İçerikler :

1848 Devrimleri - Halkların Baharı Arşidük Dük Dükalık Düşeş François Baron de Tott Frank Fransızlar Yerli Galya ve Germen Kavmi Olan F.. Galya Galyalılar Georgi Plekhanov Grandük - Grand Dük Grandüşes Helmuth Karl Bernhard von Moltke Holokost - Yahudi Soykırımı - Nazi Soykırımı Kelt Klemens von Metternich Magna Carta - Magna Charta Mark Sykes Merovenj Narodnik Pyotr Yakovleviç Çaadayev Restorasyon Dönemi Rurik Vasil Aprilov Vera İvanovna Zasuliç

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Dük

Tanım: Avrupa'da bazı ülkelerde, belirli bir bölgenin (ülke, arazi vb..) yönetici olan , imparator, kral , prens gibi mevkilerden sonra gelen soyluluk ünvanı. Dük'lerin eşlerine de düşeş adı verilmektedir. Dükler tarafından yönetilen bölgeye de dükalık adı verilmektedir

Kavram

Düşeş

Tanım: Avrupa'da bazı ülkelerde, belirli bir bölgenin (ülke, arazi vb..) yönetici olan , imparator, kral , prens gibi mevkilerden sonra gelen dük'lerin eşlerine verilen ünvan

Kavram

Dükalık

Tanım: Bir dük tarafından yönetilen bölge , ülke

Kavram

Grandük - Grand Dük

Tanım: Avrupa'da özellikle Cermen ülkelerinde düklerden da.ha yüksek mevkiye sahip dük ünvanı. Bazı ülkelerde prensler veya ülkenin yöneticisi için kullanılan bir ünvandır

Kavram

Grandüşes

Tanım: Avrupa'da özellikle Cermen ülkelerinde , Grandük ünvanlı kişilerin eşlerinin ünvanı

Kavram

Arşidük

Tanım: Daha çok Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunda kullanılan, Dük ve Grandük'lerin üstüne olan ünvan. Bazı ülkelerde prens ünvanı olarak da kullanılmaktadır

Kişi

François Baron de Tott

1733 ile 1793 arasında yaşamış, Macar kökenli Fransız asker ve devlet adamı. Osmanlı imparatorluğunda elçilik yapmış ve ordunun yenileme çalışmalarında bulunmuştur

Kavram

Merovenj

Tanım: 5. ve 8. yüzyıllar arasında Fransa ve Almanya'nın bir kısmında yaşamış krallık

Kişi

Vasil Aprilov

1789 ile 1847 arasında yaşamış, Bulgar moderleşmesinde önemli hizmetleri olmuş Bulgar eğitimci

Kişi

Rurik

Rurik hanedanın kurucusu, Vareg (Varegler veya Varyaglar , İskendinav-İsveç kökenli bir halktır) şef. Rurik hanedanı ilk Rus hanedanı olarak da kabul edilmektedir

Kişi

Pyotr Yakovleviç Çaadayev

1794-1856 yılları arasında yaşamış Rus filozof

Kişi

Mark Sykes

1879 ile 1919 yılları arasında yaşamış, İngiliz asker, diplomat ve yazar. Gezdiği bölgelerle ilgili anılarını kitaplaştırmıştır

Kişi

Klemens von Metternich

1773 ile 1859 yılları arasında yaşamış, Alman aslıllı Avusturya'lı politikacı ve devlet adamı. Avusturya'da ve Avrupa genelinde krallıkların , aristokrasinin yeniden yapılanmasında (restorasyon) etkili olmuştur

Kavram

Restorasyon Dönemi

Tanım: Bazı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Prusya, Avusturya vb..), 1814/1815-1848 (1848 devrimleri) arasında devam eden, Krallığın ve Aristokrasinin tekrar güçlendiği ve yönetimde söz sahibi olduğu dönem

Kavram

1848 Devrimleri - Halkların Baharı

Tanım: 1848 yılında, Avrupa'da çoğu ülkede (Fransa , İtalya, Prusya, Belçika, Hollanda , İngiltere, Avusturya, Polonya, Romanya , Macaristan) gerçekleşen ayaklanmalar ve devrimler. İşçi sınıfın memnunuyetsizliği, milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesi, sosyalist ve liberal akımların yayılması olaylara sebeb olduğunu düşünülmektedir. Devrimler sonrası işçi hakları artmış, ulus devletler güçlenmiş ve monarşiler zayıflamıştır

Kavram

Magna Carta - Magna Charta

Tanım: 1215 yılında İngiltere'de , kral ve önemli feodal beyler (baronlar) arasında imzalanan, Kral'ın bazı yetkilerinin kısıtlandığı ve düzenlendiği anlaşma, belge

Kişi

Helmuth Karl Bernhard von Moltke

1800 ile 1891 arasında yaşamış, Prusya genelkurmay başkanlığını yapmış Alman general. II. Mahmud döneminde , 1835-1839 yılları arasında Osmanlı ordusunun modernleştirme çalışmaları yapmıştır

Kavram

Holokost - Yahudi Soykırımı - Nazi Soykırımı

Tanım: Nazi döneminde Yahudilere karşı yapılan soykırım

Kavram

Narodnik

Tanım: 19. yüzyılda Rusya'da etkili olan, halkçı ve toplumcu hareketlere verilen isim. Narod, Rusça'da halk anlamına gelmektedir

Kişi

Georgi Plekhanov

1856 ile 1918 arasında yaşamış, Sol ve Markist görüşlü Rus siyasetçi ve felsefeci. Anarşizm'e, Narodnik'lere ve Lenin tarafından gerçekleştirilen Bolşevik devrimine muhalefet etmiştir

Kişi

Vera İvanovna Zasuliç

1849 ile 1919 arasında yaşamış, Markist görüşlü Rus siyasetçi. Bolşeviklerle anlaşamamış ve Menşevikleri desteklemiştir

Kavram

Galya

Tanım: Tarihi dönemlerde, yaklaşık olarak Fransa , Belçika, Kuzey İtalya, Batı İsviçre'yi içine alan , Kelt haklarının yaşadığı bölgeye verilen ad.

Kavram

Galyalılar

Tanım: İlk çağlardan, Ortaçağ'a kadar, Galya (yaklaşık Fransa , Belçika, Kuzey İtalya, Batı İsviçre'yi içine alan bölge) adı verilen bölgede yaşayan Kelk topluluğu

Kavram

Kelt

Tanım: İlk çağlardan, Ortaçağ'a kadar Batı ve Orta Avrupa'da yaşamış bir kavim. Bugün Galli, İskoç , İrlandalı toplumlar Kelt'lerin devamı olarak kabul edilmektedir.

Kavram

Frank

Tanım: Ortaçağ'da Avrupa tarihinde etkileri olmuş bir Germen kavmi. Bugün Fransa'nın etnik yapısı Frank'ların bugün Fransa olan bölgeyi işgal etmeleri ve yerel Galyalılarla karışması sonucu oluşmuştur

Sav

Fransızlar Yerli Galya ve Germen Kavmi Olan Frank'ların Karışımından Oluşmuştur

Fransızlar, yerli Galya halkı ve Fransa'yı işgal eden ve bir Germen kavmi olan Frank'ların karışımından oluşmuşturBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir