İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Network-IO

MIDP1.0 IO(Giriş/Çıkış) için java.io ve javax.microedition.io paketlerini içerir. MIDP1.0 HTTP'yi destekler. HTTP protkolü ile bir server'a bağlanabilirsiniz.

Bir server'a bağlanmak için kullanılan en temel class Connector class'ıdır. Bu class'ın open method'ları ile connection açılabilir. MIDP1.0'da çok çeşitli connection tipleri bulunmaktadır. Connection interface'si en ana interface'dir. Bu interface'den InputConnection, OutputConnection, DatagramConnection, StreamConnection, HttpConnection gibi connection tipleri türemektedir.

Aşağıdaki örnekte bir jsp'ye bağlanıyoruz. Kullanıcı adımızı gönderiyoruz ve cevap olarak "Merhaba"+kullanıcı adı şeklinde bir mesaj gönderilmektedir.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import javax.microedition.midlet.*;
 2 import javax.microedition.lcdui.*;
 3 import javax.microedition.io.*;
 4 import java.io.*;
 5 public class HttpConnectionTest extends MIDlet{
 6  public final static String URL="http://localhost:8080/examples/hello.jsp";
 7  protected void startApp(){
 8   String result=openConnection();
 9   TextBox box=new TextBox("hello",result,100,TextField.ANY);
 10   Display.getDisplay(this).setCurrent(box);
 11  }
 12  protected void pauseApp(){}
 13  protected void destroyApp(boolean boolean0){}
 14  public String openConnection(){
 15   try {
 16    StreamConnection c=(StreamConnection)Connector.open(URL+"?name=ali");
 17    InputStream is=c.openInputStream();
 18    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
 19    int ch;
 20    while ( (ch = is.read()) != -1) {
 21     buffer.append( (char) ch);
 22    }
 23    is.close();
 24    return buffer.toString();
 25   }
 26   catch (IOException ex) {
 27    ex.printStackTrace();
 28    return "";
 29   }
 30  }
 31 }

HttpConnectionTest midlet'i başladığında openConnection method'unu çağırmaktayız. Bu method hello.jsp'ye bağlanıp cevabı bize geri göndermektedir. Gelen cevapta bir TextBox'ta gösterilmektedir.

StreamConnection c=(StreamConnection)Connector.open(URL+"?name=ali");

ile bir StreamConnection açıyoruz.

InputStream is=c.openInputStream();

inputstream yaratıp bu stream'den karakter karakter okuyarak cevap string'ini elde ediyoruz. ali ismini gönderdiğimiz için cevap "Merhaba ali" şeklinde olmaktadır.

Eğer HTTP ile ilgili özellikler kullanmak istiyorsanız HTTPConnection kullanabilirsiniz. Örneğin getResponseCode() ile dönen cevap öğrenilebilir. setRequestMethod ile GET,POST,HEAD method'ları seçilebilir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır