İçerikler :

Ablaut Accented Syllable Active Voice Adjectival Clause - Relative Clause Adjective Adverb Adverbial Clause Closed Syllable Common Noun Complex Sentence Consonant-LE Syllable Definitive Article Digraphs Diphthong Direct Speech Indefinite Article Indirect Speech Infinitive Intransitive Verb Noun Clause Object Open Syllable Passive Voice Personal Pronouns Predicate Predicate Adjective Pronouns Reported Speech Sentence Sentence Structure Silent-E Syllable Simple Sentence Subject Subordinate Clause Syllabication Syllable Transitive Verb Verb Voice Vowel-R Syllable

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Sentence

Tanım: Cümle

Kavram

Pronouns

Tanım: Zamir

Kavram

Personal Pronouns

Tanım: Kişi veya şahıs zamirleri

Kavram

Subject

Tanım: Özne

Kavram

Predicate

Tanım: Yüklem

Kavram

Sentence Structure

Tanım: Cümle yapısı

Kavram

Object

Tanım: Nesne

Kavram

Verb

Tanım: Fiil

Kavram

Transitive Verb

Tanım: Geçişli fiil

Kavram

Intransitive Verb

Tanım: Geçişsiz fiil

Kavram

Adverb

Tanım: Zarf
Tanım: Zdverb

Kavram

Adjective

Tanım: Sıfat
Tanım: Sdjective

Kavram

Predicate Adjective

Tanım: Yüklem sıfat

Kavram

Simple Sentence

Tanım: Basit cümle

Kavram

Complex Sentence

Tanım: Karmaşık cümle

Kavram

Subordinate Clause

Tanım: Yan Cümlecik

Kavram

Noun Clause

Tanım: İsim cümleciği

Kavram

Adverbial Clause

Tanım: Zarf cümleciği

Kavram

Adjectival Clause - Relative Clause

Tanım: Zarf cümleciği, bağ zamiri cümleciği

Kavram

Common Noun

Tanım: Cins isim

Kavram

Indefinite Article

Tanım: Belirsiz tanımlayıcı

Kavram

Definitive Article

Tanım: Beliri tanımlayıcı

Kavram

Direct Speech

Tanım: Doğrudan anlatım, dolaylı anlatımın tersi

Kavram

Reported Speech

Tanım: Dolaylı anlatım

Kavram

Indirect Speech

Tanım: Dolaylı anlatım

Kavram

Voice

Tanım: Çatı

Kavram

Active Voice

Tanım: Etken çatı. Edilgen çatının tersi
Tanım: Ective voice

Kavram

Passive Voice

Tanım: Edilgen çatı. Etken çatının tersi

Kavram

Infinitive

Tanım: Mastar

Kavram

Syllable

Tanım: Hece

Kavram

Syllabication

Tanım: Heceleme, hecelere ayırma

Kavram

Diphthong

Tanım: İki ünlü, diftong

Kavram

Digraphs

Tanım: Tek ses oluşturan yan yana yazılan iki harf

Kavram

Closed Syllable

Tanım: Tek ünlü içeren ve sonu ünsüz ile biten hece. Kapalı hece. Örnek : in, on

Kavram

Open Syllable

Tanım: Ünlü ile biten ve tek bir ünlü içeren hece. Açık hece. Örnek : no, she

Kavram

Silent-E Syllable

Tanım: Ünlü + Ünsüz + E şeklinde harflerden oluşan hece. Örnek : ate, tape

Kavram

Vowel-R Syllable

Tanım: Ünlü + R veya Ünlü + RE şeklinde harflerden oluşan hece. Örnek : or, care

Kavram

Consonant-LE Syllable

Tanım: Ünsüz + LE şeklinde harflerden oluşan hece. Örnek : Couple, Miracle

Kavram

Accented Syllable

Tanım: Vurgulu hece

Kavram

Ablaut

Tanım: Ses değişimi, ünlü benzeşmesi
Tanım: (blaut
Tanım: (gramer) anlam değişikliği ile ünlünün değişmesiBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir