İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Dizi ve Operatorler

Dizi değişkenler (Array)

Dizi değişken dediğimiz array aslında biraz önce gördüğünüz değişkenlerden farklı değildir. array ile bir değişkende birden fazla değer saklanmasını sağlıyoruz.

<?php
$yemekler = Array (
Array (Yemek => "Pilav", Fiyaf => "1000.000 - TL"),
Array (Yemek => "Patlıcan", Fiyat => "1500.000 - TL"),
Array (Temek => "Patates", Fiyat => 750.000 - TL"),
);
echo ("$yemekler[0][Yemek]");
?>

Yukarıdaki kodu Yemekler.php adıylan kaydedin ve çalıştırın. Ekranda Pilav yazdıgını greceksiniz.

echo komutu ile ekrana $yemekler değişkenin değerini yazmasını istedik. $yemekler değişkeninde birden fazla değer olduğu için yanına [0] ekleyerek ilk sıradakini secmesini istedik. (0 ilk sırayı, 1 ikinci sırayı, 3 dördüncü sırayı verir) Ve son olarak eklediğimiz [Yemek] ile (seçtiğimiz ilk sıranın) Yemek adlı bölümünü seçmesini istedik. Aslında ileride, gründüğü kadar karmaşık olmadıgını anlayacaksınız.

Operatörler

PHPde çeşitli işler (örneğin matematik) yapmak için kuanılan işaretlere operatörler diyoruz.

Örneğin şimdiye kadar kullandığımız = işareti atama operatörüdür.

Matematik operatöreri:

+ 	Toplama 	5+5  =10
- 	Çıkartma 	10-5  = 5
* 	Çarpma 	5*5  = 25
/ 	Bölme 	40/4  = 10
echo (5+5);

Satırıekrana 10 yazdıracaktır. Dikkat ettiyseniz echo komutunda " " işaretlerini kulanmadık. Bunun sebebi matematiksel işlem yapmamızdır. Aynı işlemleri değişkenler ilede yapmamız mümkündür.

$sayi1 = 26;
$sayi2 = 32;
echo ($sayi1 + $sayi2);

Veya bunun yerine aşağıdakinide kullanabilirsiniz.

$sayi1 = 26;
$sayi2 = 32;
$toplam = $sayi1 + $sayi2;
echo ("$toplam");

PHP ile ekrana yazdırmanın yolları

PHP ile herhangi bir yazıyı veya sayıyı ekrana yazdırmak için daha öncedende tanıdığınız echo(); komutunu kulanırız.

echo ("$degisken);
echo ("Ahmet");
echo ("15");
echo (5-2);

echo yazdıtan sonra (" ") arasına ekranda yazmasını istediğimizi yazıp ; ile komutu sonlandırırız.

PHP de ekrana yazdırmak için kulanılaz bir diger komut print tir. Echo'dan tek farklı bir karakter daha uzun. Klavyeden fazladar bir tuşa basmak çok yorucu olabilir. :) Siz en iyisi echo kulanın.

---- Print komutu için örnek ----

print ("Simto");
print ("41");
print (3*6);

---- Print komutu için örnek ----

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır