İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

JSP Yazım Kuralları

JSP Yazım Kuralları temelleri

JSP syntax genel olarak oldukça basittir ve standard elemler , script elemanları ve direktfiler olarak sınıflandırılabilir

Direktifler(Directives)

JSP direktifleri JSP motoruna direkt olarak gönderilen mesajlardır.Herhangi bir görülebilir çıktı oluşturmazlar ancak JSP sayfasının devamında JSP motoruna ne yapması gerektiğini söylerler.JSP direktifleri her zaman <%@ ... %> etiketleri ile belirlenirler.İki temel direktif page ve include direktifleridir.

Page direktifi

Tipik olarak page direktifi hemen her JSP sayfasının başında bulunmaktdır.Bir JSP sayfasının içerisinde birden çok page direktifi bulunmabilir fakat özellik değer ikilisi JSP sayfası içerisinde tek olmalıdır.Tanımlanamayan değer veya izelikler bir çevrim hatasına yol açmaktadırlar.

Örneğin

<%@ page import = “java.util.* , com.foo.*”  buffer = “16k”%>

belirlenen paketlerdeki tiplerin tanımlanmasını ve sayfa tamponlamasını 16 K olmasını sağlamaktadır.

Include direktifi

Include direktifi içeriğin daha yöntilebilir elemanlara ayrılabilmesine olanak tanır.(Ortak bir sayfa başlıpı ve footer gibi)İhtiva edilen sayfa statik bir HTML sayfası veya bir JSP içeriği olabilir.Örneğin

<%@ include file = “copyright.html”%>

JSP sayfası içerisindeki herhangi bir konumda belirlenen sayfanın içeriğinin kullanılmasını sağlamaktadır.

Tanımlamalar

JSP tanımlamaları , bilgi saklamak için kullanılan sayfa boyu değişkenleri veya JSP sayfasının ihtiyaç duyduğu destekleyici metodları oluşturmanıza yarar.JSP sayfanızda birçok kod bulundurmanız mümkündür ancak bu ileride bakım için büyük karmaşıklığa yol açacaktır.Bu sebepten dolayı tekrar kullanımın geliştirilmesi için mantık işleme bileşenleri JavaBean bileşenleri içerisinde saklanmalıdır.

Tanımlamalar <%! ... %> etiketleri içerisinde bulunmaktadırlar.Değişken tanımlamaları daima bir noktalı virgğl ile bitirilmeli ve herhangi bir içerik geçerli bir Java komutu olmalıdır.

<%! int i=0;%>

Ayrıca metodlarda tanımlayabildiğinizi söylemiştik.Örneğin JSP yaşam döngüsündeki başlatım metodunu override edebilirsiniz.

<%! Public void jspInit(){
    //herhangi bir kod
}
%>
</subsection>

İfadeler

JSP deki ifadeler ile ifadenin sonuçları otomatik olarak metine dönüştürülmekte ve sayfada çıktı olarak gösterilebilmektedir.Tipik ifadeler bazı değişkenlerin değerlerinin gösterilmesi veya bir bean üzerindeki get metodlarının çağrılması ile dönen değerlerin gösterilmesidir.JSP ifadeleri <%= ... %> etiketleri ile gösterilirler ve noktalı virgül içermezler.

<%= Degisken%> <%= JavaBean.getName() %>

Sciptletler

JSP kod parçaları veya scriptletler <% ... %> etiketleri arasında bulunur.Bu Java kodu JSP tarafından bir istek servis karşılanırken çalıştırılır.Bir scriptlet içerisinde herhangi geçerli bir Java kodu çalıştırabilirsiniz.Örneğin izleyen kod öbeği ‘Merhaba’ yazısını H1 , H2 , H3 ve H4 etiketleri ile bastırmaktadır.

<% for (int i=1; i<=4; i++) { %>
<H<%=i%>>Merhaba</H<%=i%>>
<% } %>

Yorumlar

JSP sayfaları içerisinde HTML yorumları barındırabileceğiniz gibi b unları kullanıcılar eğer sayfa kodunu görüntülemek isterlerse görebilirler.Eğer bu yorumları kullanıcılara göstermek istemiyorsanız , onları <%-- sunucu taraflı yorum --%> şeklinde belirtmeniz gerekmektedir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır