İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Java TV Version 1.0 Reference Implementation ile Xlet Çalıştırma

Sun sitesinden http://wwws.sun.com/software/communitysource/javatv/download.html adresinden Java TV Version 1.0'ın reference implementation'nunu indirebilirsiniz. Bu uygulama Java TV API'sinin bir uygulamasıdır. Bu uygulama ile Xlet çalıştırabilirsiniz. Bu yazıda basit bir Xlet'in nasıl çalıştırılacağı anlatılmaktadır.

http://wwws.sun.com/software/communitysource/javatv/download.html adresinden jtv-1_0-src.zip dosyasını download edebilirsiniz. jtv-1_0-src.zip dosyasını download ettikten sonra bir yere açın. İçinde javatv_fcs klasörü olacak.

Bu program sadece Windows NT ve NT üzerine kurulunu olan Windows 2000'lerde çalışabilir. Bir xlet çalıştırmak için şu özellikler gereklidir.

samples\runxlet klasörünün içindeki RunXlet.java'nın derlenmesi gerekmektir. Bunun için classpath set edilmelidir.

Derlemek için bir compile.bat hazırladım aşağıdakileri yazdım

set CLASSPATH=C:\jdk1.1.8\lib\classes.zip;E:\javatv_fcs\javatv.jar;
C:\jdk1.1.8\bin\javac RunXlet.java

derlemek için jdk1.1.8'i kullandım. 1.3 veya 1.4 ile derlediğimde RunXlet çalışmadı. Çünkü personal java 1.1.8'i destekliyor. Siz yukraıdaki path'leri kendinize göre ayarlamanız gerekir.

Basit bir Xlet örneği samples\testXlet içinde TestXlet.java'dır. Bu Xlet'i derleyip çalıştıracağız. Önce derleyelim. Bunun için compile.bat'ta değişiklik yapalım

set CLASSPATH=C:\jdk1.1.8\lib\classes.zip;E:\javatv_fcs\javatv.jar;
C:\jdk1.1.8\bin\javac TestXlet.java

Yyukarıdaki bat ile derledik. Şimdi çalıştırma işleminin yapmamız gerekiyor. Bunun için RunXlet klasörünün içinde bir run.bat yaratıyoruz.

set CLASSPATH=D:\pjee3.1\lib\classes.zip;E:\javatv_fcs\javatv.jar;
D:\jaxp1.0.1\jaxp.jar;D:\jaxp1.0.1\parser.jar;E:\javatv_fcs\samples\testXlet;.;E:\javatv_fcs\lib
C:\pjee3.1\bin\pjava RunXlet -n TestXlet

Personal java D:\pjee3.1'de bulunmaktadır. pjee3.1\lib\classes.zip classpath'e eklenmelidir. javatv.jar ve jaxp'la gelen jaxp.jar ile parser.jar'da classpath'e eklenmelidir. testXlet kullanacağımızdan dolayı TestXlet.class'ın bulunduğu klasör de eklenmelidir. RunXlet class'ının blunması için komutun çalıştığı klasör . ile eklenir. C:\pjee3.1\bin\pjava ile pjava komutu çalıştırılır. TestXlet'i gösteren bir pencere açılacaktır.

TestXlet basitce ekranda bir label göstermektedir. Basit bir uygulamadır.

Çalıştırılınca ekranda lib/JavaTV.properties ve SampleData_01.class'ın bulunamadığı bildirilmektedir. Ancak bu TestXlet'in çalışmasına engel olmaz. lib klasörü daha iyi konfügürasyon gerçekleştirmek için kullanılıyor. Eğer lib klasörünü kullanmanız gerekirse lib klasörünü runXlet klasörünün içine kopyalayın. Bundan sonra JavaTV.properties ve SampleData_01.class'nı bulma hatası vermeyecektir.

Sonuç olarak yaptığınız Xlet'leri RunXlet class'ını kullanarak deneyebilirsiniz.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır