İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

CSS'de Box Model'i

Box Model'e Giriş

Box(Kutu) model'inde dikdörtgensel bir bölge tanımlanır. Bu bölgenin biçimlendirilmesi için bir çok stil sağlanmıştır. Örneğin box'un soldan,sağdan,yukarıdan,aşağıdan uzaklığı, diğer box'larla olan ilişkisi, box'ın içindeki content(içerik) ile olan ilişkisi css ile sağlanır.

Bir box şu bölümlerden oluşur. Content(İçerik) ,Border(Sınır) ve Box'ın koyulduğu box veya sayfa. Bir box'un soldan,sağdan,yukarıdan ve aşağıdan ne kadar uzaklıkta olacağını margin property'si belirler. Content'tin border'a göre uzaklıklıkları padding property'si ile ayarlanır. Border property'si ile box'ın border'ı biçimlendirilir.

Margin

Margin ile box'un çevresinden olan uzaklıklar ayarlanır.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 	<style>
 4 		div{
 5 			margin-left:50px;
 6 			margin-right:20px;
 7 			margin-top:100px;
 8 			margin-bottom:40px;
 9 			background:red;			
 10 		}
 11 	</style>
 12 </head>
 13 <body>
 14 	<div>Bu yazı div içine koyulmuştur. ve box modeli ile çevresinden uzaklıkları ayarlanmaktadır.</div>
 15 </body>
 16 </html>

Burada box'ın sayfadan uzaklıklarını ayarladık. Background'u kırmızı vererek kutunun boyutlarının daha iyi görünmesini sağlıyoruz. Şimdi ise div tag'inin içindeki yazıların box'tan olan uzaklıklarını ayarlayacağız.

Padding

Şimdi kutunun content'tinin border'lardan olan uzaklıkları ayaralanacak. Bunun için padding property'si kullanılır.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 	<style>
 4 		div{
 5 			margin-left:50px;
 6 			margin-right:20px;
 7 			margin-top:100px;
 8 			margin-bottom:40px;
 9 			padding-left:40px;
 10 			padding-right:50px;
 11 			padding-top:20px;
 12 			padding-bottom:30px;			
 13 			
 14 			background:red;
 15 			
 16 		}
 17 	</style>
 18 </head>
 19 <body>
 20 	<div>Bu yazı div içine koyulmuştur. ve box modeli ile box'un çevresinden uzaklıkları ve yazının box'un border'ından uzaklıkları ayarlanmaktadır.</div>
 21 </body>
 22 </html>

Border Özellikleri

Kutunun sınırlarını biçimlendirmek için border property'si kullanılır. Kutunun tüm border'ı veya sol,sağ,alt ve üst sınırlarını ayrı ayrı biçimlendirilebilir. border-style ise border'ın biçimi verilir. Bu biçimler none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset'dir. Border'ların genişliği border-width ile verilir. Renk ise border-color ile verilir. Aşağıdaki örnekte tüm border'ları değişik bir görünüm yapıyoruz.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 	<style>
 4 		div{
 5 			margin-left:50px;
 6 			margin-right:20px;
 7 			margin-top:100px;
 8 			margin-bottom:40px;
 9 			padding-left:40px;
 10 			padding-right:50px;
 11 			padding-top:20px;
 12 			padding-bottom:30px;			
 13 			
 14 			border-right-style:double;			
 15 			border-right-width:6px;			
 16 			border-right-color:red;															
 17 			
 18 			border-top-style:outset;			
 19 			border-top-width:10px;			
 20 			border-top-color:green;															
 21 			border-bottom-style:dashed;			
 22 			border-bottom-width:5px;			
 23 			border-bottom-color:yellow;
 24 			
 25 		}
 26 	</style>
 27 </head>
 28 <body>
 29 	<div>Bu yazı div içine koyulmuştur. ve tam teşekküllü bir box'dır. Box model'in ne kadar güzel olduğunu göstermektedir.</div>
 30 </body>
 31 </html>

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır