İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Java Sunucu Sayfaları ( Java Server Pages - JSP )

Servlet’ler belli bir servlet motoru altında çalışan programcıklardır. Yazılmaları bir İstek'ten parametreler alıp Yanıt'a HTML çıkıtısı üretmekten ibaret olduğundan programlama açısından zorluk içermemektedirler. Ancak bir internet sayfasında görülen tüm HTML programcılar tarafınndan üretilmelidir. Bu da renk, boyut ve görüntü seçimi gibi öğelerin bir programcı tarafından yapılmasını gerektirir. JSP'lerde bunun tam tersi bir yaklaşım sergilenir. JSP sayfaları aslında, içlerinde Java kodu olan birer HTML sayfalarıdır. Java kodunda belirtilen ifadeler sunucu tarafında çalıştırılır ve kodun yine HTML olan çıktısı HTML gövdenin içerisine yerleştirilir. Bu Microsoft’un geliştirdiği ASP (Aktif Sunucu Sayfaları - Active Server Pages) benzeri bir yapıdır. Tek fark JSP'nin yazma dili olarak Java'yı kullanması ve Java'nın gücünü HTML sayfasının içerisine getirebilmesidir.

Bir JSP belgesinde HTML elemanlarının arasına Java kodları "<%" ifadesi ile "%>" arasına yazılır. Java kodu arasında HTML üretilmesi durumunda önce il ayraç kapatılır ve gerektiğinde yeniden açlır. Aşağıda bir sözcük dizisini listlemek için kullanılan bir JSP görülmektedir.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 <% String[] hotIssues={"Java","Beans","XML","XSL","Linux"};%>
 4 <h1>Hot issues in computing :</h1>
 5 <ol>
 6 <% for(int i=0;i<names.length;,i++) { %>
 7    <li><b> <% hotIssues[i] %>
 8 <% } %>
 9 </ol>
 10 <body>
 11 </html>

Elbette burada kolay anlaşılsın diye başlangıçta verilen değerler (hotIssues), genellike bir veritabanı sorgusu veya başka bir kaynaktan belli bir program parçasıyla üretilir.

Aslında JSP'ler de bir servlet'e dönüştürlerek çalıştırılır. Her JSP sayfası için bu işlem sadece bir kere yapılır ve ondan sonra sayfa değiştirilmediği süreceüretilen servlet çalıştırılır. page.jsp diye bir sayfanın page_xjsp.java diye JSP motoru yüklenirken üretilen bir servlet kaynak kodu ve page_xjsp.class sınıfı bulunmaktadır. Motor kapatılırken bunlar silinir ve yeniden açıldığında yeniden üretilirler

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır