Bu Sayfayı Paylaş:

Bilgi/Açıklama

Android Sürümleri

Android, özellikle taşınabilir (mobile) cihazlar (akıllı telefonlar , tablet vb..) için geliştirilen , Linux temelli açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Open Handset Alliance (Açık El Takımı Bağlaşımı) ve Google tarafından geliştirilmekte ve desteklenmektedir.
Android versiyonları aşağıdaki gibidir:
VersiyonKod AdıTarihAPI Versiyonu
1.020081
1.120092
1.5Cupcake20093
1.6Donut20094
2.0-2.1Eclair20095 - 7
2.2-2.2.3Froyo20108
2.3-2.3.7Gingerbread20109-10
3.0-3.2.6Honeycomb201111-13
4.0-4.0.4Ice Cream Sandwich201114-15
4.1-4.3.1Jelly Bean201216-18
4.4-4.4.4KitKat201319-20
5.0-5.1.1Lollipop201421-22
6.0-6.0.1Marshmallow201523
7.0Nougat201624
7.1-7.1.1Nougat261625
8.0Oreo201726
8.1Oreo201727

Android üzerinde Java ile uygulama geliştirebilirsiniz. Android, geliştiricilerin derleme, test, debug ve çalıştırma yapabilmesi için kullanılan bir araç seti olan Android SDK aracını sağlar. Eclipse ortamı Android uygulamaları geliştirmek için kullanılan Eclipse plugin'i olan Android Development Tools (ADT - Android Geliştirme Araçları) da kullanılabilmektedir. Geliştirme yapmak için kullanılan diğer araç ise Android Studio ortamıdır. Android Studio, Google tarafından 2013'de duyurulan, IntelliJ IDEA'ı temel alan, Apache License 2.0 lisanslı , Android platformlarına uygun geliştirme yapmak için kullanılan, ücretsiz bir IDE'dir.

Bilgi/Açıklama

Activity

Android'de çoğunlukla grafik arayüzünden oluşan ve uygulama çalışırken belirli bir anda kullanıcının işlemlerini yapabildiği, odaklandığı, gördüğü bir ekran içeren ve bu ekranın oluşturulması için kullanılan sınıfa Activity (Etkinlik) adı verilir. Örneğin ana sayfa, login ekranı, bilgilerin listelendiği ekran vb.. activity'dir ve web projelerindeki web sayfalarına benzer. Bir arayüzü olan Android projesinde en az bir Activity sınıfı sağlanmış (extend edilmiş) olmalıdır.
Activity'in başlaması, sonlanması, durdurulması, yeniden açılması gibi aşamalarda aşağıdaki methodlar çağrılmaktaıdır :
 • void onCreate() (yaratımda) : Activity başladığında çağrılır. İlk ekran görünütüsü bu yöntem içinde oluşturulur
 • void onStart() (başlamada) : Activity ekranda göründüğü an çağrılır. Durdurulmuş bir Activity de olabilir.
 • void onResume() (sürdürmede) : Bir nedenle arka plana geçen Activity tekrar görüntülendiğinde çağrılır.
 • void onPause() (duraklamada) : Bir Activity arka plana geçtiğinde çağrılır. Başka bir Activity aktif olduğunda bu durum gerçekleşir.
 • void onStop() (durdurmada) : Uzun zaman tekrar görüntülenmeyen Activity durdurulduğu zaman (bellek ihityacı vb.. sebeplerle) çağrılır
 • void onReStart() (yeniden başlatmada) : Durdurulan Activity tekrar başlatıldığı zaman çağrılır. Önce onReStart() yöntemi sonra onStart() çağrılır.
 • void onDestroy() (yok etmede) : Activity tamamen yok edildiği zaman çağrılır
Yaşam döngüsü aşağıdaki gibi gösterilebilir: Bir Activity'deyken başka bir Activity aşağıda gibi, Intent (Amaç) sınıfı kullanılarak gösterilmektedir:
Intent intent = new Intent(;
  this, DigerActivity.class);
startActivity(intent);
Yukarıda DigerActivity adındaki Activty ekranı görünür hale gelecektir.
Bir Activity'deyken başka bir Activity gösterilirken bir değer aşağıdaki gibi, putExtra() (ek koy) yöntemiyle aktarılabilir:
Intent intent = new Intent(
 this, TestActivity.class);
intent.putExtra("p","test");
startActivity(intent);
TestActivity ekranda gözükecektir. Örnekteki p değeri ise onCreate() methodu içinde aşağıdaki gibi, getExtra() (ek al) yöntemlerinden biriyle, örneğin getStringExtra() (sicim eki al) alınabilir:
Intent intent = getIntent();
String deger= intent.getStringExtra("p");

Bilgi/Açıklama

İzin (Permission)

Android uygulaması bir cihaza kurulurken kullanıcıdan izin (permission) adı verilen yetkilendirmeleri istemektedir. Bir uygulamanın, internete girebilmesi, sistem kaynaklarını ve bazı bilgileri okuyabilmesi veya buna benzer konularda kullanıcıdan onay isteklerine bu izinlere örnek olarak gösterilebilir.
Bir uygulama neler için kullanıcıdan izin isteyeceğini AndroidManifest.xml (Android Bildirge) dosyasında uses-permission (izni kullanır) elementi ile bildirmek zorundadır ve uygulama kurulması için kullanıcın bu izinleri onaylaması gerekir.
Android'de önemli uygulama izinleri bu bölümün sonunda görülebilir.
İzin adları android.permission (android izin) önekiyle verilir. Örneğin Bir uygulamanın internete bağlanabilmesi için gerekli olan INTERNET (Genelağ) adlı izinin
android.permission.INTERNET 
biçimindedir. Bu izin AndroidManifest.xml dosyasında uses-permission (izni kullanır) elementine eklenmektedir:
<uses-permission
  android:name
   ="android.permission.INTERNET"> 
</uses-permission>
Eğer bu izin eklenmez ise uygulama İnternete erişmeye çalışırken aşağıdaki hatayı alabilir:
Caused by: java.lang.SecurityException:
 Permission denied (
  missing INTERNET permission?)
at java.net.InetAddress
 .lookupHostByName(InetAddress.java:418)
at java.net.InetAddress
 .getAllByNameImpl(InetAddress.java:236)
at java.net.InetAddress
 .getAllByName(InetAddress.java:214)
Buradaki SecurityException (Güvenlik Kural Dışılığı) iznin deny (yadsıma) edildiğini gösterir.
Android uygulamasının bir sanal makine (virtual machine) ya da bir öykünücü (simulator) içerisinde çalışması durumunda local sunucuya erişmek için localhost (yerel konakçı) ifadesini değil 10.0.2.2 biçiminde yerel makinenin IP'sini kullanmanız gerekir. Eğer http://localhost:8080 şeklinde çağrılırsa aşağıdaki hata alınır:
org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: 
  Connection to http://localhost:8080 refused

Çünkü sanal makine ya d öykünücü ayrı bir makine sayılır ve yerel konakçı uygulamanın çalıştığı makine değil onu da çalıştıran bilgisayar olarak algılanır. Bunu çözmek için sunucu adı olarak yerel, örneğin 10.0.2.2 biçimindeki değere sahip olan IP kullanılarak http://10.0.2.2:8080 şeklinde çağrılmalıdır.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir