Java
Java'nın Temelleri : Java programla dilini ayrıntılara inmeden, bütün olarak kavranmasını sağlayan bir kitap.
Testler :
JSPNedir :
Siteler :
J2ME :
J2EEEmpire :
Servlet ve JSP : Servlet ve JSP teknolojilerine giriş kitapçığı
Java Sözlüğü : Java dilinde sık karşılaşılan anahtar kelime ve terimleri
Tomcat-Web Server Entegrasyonu : Apache Tomcat'in Apache Web Server'ı ve Internet Information Server'le entegrasyonunu anlatan bir belge.
Örnekler : Belli bir konuyu anlamaya yarayan, açıklamalı, küçük ve büyük örnekler.
İpuçları : Deneyimli yazılımcılardan herkesin işine yarayacak ipuçları.
Sık Sorulanlar : Yazılım alanında etkinlik gösterenlerin en sık sorduğu sorular ve yanıtları.
XML
XML'in Temelleri : Extensible Mark-up Language (XML)'i öğrenmek isteyenler için iyi başlangıç noktası.
XML ve Markup Dilleri : Extensible Mark-up Language (XML)'i öğrenmek isteyenler için iyi başlangıç noktası.
Sites :
Örnekler : Belli bir konuyu anlamaya yarayan, açıklamalı, küçük ve büyük örnekler.
XML Sözlüğü : XML dilinde sık karşılaşılan anahtar kelime ve terimleri
Sık Sorulanlar : Yazılım alanında etkinlik gösterenlerin en sık sorduğu sorular ve yanıtları.
İpuçları : Deneyimli yazılımcılardan herkesin işine yarayacak ipuçları.
Web
Web Geliştirme : HTML, CSS, JavaScript ve Java gibi dillere giriş niteliğindeki bir kitap.
Tests :
Sites :
JavaScript'e Giriş : JavaScript (veya JScript ya da EcmaScript) dilinin temel bileşenlerini anlatan kaynak.
HTML'e Giriş : HTML dilini öğrenmek isteyen World-Wide Web ve İnternet programlamaya geçiş yapmak isteyenler için yararlı bir kaynak.
Örnekler : Belli bir konuyu anlamaya yarayan, açıklamalı, küçük ve büyük örnekler.
İpuçları : Deneyimli yazılımcılardan herkesin işine yarayacak ipuçları.
Programlama
C'ye Giriş : C programalama dilini bol örnekle anlatan bir kitap .
SQL :
ThreeTierArchitectural :
Sites :
PHPGiris :
OpenGL :
ASP : ASP hakkında temel bilgiler içeren yararlı bir kaynak.
Perl : Perl hakkında temel bilgiler içeren yararlı bir kaynak.
Fortran : Fortran hakkında temel bilgiler içeren yararlı bir kaynak.
PHP : PHP ile Web Uygulamaları Geliştime
OLE DB ve ADO : OLE DB ve ADO
Örnekler : Belli bir konuyu anlamaya yarayan, açıklamalı, küçük ve büyük örnekler.
Genel
Bilgisayar Güvenliği : Bilgisayar güvenliği gibi hassas bir konuda yazılmış, az sayıdaki türkçe kaynaklardan biri.
Sites :
DOS :
Bilgisayar Ağları : Bilgisayar ağları hakkında derinlemesine ve ayrıntılı yazılmış kapsamlı bir kitap.
Bilgisayar Sözlüğü : Bilgisayar (Özellikle Windows/DOS/PC) hakkında karşımıza çıkan terimleri içeren bir sözlük.