İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

PHP'de Form Kullanımı

Php de HTML ile hazırlanmış formlar üzerinde işlem yaparız.

Bir form üyesinin adı, form gönderildikten sonra php değişkeni olur ve içeriğide değişkenin değeri olur.

<form name="forms" action="form.php" method="post">
<input type="text" name="kulanici_adi">
<input type="password" name="sifre">
<input type="submit" name="git" value="Yolla!">
</form>

bu form yollandıgı zaman $kullanici_adi ve $sifre değişkenleri oluşturulur ve değerleri ziyaretcinin formda yazdıkları olur.

Bir form ile işlem yapmak için if else ile formu sınayabiliriz.

form.phpİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 <title> PHP ile form örneği - www.bilimveteknoloji.com</title>
 4 </head>
 5 <body>
 6 <?php
 7 if($git) {
 8 //git değişkeni varsa, yane form gönderilmiş ise ...
 9 bunları_yap();
 10 }
 11 else {
 12 ?>
 13 <form name="form1" method="post" action="form.php">
 14 <input type="text" name="kulanici_adi"><br>
 15 <input type="password" name="sifre"><br>
 16 <input type="submit" name="git" value="Yolla!">
 17 </form>
 18 <?php
 19 }
 20 ?>

Yukarıdaki kodları form.php adıylan kaydedin.

İlk başta if ile $git değişkeninin var olup olmadığını kontol ettik. $git değişeni submit butonu'nun adıdır ve dolayısıyla form yollanmamıssa $git değişkenide yoktur.

Eğer $git varsa dedik ve oraya ilgili komutları yazarız. Bunu ileride bir örnek ile açıklayacağım.

---- Küçük bir not ----

Kodlar arasında // işaretiyle bir açıklama yaptğımı gördünüz. PHP çift bölme işaretinden sonra (aynı satırda) yazılanları görmez. Bu şekilde açıklama ve notlar yazılabilir.

---- Küçük bir not ----

Daha sonra else ile şart dogru değilse($git yoksa) ilgili formun çıkmasını sağlıyoruz.

Değişken gönderme yolları

PHP de değişenleri nasıl kullandığımızı daha önce gördünüz. Ancak değişkenleri herzaman kendimiz atamayız. Bir değişkene ziyaretçinin seçtiği yemeği atayabiliriz. Bunun için 2 farklı değişken alma yöntemi vardır.

Post

Bir post methodu ile aldığımız değişkendir.

Form öğelerinin name değerlerinin değişken adı olarak kullanıldığını belirmiştim. Ancak en doğru kullanım $HTTP_POST_VARS[] tır.

Aşağıdaki kodu post.php adıylan kaydedip inceleyin.

post.phpİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 <title>htttp post - www.bilimveteknoloji.com</title>
 4 </head>
 5 <body>
 6 <?php
 7 if ($git) {
 8 echo ("Merhaba $HTTP_POST_VARS[isim]");
 9 }
 10 else {
 11 ?>
 12 <form action="post.php" name="post_deneme" method="post">
 13 <table width="230" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 14 <tr>
 15 <td width="80">Adınız:</td>
 16 <td width="150">
 17 <input type="text" name="isim">
 18 </td>
 19 </tr>
 20 <tr>
 21 <td width="80" align="right">
 22 <input type="submit" name="git" value="Yolla!">
 23 </td>
 24 <td width="150">&nbsp;</td>
 25 </tr>
 26 </table>
 27 </form>
 28 <?php
 29 }
 30 ?>
 31 </body>
 32 </html>

Get

PHPde url'den alınan değişkenlere get deniyor. Bunu daha çok linkler ile değişken almak için kullanırız ve formlardada get methodunu kulanmak mümkündür.Bunun için $HTTP_GET_VARS[] kullanırız. Url'den değiken alımı şyledir;

get.php?degisken=deger

Bu şekilde degisken adında bir değişken oluşturulur ve değeri ' deger ' dir. PHPde url'den birden fazla değişken aalmakta mümkübdür. Bunun için urlde değişkenleri & işareti ile ayırırız.

get.php?degisken1=deger1&degisken2=deger2

Aşağıdaki kodları get.php adıyla kaydedin.

<?php
echo ("Merhaba,<br> $HTTP_GET_VARS[adi] $HTTP_GET_VARS[soyadi]");
?>

Önce get.php dosyasını acın. Ve sonra browserınızda adresin sonuna şnu ekleyin;

?adi=Simto&soyadi=Alev

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır