İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

PHP ile Mail, Imap, POP3, NNTP Uygulamaları

SMTP, IMAP, POP3, NNTP birbirleriyle yakından ilişkili protokollerdir.

SMPT:

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) mail gönderme ve almada kullanılan protokoldür ve UNIX ortamında bu iş için en yaygın kullanılan araç sendmail'dir. PHP, UNIX ortamında kullanılacak ise mail almak için aynı makinada bir sendmail sunucusunun çalışır durumda olması gerekmektedir. Mail gönderirken sendmail otomatik olarak çalıştırıldığı için sunucunun çalışır durumda olmasına gerek yoktur.

IMAP:

IMAP(Interet Message Access Protocol), SMTP ile mail sunucusna alınan maillere kullanıcıların uzaktan erişimini sağlayan bir protokoldür. Gelen postaların sunucu tarafında merkezi olarak tutulması, kullanıcının burada birden çok dizin açmasına izin vermesi, mesajları çok parçalı olarak işleyebilme, eşzamanlı erişim ve dizin paylaşımı gibi özellikleri ile POP3'e göre daha üstün bir protokoldür. PHP ile IMAP kullanımı kabaca şu adımları içerir:

POP3

POP3(Post Office Protocol) protokolü de IMAP gibi, SMTP ile mail sunucusuna alınan maillere kullanıcıların uzaktan erişimini sağlayan bir protokoldür. Ancak mesajların kullanıcılar tarafından bütün olarak download edilmesini gerektirmesi, merkezi olarak tutulmadığı için hareket halindeki kullanıcılar (roaming users) için senkronizasyon sorunları oluşturması ve eşzamanlı erişime izin vermemesi nedeniyle IMAP'ın gerisinde kalır.

PHP ile POP3 kullanımı IMAP'dan çok farklı değildir. Fakat, IMAP'ın izin verdiği bazı fonksiyonlar POP3 erişiminde kullanılamaz.

Bağlantı kurarken ilgili protokol adını ve kullanılan portu örneğin şu şekilde değiştirmek yeterli olur: {javaserver.ulakbim.gov.tr/pop3:110}INBOX

NNTP:

NNTP (Network News Transfer Protocol) protokolü, Internet üzerinde haber mesajlarının merkezi olarak sunucular üzrinde tutulup tutulup, istemcilerin bu kaynaklar üztünde sorgulama yapması, mesajları okuması ve mesaj atabilmesini sağlayan bir protokoldür.

Bağlantı kurarken ilgili protokol adını ve kullanılan portu örneğin şu şekilde değiştirmek yeterli olur: {javaserver.ulakbim.gov.tr/nntp:119}INBOX

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır