İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Array

Birden fazla değer tutan ve onlara index aracılıyla erişim sağlayan data grubu

Array (dizi) içerinde bir grup veriyi tutan en basit yapıdır. Değerleri sıralı olarak tutar, sıra numarasıyla (index'le) atama yapılmasına ve erişilmesine olanak tanır. Array'in içerisinde primitive type'lar tutulabildiği gibi herhangi bir class type da bulunabilir. Array'lerde bütün elamanlar aynı tipte olmak zorundadır. Aynı base class'tan türetilmiş veya aynı interface'i implement etmiş class'lar dizi içerisinde konulabilir.

Array'ler aslında farklı çalışma koşullarına sahip olsalar da birer nesnedir. Örneğin 'length' adında bir property'leri vardır. Bu sayede her dizinin bir de boyunun tutulması gerekmez. Erişim kontrolü yapılır, 10 elemanlı bir dizinin 11. elemanı istendiğinde exception alınır. Primitve tipte olmayan bir dizi yaratıldığı zaman elemanları yaratılmaz ve hiç biri için yer ayrılmaz, tüm değerler 'null' kalır. O yüzden array'in bütün elemanlar tek tek yaratılmalıdır.

Array'lerin boyutları sabittir, değişmez. Java'da boyutu baştan belli olmayan indexli erişim için Vector class'ı kullanılabilir. Ayrıca index'li erişim yerine bir "key"le erişim için Hashtableclass'ı mevcuttur.