İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

LİSTE ELEMANLARI

Liste Elemenaları

HTML dili birbiri içinde kullanılabilecek bir kaç değişik liste tipini destekler. Kullanı yerleri <BODY> elemanın içidir.

<DL> ... </DL>

Bir tanım ve açıklamaları listesi yaratır. Liste genelde, sola yaslı bir tanım ve hizalanmış bir açıklamadan oluşur.

<DL>
<DT> WWW <DD> World Wide Web
<DT> IP <DD> Internet Protocol
</DL>

Listenin açılış elemanı <DL>'dir ve hemen arkasından <DT> elemanı gelmelidir.

COMPACT

COMPACT parametresi, tanım yada açıklama uzun olduğu durumlarda, listenin daha az yer kaplaması için kullanılır. Bu parametre kullanlmadığı zaman Browser tanımlar arasında satır boşlukları bırakabilir.

<DL COMPACT>
<DT> WWW <DD> World Wide Web
<DT> IP <DD> Internet Protocol
</DL>
<DIR> ... </DIR>

Elemanları 20 karakterden fazla olmayan listeler için kullanılır. Genelde 24 karakterlik kolonlar halinde düzen sağlanır. Liste öğelerinin başında birer yer imi (Bullet) bulunur. <DIR> elemanının hemen arkasında <LI> elemanı bulunmalıdır.

<DIR>
<LI> eleman1 <LI> eleman2
<LI> eleman3 <LI> eleman4
<DIR>

<MENU> ... </MENU>

Genelde her satıra bir öğe gelecek şekilde düzenlenecek listeler için kullanılır. Menü listesi, düzensiz kullanılan listelerden daha sıkışık bir yapıya sahiptir. <MENU> elemanının hemen arkasında <LI> elemanı bulunmalıdır.

<MENU>
<LI> Listedeki birinci öğe
<LI> Listedeki ikinci öğe
<LI> Listedeki üçüncü öğe
</MENU>

<OL> ... </OL>

Düzenli liste elemanı, önem sırasına ya da oluş biçimlerine göre sıralı listeler için kullanılır. Liste <OL> elemanı ile başlamalı ve hemen ardından <LI> elemanı gelmelidir.

<OL>
<LI> Start düğmesine basılır.
<LI> Programs seçeneğinden, Internet Explorer uygulamasına tıklanır.
<LI> Search düğmesine basılarak, arama yapılacak siteye gidilir.
</OL>

<OL> elemanında COMPACT parametresi kullanılarak, daha sıkışık bir düzen sağlanabilir. Görüleceği gibi <OL> elemanı listeyi numaralandırır. Listeye sayılar yerine daha değişik işaretler kullanmak için TYPE parametresi kullanlılır.

Listenin başlangıç değeri ise START parametresi ile verilebilir. START parametresine atanacak değer sayı olmalıdır. Verilen sayı TYPE parametresindeki değere göre şekil alacaktır. START=5 değeri, 'E', 'e', 'I', 'I' ya da '5' olarak kullanılacaktır.

Listelere daha fazla esneklik vermek için, TYPE parametresi, <LI> elemanına da eklenebilir. <OL> elemanındaki gibi aynı değerler kullanılır. Düzenli listeler için kullanılan bir diğer parametre, düzeni oluşturan sayı ya da harflerin sırasını değiştirmek için kullanılan, VALUE parametresidir.

<OL> ve <LI> içinde kullanılan TYPE ve <OL> içinde kullanılan START parametreleri yalnız Netscape ve Internet Explorer için geçerlidir

<UL> ... </UL>

Tipik olarak satır araları ya da yer imleriyle ayrılan listeler için kullanılır.

Liste <UL> elemanı ile başlamalı ve hemen ardından <LI> elemanı gelmelidir.

<UL>
<LI> Listedeki birinci öğe
<LI> Listedeki ikinci öğe
<LI> Listedeki üçüncü öğe
</UL>

<UL> elemanında COMPACT parametresi kullanılarak, daha sıkışık bir düzen sağlanabilir.

Netscape, liste elemanlarının yer imlerini belirleyen TYPE parametresini kabul eder. Bu parametrenin değerleri;

Liste elemanlarına daha fazla esneklik vermek için, TYPE parametresi, <LI> elemanına da eklenebilir.

<UL> ve <LI> elemanlarına eklenen TYPE parametresi yalnız Netscape içindir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır