İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Html'de Liste

Liste'lere Giriş

Html'de üç tip liste vardır. Birinci tip unordered list-kuralsız liste, ikinci tip ordered list-kurallı liste, üçüncü tipse definitions-tanımlamalar'dır. Unordered list'de her yeni eleman ekleyişinizde sizin istediğiniz bir işareti koyar. Örneğin yıldız,nokta vs.. Ordered list'te ise her eleman eklendiğinde list sayısını veya sırasını bir artırır. Örneğin 1 ise 2, a ise b, A ise B yapar. Siz her eleman eklediğinizde o bu artımı gerçekleştirir. Definitions'larda ise bir terim verilir ve sonra onun açıklaması verilir. her terim ve açıklamasını eklediğinizde aynı biçimde gözükecektir. Şimdi ayrı ayrı bu üç listeyi kullanıcaz.

Unordered Liste

Bu listede her eleman eklediğinizde elamanın başına bir disk işareti koyar. Aşağıda bir unordered liste yapıyoruz.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 	<ul>
 4 		<li>ali
 5 		<li>veli
 6 		<li>züleyha
 7 	</ul>
 8 </body>
 9 </html>

Listenin başına koyacağı işareti değiştirebiliriz. Aşağıda listenin başına bir kare ekliyoruz. Üç tip'te olabilir: square-kare,disc-siyah disk,circle-çember

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 	<ul type="square">
 4 		<li>ali
 5 		<li>veli
 6 		<li>züleyha
 7 	</ul>
 8 	</body>
 9 </html>

Listelerin işaretlerini değiştirmek için artık CSS(Casceding Style Sheet) kullanılmaktadır. CSS çok daha iyi özellikler sağlamaktadır. O yüzden listelerdeki type özelliğini kullanmayın.

Ordered Liste

Bu listede her eleman eklediğinizde daha önceki işaret bir artırılır. Bu işeret 2 ise bir sonraki 3 olur. Eğer A ise bir sonraki B olur. Orderd listede beş tip vardır. 1 2 3..,a b c..,A B C...,i ii iii ...,I II II IV ... Aşağıda bir ordered liste yapıyoruz. Type'ni vermediğimiz zaman 1 2 3 şeklinde artar.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 	<ol>
 4 		<li>ali
 5 		<li>veli
 6 		<li>züleyha
 7 	</ol>
 8 </body>
 9 </html>

Şimdi a b c şeklinde artıralım.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 	<ol type="a">
 4 		<li>ali
 5 		<li>veli
 6 		<li>züleyha
 7 	</ol>
 8 </body>
 9 </html>

Yukarda verdiğimiz uyarı geçerlidir. Artık listeleri biçimlendirmek için CSS kullanılmaktadır.

İç içe Liste kullanımı

Listelerin içinde başka listeler bulunabilir. Örneğin bir unordered listenin elamanları ordered liste olabilir. Aşağıda ki örnekte bunu yapıyoruz.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 	<ul>
 4 		<li>Ali
 5 			<ol>
 6 				<li>akıllı
 7 				<li>iyi
 8 			</ol>
 9 		<li>veli
 10 			<ol>
 11 				<li>inatçı
 12 				<li>kibirli
 13 			</ol>
 14 		<li>züleyha
 15 			<ol>
 16 				<li>korkak
 17 				<li>uyanık
 18 				<li>iyi
 19 			</ol>
 20 	</ul>
 21 </body>
 22 </html>

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır