İçerikler :

Basit Cümle Cümlelerin Öğeleri Cümlenin Öğeleri Cümle - Tümce Dolaylı Tümleç Düz Tümleç Gizli Özne Kompleks Cümle Nesne Özne Tümleç Yan Cümle Yüklem Zarf Tümleci

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Cümle - Tümce

Tanım: Bir düşünceyi,duyguyu,haberi,isteği vs.. belirtmek için kullanılan kelimeler bütünü.

Kavram

Cümlenin Öğeleri

Tanım: Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelimelerin görevlerine göre yüklem , özne , tümleç şeklinde sınıflandırması ile oluşturulan öğeler.

Veri

Cümlelerin Öğeleri

Bir cümle özne, yüklem ve tümleç şeklinde üç öğeden oluştur.  Özne ve yüklem , temel ve zorunlu öğe ,  tümleç ise yardımcı öğedir. Tümleç , düz tümleç (nesne), dolaylı tümleç ve zarf tümleci şeklinde üçe ayrılır. 


Kavram

Özne

Tanım: Cümledeki işi, hareketi yapan ya da süreç içinde olan varlığı belirten kelime veya kelimeler.

Kavram

Yüklem

Tanım: Bir cümlede eylem, olay , süreç veya durumu anlatan kelime veya kelimeler

Kavram

Nesne

Tanım: Cümledeki işten, hareketten veya süreçten etkilenen varlığı belirten kelime veya kelimeler. Düz Tümleç'te denir

Kavram

Tümleç

Tanım: Cümledeki eylemi, olayı, hareketi ve süreci tanımlayan kelime veya kelimeler. Düz tümleç , dolaylı tümleç , zarf tümleci şeklinde çeşitleri vardır.

Kavram

Düz Tümleç

Tanım: Cümledeki işten, hareketten veya süreçten doğrudan etkilenen varlığı belirten kelime veya kelimeler. Nesne'de denir

Kavram

Dolaylı Tümleç

Tanım: Cümledeki işin, haraketin veya sürecin yöneldiği, bulunduğu, veya çıktığı yeri belirten kelime veya kelimeler.

Kavram

Zarf Tümleci

Tanım: Cümledeki işin, hareketin veya sürecin zamanını, miktarını , durumunu vb.. belirten kelime veya kelimeler.

Kavram

Gizli Özne

Tanım: Cümle içinde kelime olarak geçmeyen cümlenin yapısından anlaşılan özne

Kavram

Basit Cümle

Tanım: İçinde yan cümle içermeyen ve tek bir cümleden oluşan cümle

Kavram

Kompleks Cümle

Tanım: Bir veya daha fazla cümle öğesi yerinde kendi özne ve yüklemi bulunan yan cümlecikler içeren cümle

Kavram

Yan Cümle

Tanım: Başka bir cümlede bir öğe yerinde kullanılan alt cümleBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir