İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

XLink ve XPointer Geliyor

XLink ve XPointer Geliyor

Kısa bir süre önce XLink, XPointer teknolojileri W3C (World-Wide Web Consortium) standardı (onların tercih ettiği terimle, 'recomendation'u) oldu. Bu gelişme, bu teknolojilerin bir standart olarak yaygın olarak benimseneceği anlamına geliyor. XLink ve XPointer kısmen de olsa SVG, SMIL gibi bazı XML teknolojilerinde zaten şu anda kullanımdadır. Mozilla'nın son versiyonları, SVG ve MathML'yle birlikte XLink ve XPointer'ı (kısmen) destekliyor. Netscape, Internet Explorer ve Operanın bunları yakın zamanda destekleyecekleri kimsenin şüphe duymadığı gerçekler arasında.

XLink

XLink, bir XML document'ından başka kaynaklara bağlantı yapılmasını sağlayan XML teknolijisi. HTML'de olan 'a' (anchor) ve 'img' (image) gibi tag'lere benzer işlevleri tanımlıyor. Ancak XLink 'a' ve 'img' taglarının çok ötesinde bağlantı özellikleri içeriyor. HTML linklerinin yeterli olmadığı alanları sıralarsak :

XLink bütün bu sınırlamaları aşmak için düşünülmüştür. HTML'dekiyle aynı özellikleri içeren 'simple' linkler XLink'te de bulunmaktadır. Ancak 'extended' linkler, yani birden-çoğa, çoktan-çoğa bağlantı, iki yönlü bağlantı gibi özellikler de içermektedir.

XLink Örnekleri

Basit link'lere örnek olarak citation (alıntı) verilebilir :

<citation href="http://asite.com">A Good Page</citation>

Bu tip bağlantı tıklayla gidilen bir hyperlink bağlantısıdır. Çoklu link'ler 'extended' tipiyle birden fazla locator (konum belirtici) vererek yapılır.

<reference xlink:type="extended" xlink:inline="true">
  <locate xlink:type="locator" href="http://mysite.org/mypage.html"/>
  <locate xlink:type="locator" href="http://www.anothersite.com/anotherpage.html"/>
  <locate xlink:type="locator" href="http://www.theother.edu/others.html"/>
</reference> 

Buradaki bağlantı linklerden oluşan bir popup gösterilerek yapılabilir. Burada 'inline' false yapılırsa, linklerdeki bağlantı hem bağlanan hem de bağlanılandan ayrı bir kaynak tarafından belirleniyor anlamına gelir.

XPointer

XPointer, bir document içinde bağlantı sistemi demektir. XLink, belegeler arasında, XPointer bir belge içerisindeki element'ler arasında işlev görür. HTML'deki #anchor sisteminin gelişmiş bir hali diye düşünülebilir. Bir noktaya point edildiği gibi belli bir range'e (aralığa) da point edilebilir.

Belge içinde belli node'ların adreslenmesi XPath'le yapılır. XPath, hem XPointer'da hem XSLT de kullanılan bir dildir.

XPointer Örnekleri

XPointer ifadeleri

#xpointer(expression)

şeklinde belirtilir. Burada expresion document'ın çerisindeki belli bir elementi veya elementleri tanımlar. En basit tanım 'id' kullanarak olur. Örneğin id'si belli olan bir elemana erişim :

doc.xml#xpointer(id("intro")) 

biçiminde yapılır. Belli bir kritere uygun olanları bulmak için expression olarak herhangi bir XPath ifadesi girilebilir. Örneğin bir element'in çocuklarında 5'sine kadar olanları

doc.xml#xpointer(parent/children[position() <= 5])

şeklinde elde edilir. Belli bir aralıktaki node'ları bulmak için 'to' kullanılır.

doc.xml#xpointer(parent/children[2] to parent/children[last()) 

1 Haziran 2003
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır