İçerikler :

Demir Çağı Eski Çağ Kalkolitik - Bakır Çağı Mezolotik - Yontma Taş - Orta Taş Çağı Neolitik - Cilalı Taş - Yeni Taş Çağı Orta Çağ Orta Çağ, Yeni Çağ Şeklindeki Dönemlendirme A.. Paleolotik - Kaba Taş - Eski Taş Çağı Prehistorya-Tarih Öncesi Tarih Dönemi (Devri) Taş Çağı Tunç Çağı (Bronz Çağı) Üç Çağ Sistemi Üç Çağ Sistemine Göre Tarih Öncesi Çağlar Yakın Çağ Yazının Bulunuşundan Sonraki Tarihin Çağlara .. Yeni Çağ Yeni Çağ İstanbul Fethi İle Değil Doğu Roma'n..

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Prehistorya-Tarih Öncesi

Tanım: Yazının bulunmasından (yazı yaklaşık M.Ö 3200 yıllarında bulunmuştur) önceki dönemlerdeki insanların tarihine verilen genel isim

Kavram

Tarih Dönemi (Devri)

Tanım: Yazının bulunmasından (yazı yaklaşık M.Ö 3200 yıllarında bulunmuştur) sonraki dönemlerdeki insanların tarihine verilen genel isim. Yazı bulunmadan önceki döneme Prehistorya-Tarih Öncesi adı verilmektedir

Kavram

Eski Çağ

Tanım: Yazının bulunuşundan (yaklaşık M.Ö 3200), Batı Roma İmparatorluğunun çöküşüne (476) kadar geçen tarih dönemine verilen isim. Bazı kaynaklar, Batı Roma'da Hristiyanlığın resmi din yapılması kapanış zamanı olarak verilir

Kavram

Orta Çağ

Tanım: Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (476), İstanbul fethi ile Doğu Roma İmparatorluğunun çöküşüne (1453) kadar olan döneme verilen isim. Bazı kaynaklar, Batı Roma'da Hristiyanlığın resmi din yapılması ortaçağın başlangıcıu kabul eder

Kavram

Yeni Çağ

Tanım: İstanbul fethi ile Doğu Roma İmparatorluğunun çöküşünden (1453) , Fransız İhtilali'ne (1789) kadar olan döneme verilen isim. Bazı kaynaklar, Yeni Çağ başlangıcı olarak Amerika'nın keşfini görmektedirler

Kavram

Yakın Çağ

Tanım: Fransız İhtilali'den (1789) günümüze kadar devam eden döneme verilen isim

Veri

Yazının Bulunuşundan Sonraki Tarihin Çağlara Göre Ayrılması

17. yy'dan sonra tarih (yazının bulunuşundan sonraki tarih) aşağıdaki gibi çağlara ayrılmıştır :

 • Eski Çağ : Yazının bulunuşu (yaklaşık M.Ö 3200) ile Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü (476)
 • Orta Çağ : Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü (476) ile İstanbul'un Fethi ve Doğu Roma İmparatorluğunun çöküşü (1453)
 • Yeni Çağ : İstanbul'un Fethi ve Doğu Roma İmparatorluğunun çöküşü (1453) ile Fransız İhtilali (1789)
 • Yakın Çağ: Fransız İhtilali (1789) ile günümüz

Not : Bazı kaynaklar, Eski Çağın kapanışı olarak Batı Roma'da Hrsitiyanlığın resmi din yapılmasını kabul eder
Not : Bazı kaynaklar, Orta Çağ kapanışı 1492 yılında Amerika'nın keşfi olarak kabul eder

Not : Bu dönemlendirme tarihleri , Avrupa tarihi merkezli olmasından dolayı bir çok tarihçi tarafından kabul edilmemektedir. Ancak alışkanlık gereği kullanım devam etmektedir


Sav

Orta Çağ, Yeni Çağ Şeklindeki Dönemlendirme Avrupa Merkezli Bir Tarihin Ayrımıdır ve Doğru Değildir

Tarihi dönemleri Eski Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ şeklinde ayırım Avrupa tarihine göre yapılmıştır ve doğru bir bölümlendirme değildir

Sav

Yeni Çağ İstanbul Fethi İle Değil Doğu Roma'nın Çökmesi İle Başlamıştır

Yeni çağın başlangıcı İstanbul'un Fethi değildir. Avrupalı tarihçiler Doğu Roma'nın çökmesi ile Orta çağın kapandığı düşündükleri için bu şekilde yapmışlardır

