden)

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir