İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

VBScript ile bir XML Document'ine Erişim Örneği

Bu örnekte bir xml dökümanındaki bilgilere erişiyoruz. XML olarak persons.xml dosyası kullanılmaktadır. Düğmeye tıklandığında bu XML içindeki tüm person elementlerin name ve surname değerleri mesaj kutusu ile gösterilmektedir.

Persons2.xmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <persons>
 2 	<person no="122">
 3 		<name>Albert</name>
 4 		<surname>Einstein</surname>
 5 	</person>
 6 	<person no="122">
 7 		<name>Orhan</name>
 8 		<surname>Gencebay</surname>
 9 	</person>
 10 </persons>

DOMExample.htmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <script language="VBScript">
 3 Sub btnShow_OnClick()
 4 	Set doc= CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
 5 	doc.loadXML test.XMLDocument.xml
 6 	Set personNodes = doc.getElementsByTagName("person")	
 7 	for i=0 to personNodes.Length-1
 8 		Set personNode=personNodes.Item(i)	
 9 		Set nameNode = personNode.getElementsByTagName("name").item(0)
 10 		Set surnameNode = personNode.getElementsByTagName("surname").item(0)
 11 		MsgBox nameNode.firstChild.nodeValue&" "&surnameNode.firstChild.nodeValue	
 12 	next
 13 End Sub
 14 </script>
 15 <body>
 16 	<xml id="test" src="Persons.xml"></xml>
 17 	<input type="button" value="Göster" name="btnShow">
 18 </body>
 19 </html>

<xml id="test" src="Persons.xml"></xml>

ile kullanılacak xml yaratılmıştır. Düğme tıklandığında btnShow_OnClick procedurü çalışacaktır.

Set doc= CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
doc.loadXML test.XMLDocument.xml

satırları ile XML bilgisi yüklenir.

Set personNodes = doc.getElementsByTagName("person")

ile tüm person etiketleri alınmış ve bu etiketin içindeki name ve surname elementlerin değerleri alınmıştır. Bu değerler mesaj kutusunda gösterilmiştir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır