İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Ömer Camcı
omurc@workcube.com

Seri ve Paralel Portlar üzerinde programlama

Java Communications API , printer,scanner,video kamerası,robot,telefon,ışık düğmesi,data/fax modem gibi ikincil parçaların yönetimi için imkanlar sunar.Seri(RS232/434, COM, or tty) ve paralel(printer, LPT) portların ikisini de destekler.Seri port , modemlerde ve nadiren yazıcılarda ; paralel port , yazıcılarda , bazen (PC makineler için) zip sürücülerde ve diğer çevre birimlerinde kullanılır.USB ortaya çıkmadan önce , imalatçılar video kamera,scanner vb. çevre birimlerini imal etmeye başladıklarında paralel portun seri porta göre daha baskın şekilde kullanılacağı zannediliyordu fakat , şimdi USB bu aletler için ana bağlantı modu oldu.Sun , Java Communications API'nin gelecek versiyonlarında özellikle USB desteğini dahil edeceğini belirtmektedir.

Communications API , CommPort abstract class'ı ve onun SerialPort ve ParallelPort alt class'ları etrafında yoğunlaştırılmış.CommPort genel iletişim modeli sunar ve getInputStream( ) ve getOutputStream( ) gibi genel yaklaşımlar sergileyen metodlara sahiptir.

Bu class'ların constructor'ları kasıtlı olarak non-public bırakılmıştır.Dolayısıyla , Port listesini elde etmek için constructor'ları kullanmaktan ziyade , CommPortIdentifier.getPortIdentifiers( ) static factory metodu kullanılır.Bu metod kullanıcının listeden herhangi bir portu seçmesine ve CommPort objesini create etmek için CommPortIdentifier 'in open() metodunu çağırmaya imkan tanır.Sonrasinda 'CommPort' objesi , belirli bir kominikasyon aletini temsil eden non-abstract subclass'larından birine cast edilebilir(dönüştürülebilir).Bu class'lar şimdilik ,SerialPort veya ParallelPort class'larından biri olmalı.

Bu subclass'ların her ikisi de kendilerine özel metodlara sahipler.Örneğin , ParallelPort class'ı port modunu orijinal PC mod , bidirectional mod gibi modlara ayarlayan metodlara sahipken , SerialPort class'ı baud rate, parity gibi ayarları 'set' etmek için diğer birkaç metoda sahiptir. Bu konuda programlama yaparken bazı ihtiyaçları su şekillerde karşılayabiliriz :

Bu yazı http://www.javaturk.org sitesinden yazarın izniyle alınmıştır.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır