İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Exception

Bir method'un çalışması esnasında oluşan, programcının önlem alması gereken hata.

Exception'lar hata durumlarında yapılacak işlemleri, hatasız işleyiş durumunda yapılacak işlerden ayırmaya yarar.

	try{
		// Bir şeyler yap	
	}catch(Exception e){
		// Hata oluştu, gereğini yap
	}finally(Exception e){
		// Her halükarda (hata olsada olmasa da ) bazı işleri yap
	}

trybloğunda normalde yapılacaklar ve catch bloğunda hata durumunda olacaklar belirtilir. Her iki durumda da yapılacak ortak işler finally bloğunda belirtilir.


Bir exception'u fırlatmak için, yani bir hatayı bildirmek için throw sözcüğü kullanılır.

	throw new IllegalArgument("Geçersiz parametre!");

trybloğunda normalde yapılacaklar ve catch bloğunda hata durumunda olacaklar belirtilir. Her iki durumda da yapılacak ortak işler finally bloğunda belirtilir.


Bir method throws ifadesiyle belli exception'ları fırlatabileceğini gösterebilir. Bu durumda o methodu çağıran method'lar ya çağrıyı try-catch içine almalı ya da kendisi de throws ifadesiyle yakalama işine kendisini de çağıran üçüncü methodlara devrettiğini belirmelidir. Bir method'da throws kullanımına örnek :

	public Person getStudent(String number)
		throws StrudentNotFoundException
	{
		//...
	}

RuntimeException'u (ve onu extend eden exception'ları) yakalamak zorunlu değildir.