Kavram

Üç Çağ Sistemi

Tanım: Tarih öncesi dönemi (yazının bulunuşundan önceki dönem) Taş, Bronz (Tunç) ve Demir olarak üç çağa veya döneme ayıran sistem

Kavram

Taş Çağı

Tanım: Üç çağ sisteminde taşların kullanmaya başlandığı dönemden Tunç çağına kadar devam eden , yaklaşık olarak M.Ö 200.000 yıllarından , M.Ö 5.000 ile 3.000 arasındaki döneme kadar zamana verilen isim. Taş çağı sırasıyla Paleolotik , Mezolotik , Neolitik ve Kalkolitik dönemden oluşmaktadır

Kavram

Tunç Çağı (Bronz Çağı)

Tanım: Üç çağ sisteminde taş çağından sonra tuncun (bronz) bazı araç ve silahlarda kullanmaya başlamasından demir çağına kadar olan döneme verilen isim. İlk şehirleşmelerin , zanaat ve ticaretin başladığı bir dönemdir. Dünya üzerinden farklı bölgeler Tunç çağına farklı zamanlarda girmişlerdir

Kavram

Demir Çağı

Tanım: Üç çağ sisteminde Tunç çağından sonra demirin ve metalürjinin geliştiği döneme verilen isim. İlk hukumet ve devlet sistemlerini kurulmaya başladığı, ulusal ekonomilerin ortaya çıktığı dönemdir. Dünya üzerinden farklı bölgeler Demir çağına farklı zamanlarda girmişlerdir

Kavram

Paleolotik - Kaba Taş - Eski Taş Çağı

Tanım: Taşların ve el yapımı aletlerin ilk kullanılmaya başlandığı, avcılık ve toplayıcılık şeklinde ve çoğunlukla mağaralarda , su kenarlarındaki kulübelerde yaşandığı , yaklaşık M.Ö 10.000 yıllarına kadar süren Taş Çağı dönemlerinden ilki. Bu dönemden sonra Mezolotik (Orta Taş) çağ başlar

Kavram

Mezolotik - Yontma Taş - Orta Taş Çağı

Tanım: Taş çağı içinde Paleolotik ile Neolitik arasındaki geçiş dönemine verilen isim. Bu dönemde taşlardan küçük ve biraz daha gelişmiş aletlerin yapılmaya başlandığı, geçici köylerin oluştuğu, kabilelerin oluşmaya başladığı bir dönemdir . Dünya üzerinden farklı bölgeler farklı zamanlarda Mezolotik dönemi yaşamıştır. Bu döneme Epipaleolitik ismi de verilir

Kavram

Neolitik - Cilalı Taş - Yeni Taş Çağı

Tanım: Taş çağı içinde , yaklaşık M.Ö 10.000 yıllarından yaklaşık olarak M.Ö 4.500-2.500 yıllarına kadar süren dönem. Cilalı taşların kullanıldığı , doğa, bitki ve hayvanların evcilleştirildiği , ilk tarımın başladığı , savunma için gelişmiş aletlerin yapıldığı , ile sabit köylerin kurulduğu bir dönemdir

Kavram

Kalkolitik - Bakır Çağı

Tanım: Yaklaşık olarak M.Ö 5000 ve 3000 arası yıllarında süren, kentleşmelerin başladığı, metal kullanımın yaygınlaştığı dönem. Bu dönemden sonra Tunç (Bronz) çağı başlamaktadır. Bu çağ, Tunç çağı içinde bir devir olarakta görülmektedir

Veri

Üç Çağ Sistemine Göre Tarih Öncesi Çağlar

Üç Çağ sistemine göre tarih öncesi dönem aşağıdaki gibi çağlara ayrılırlar : 

 • Taş Çağı
  • Paleolotik - Kaba Taş
   • Alt Paleolitik
   • Orta Paleolitik
   • Üst Paleolitik
  • Mezolotik - Yontma Taş  (Paleolotik ile Neolitik arasında geçiş çağı kabul edilmektedir)
  • Neolitik - Cilalı Taş
 • Bronz Çağı
  • Kalkolitik Bakır Çağı  (Neolitik ile Tunç-Bronz çağı arasında geçiş çağı olarak kabul edilmekteidir)
   • Erken (İlk) Kalkolitik
   • Orta Kalkolitik 
   • Geç (Son) Kalkolitik
  • Bronz-Tunç Çağı
 • Demir Çağı
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir