İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

BİLGİ TİPİ

Bilgi Tipi Elemanları

Bu elemanların bazıları ekranda aynı efekti verebilir. Bu grubu diğer bir adı mantıksal elemanlardır. Bunlar tarayıcı'a görünümü sabitlemek yerine, kendi ayarları doğrultusunda davranmasını belirtir. Görünümü sabitleyen elemanlar, (Karakter formatlama) fiziksel elemanlar olarak da adlandırılır.

Karakter Formatlama;

Bütün bu elemanlar bir paragraf kesmesi yapmadan açma-kapama elemanları arasındaki metni işleme sokarlar.

Karakter düzeyindeki elemanlar, birbirleri içinde kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda, tarayıcı bu durumu görmezlikten gelir ve içiçe geçmeleri dikkate almaz. Örnek:

Düz <B> Bold <I> İtalik</I> </B>

Şu tekilde kabul edilebilir.

Düz <B> Bold </B> <I> İtalik</I>

<CITE> ... </CITE>

Genelde italik olarak içlemgören bir takdir belirtir. Örnek;

Bu cümle bir <CITE> takdir </CITE> içerir. 

<CODE> ... </CODE>

Metin içinde bir parça kod örneği vermek için kullanılır. Örnek;

<code>
Bu cümle bir örnek kod içerir.
</code>

<EM> ... </EM>

Genelde italik olarak işlem gören vurgulama yaratır. Örnek;

EM> Vurgulama </EM> elemanı genelde yana yatık olarak işlem görür.

<KBD> ... </KBD>

Kullanıcı tarafından yazılan bir metin olarak genelde kullanım talimatlarında kullanılır. Örnek;

Metin içinde kullanılan 
<KBD> KBD elemanı genelde </KBD>
fixed-width (sabit aralıklı) olarak görüntülenir.

<SAMP> ... </SAMP>

Bir örnek vermek için kulllanılır. Örnek:

Metin içinde kullanılan
<SAMP> SAMP elemanı genelde </SAMP>
fixed-width (sabit aralıklı) olarak görüntülenir.

<STRONG> ... </STRONG>

Genelde bold olarak itlem gören vurgulama itlemini yapar. Örnek:

Devam etmeden önce
<STRONG> mutlaka </STRONG>açıklamaları okuyun.

<VAR> ... </VAR>

Bu eleman bir değişken adı tanımlar. Genel olarak italik olarak işlem görür. Örnek;

Kodlama içinde <VAR> LeftIndent() </VAR> değişken olmalıdır.

<!-- YORUM -->

Browser tarafından dikkate alınmaması istenen yorumlar eklemek için kullanılır. <!-- açılışından, ilk --> kapanışına kadar, aradaki bütün metinler işlem görmeyecektir.

<!-- metnin 3. versiyonu, 8.1.97 tarihinde yazılmıştır. -->

<B> ... </B>

Metnin bold yazılacağını belirtir.

Bold elemanının içindeki her metin <I> Bold </I> görünecektir.

<I> ... </I>

Metnin italik yazılacağını belirtir. Örnek;

İtalik elemanının içindeki her metin <I> İtalik </I> görünecektir.

<TT> ... </TT>

Metnin sabit genişlikli yazı tipi (Fixed-width font) ile yazılacağını belirtir. Örnek;

<TT> Bu yazı Fixed-width font ile yazılmıştır. </TT>

<U> ... </U>

Metnin altçizgili olacağını belirtir. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Açıklamaları <U> dikkatle </U> okuyunuz.

Netscape bu elemanı desteklemez. Internet Explorer ve Mosaic V2.0 ise destekler

<STRIKE> ... <STRIKE>

Bu eleman içinde kalan metin üstü çizgili olarak ekranda görünecektir. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Bu yazının <STRIKE> üzeri çizgilidir. </STRIKE>

<STRIKE> elemanı Netscape ve Mosaic 2.0 tarafından desteklenir. Bu eleman HTML 3.0'da Netscape tarafından desteklenmeyen, bununla beraber Mosaic 2.0 tarafından desteklenen <S>... </S> elemanı olarak yer alır. Internet Explorer iki elemanı da destekler.

<SUB> ... </SUB>

Bu eleman içindeki metin subscript ya da altyazı olarak yazılır. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Subscript elemanı kimyasal formüller yazarken çok işe yarar.
Örneğin H<SUB>2</SUB>O.

<SUP> ... </SUP>

Bu eleman içindeki metin superscript ya da üstyazı olarak yazılır. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Superscript elemanı matematiksel formüller yazarken çok işe yarar. Örneğin
X<SUP>2</SUP>+Y<SUP>3</SUP>=50

<BIG> ... </BIG>

Eleman içindeki metin büyük yazı tipi ile görüntülenir. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Bu yazı normal, <BIG> bu yazı büyüktür. </BIG>

Bu eleman yalnız Netscape ve Internet Explorer tarafından desteklenir. <BIG> ... </BIG> elemanı, <SUB> ... </SUB> ve <SUP> ... </SUP> elemanlarını saracak şekilde kullanılarak, metni, normal metinden iyice ayırmak için kullanılabilir. Bu eleman tarafından büyütülen metnin büyüklüğü, <FONT SIZE=...> ve <BASEFONT SIZE=...> elemanlarına verilen ayarlara göre değişebilir.

<SMALL> ... </SMALL>

Eleman içindeki metin küçük yazı tipi ile görüntülenir. Bu eleman bir HTML 3.0 elemanı olduğundan bazı tarayıcı'lar kabul etmeyebilir. Örnek;

Bu yazı normal, <BIG> bu yazı küçüktür. </BIG>

Bu eleman yalnız Netscape ve Internet Explorer tarafından desteklenir. <SMALL> ... </SMALL> elemanı, <SUB> ... </SUB> ve <SUP> ... </SUP> elemanlarını saracak şekilde kullanılarak, metni, normal metinden daha küçük göstermek için kullanılabilir. Bu eleman tarafından büyütülen metnin büyüklüğü, <FONT SIZE=...> ve <BASEFONT SIZE=...> elemanlarına verilen ayarlara göre değişebilir.

<BLINK>

Bu elemanın sardığı metin ekrenda yanıp sönecektir. Seçilen metne fazladan vurgu verilmek istendiğinde kullanılabilir.

<BLINK> Bu metin ekranda yanıp sönecektir </BLINK>

<BLINK> elemanı yalnız Netscape tarafından desteklenmektedir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır