İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Exception Ele Alımı

JSP içerisinde Exception yönetimi

Bu bölümde POST işlemini gerçekleştiren ve yanlış cevap durumunda bir exception oluşturan bir JSP sayfası ve bunu otomatik olarak algılayan JSP motoru görülecek ve ayrıca hata işleyen bir JSP sayfası yazılarak exception iç değişkeni aracılığıyla oluşan exception’ı alması sağlanacaktır.

Örneklerin test edilmesi ve sonuçların görüntülenebilmesi için bir JSP destekli bir web sunucusunun kurulu olması ve JSP dosyalarının web sunucusunun gerektirdiği dizinde bulunması gerekmektedir.Bu görev için kullanılabilecek TOMCAT sunucusu kurulumu için lütfen ana menüden ilgili sayfaya giriş yapınız.

errhandler.jspİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <%-- Page etiketi kullanilarak hata yakalayicinin yeri belirtilir --%>
 2 <%@ page errorPage="errorpage.jsp" %>
 3 <html>
 4 <body>
 5 <form method=post action="errhandler.jsp">
 6 Dunyadaki en iyi programlama dili hangisidir?<p>
 7 Java<input type=radio name=language value="JAVA" checked>
 8 C++<input type=radio name=language value="CPP">
 9 Visual Basic<input type=radio name=language value="VB">
 10 <p>
 11 <input type=submit>
 12 </form>
 13 <%
 14 if (request.getMethod().equals("POST")) {
 15 if (request.getParameter("language").equals("JAVA")) {
 16 out.println("<hr><font color=red>Evet dogru!</font>");
 17 } else {
 18 throw new Exception("Yanlis dili sectiniz!");
 19 }
 20 }
 21 %>
 22 </body>
 23 </html>

Yukarıdaki örnekteki JSP sayfası kullanıcıdan seçimi almakta ve doğru cevapta belirlenen bir mesajı göstermekte aksi takdirde ise bir exception oluşturmaktadır.Bu sayfadan gelen hatayı işleyen errorpage adlı JSP sayfası ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

errorpage.jspİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <%-- page etiketi bu yorumun altında kullanarak bunun bir hata sayfasi oldugu belirtilecektir --%>
 2 <html>
 3 <body>
 4 <h1>
 5 HATA SAYFASI
 6 </h1>
 7 <hr>
 8 <h2>
 9 Yakalanan hata:<br>
 10 <font color=red>
 11 <%= exception.toString() %>
 12 </font>
 13 </h2>
 14 </body>
 15 </html>

GÖSTERİM

Tarayıcınızdan JSP konuşlandırması işlemini doğru dizinde gerçekleştirdikten sonra http://localhost:8080/errhandler.jsp (8080 yerine belirlediğiniz port numarasını yazmalısınız) adresine girdiğinizde aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

Eğer bu durumda doğru seçeneği seçerseniz görüntülenecek ekran izleyen şekilde olacaktır.

Ancak yanlış seçme durumunda ilk verdiğimiz örnekte hata sayfasına page direktifini dahil etmediğimize dikkat ettiyseniz hata yakalam işlemi web sunucusu içerisinde görev yapan JSP motoruna düşmektedir.Bu sebepten exception fırlatılması durumunda ekrana yansıyacak olan görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.

Eğer hata sayfası kodunun başına

<%@ page isErrorPage="true" %>

şeklinde bir sayfa direktifi eklenirse çıktı ise sizin kontrolünüz altında olarak hata sayfasında belirtildiği gibi düzenlenecektir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır