İçindekiler :

Eski Türkçe (Osmanlıca) Sayıların Yazımı Eski Türkçe'de Arapça Sıra Sayılarının Yazımı Eski Türkçe'de Büyük Sayılarının Okunuşu Eski Türkçe'de Farsça Sıra Sayıları Eski Türkçe'de Farsça Toptan Sayıların İfades.. Eski Türkçe'de Farsça Üleştirme Sayıları Eski Türkçe'de Rakamların Yazımı Eski Türkçe'de Sayıların Arapçadaki İsimlerin.. Eski Türkçe'de Sayıların Farsçadaki İsimlerin..

Bu Sayfayı Paylaş:

Eski Türkçe'de Rakamların Yazımı

Eski Türkçe'de rakamlar aşağıdaki gibi yazılmaktadır : 

 • سفر - Sıfır : ۰ 
 • بر - Bir : ۱
 • ايكى - İki : ۲
 • اوچ - Üç : ۳
 • دورت  - Dört : ٤
 • بش - Beş : ٥
 • التى - Altı : ٦
 • يدى - Yedi : ٧
 • سكز - Sekiz : ٨
 • دوقوز - Dokuz : ٩

Eski Türkçe (Osmanlıca) Sayıların Yazımı

Eski Türkçe sayılarının yazımı, rakamların kullanımı ve soldan sağa yazma yönünden aynı şekildedir. Örnek sayılar aşağıdadır :  

 • ۰ : Sıfır 
 • ۱ : Bir
 • ۲ : İki
 • ۳ : Üç
 • ٤ : Dört
 • ٥ : Beş
 • ٦ : Altı
 • ٧ : Yedi
 • ٨ : Sekiz
 • ٩ : Dokuz
 • ۱۰ : On
 • ۱۱ : Onbir
 • ۱۲ : Oniki
 • ۱۳ : Onüç
 • ۱٤ : Ondört
 • ۱٥ : Onbeş
 • ۱٦ : Onaltı
 • ۱٧ : Onyedi
 • ۱٨ : Onsekiz
 • ۱٩ : Ondokuz
 • ۲۰ : Yirmi
 • ۳۰ : Otuz
 • ٤۰ : Kırk
 • ٥۰ : Elli
 • ٦۰ : Altmış
 • ٧۰ : Yetmiş
 • ٨۰ : Seksen
 • ٩۰ : Doksan
 • ۱۰۰ : Yüz
 • ٥۰۰ : Beşyüz
 • ۱۰۰۰ : Bin

Eski Türkçe'de Büyük Sayılarının Okunuşu

Eski Türkçe'de büyük sayılarda önce onlar , sonra yüzler ve sonrada binler basamağındaki sayı okunur ve aralarına "ve" anlamında vav (و) işareti konulur. Örneğin 1118 sayısı "semâniye ve aşara ve mi’e ve elf" şeklinde okunur


Eski Türkçe'de Arapça Sıra Sayılarının Yazımı

Eski Türkçe'de Arapça sıra sayılarının yazımı aşağıdaki gibidir : 

 • حادى (hâdi - birinci)
 • ثانى (sâni - ikinci)
 • ثالث (sâlis - üçüncü)
 • رابع (râbi' - dördüncü)
 • خامس (hâmis - beşinci)
 • سادس (sâdis - altıncı)
 • سابع (sâbi' - yedinci)
 • سامن (sâmin - sekizinci)
 • تاسع (tâsi' - dokuzuncu)
 • عاشر ('âşir - onuncu)
 • حادى عاشر (hâdi 'aşer - onbirinci)
 • سانى عاشر (sâniye 'aşer - onikinci)
 • سالث عاشر (sâlis 'aşer - onüçüncü)
 • رابع عاشر (râbi'a 'aşere - ondördüncü)
 • خامس عاشر (hâmise 'aşere - onbeşinci)
 • سادس عاشر (sâdise 'aşere - onaltıncı)
 • سابع عاشر (sâbi'a 'aşere - onyedinci)
 • سامن عاشر (sâmine 'aşere - onsekinci)
 • تاسع عاشر (tâsi'a 'aşere - ondokuzuncu)
 • العشرون (el-'işrûne -  yirminci)

 


Eski Türkçe'de Sayıların Arapçadaki İsimlerinin Yazımı

Eski Türkçe'de sayıların Arapçadaki isimlerinin yazımı : 

 • واحر (vahid) : 1
 • اتنين (isneyn) : 2
 • ثﻻثه (selâse) : 3
 • اربعه (erba'a) : 4
 • خمسه (hamse) : 5
 • سيته (sitte) : 6
 • سبعه (seb'a) : 7
 • ثمانيه (semâniye) : 8
 • تسعه (tis'a) : 9
 • عشره (aşere ve aşer) :10
 • أحادعشر (ehad 'aşere) : 11
 • اسنا عشر (isna 'aşere) : 12
 • شﻻشه عشر (selâse 'aşere) :13
 • اربعه عشر (erba'a 'aşere) :14
 • حمسه عشر (hamse 'aşere) : 15
 • سته عشر (sitte 'aşere) :16
 • سبعه عشر (seb'a 'aşere) : 17
 • ثمنيه عشر (semâniye 'aşere) :18
 • تسعه عشر (tis'a 'aşere): 19
 • عشرين ('ışrîn) : 20
 • شﻻشين (selâsin) :30
 • اربعين (erba'în) : 40
 • خمثين (hamsîn) : 50
 • ستين (sittîn) : 60
 • سبعين (seb'în) : 70
 • شمانين (samâîn) : 80
 • تسعين (tis'în) : 90
 • مائه (mi'e) : 100
 • الف (elf) : 1000

Eski Türkçe'de Sayıların Farsçadaki İsimlerinin Yazımı

Eski Türkçe'de sayıların Farsçadaki isimlerinin yazımı : 

 • يك (yek) : 1
 • دو (dü) : 2
 • سه (se) : 3
 • پهار (çehâr) : 4
 • پنج (penç) : 5
 • شش (şeş) : 6
 • هفت (heft) : 7
 • هشت (heşt) : 8
 • نه (nüh) : 9
 • ده (deh) : 10
 • يازده (yazdeh) : 11
 • دوازده (devâzdeh) : 12
 • سيزده (sizdeh) :13
 • پهارده (çehârdeh) : 14
 • پنزده (panzdeh) : 15
 • شازده (şâzdeh) : 16
 • هفتده (haftdeh): 17
 • هژده (hejdeh) : 18
 • نوازده (nevâzdeh) : 19
 • بيست (bist) : 20
 • سى (sî) : 30
 • چل (çil) veya چهل (çihil) : 40
 • پنچاه (pencâh) : 50
 • شصت (şast) : 60
 • هفتاد (heftâd) : 70
 • هشتاد (heştad) : 80
 • نود (neved) : 90
 • صد (sad) : 100
 • هزار (hezâr) : 1000
 • سدهزار (sad- hezâr) : 100.000 

 


Eski Türkçe'de Farsça Sıra Sayıları

Farsça'da sıra sayıları , sayıların yanına م (-üm), مى (-ümî) veya مين (-mîn) eklenerek yapılmaktadır : 

 • يکم (yeküm)  ,  نهست (nühüst ) : birinci
 • دوم (düvüm ) , ديم (düyüm) : ikinci
 • سوم (sivüm) , سيم (siyüm ) : üçüncü
 • چهارم (çehârüm) , چهارمى (çehârümü) , چهارمين (çehârümîn) : dördüncü
 • پنجم (pencüm) : beşinci
 • ششم (şeşüm) : altıncı
 • هفتم (heftüm) , هفتمين (heftümîn) : yedinci
 • هشتم (heştüm ) : sekizinci
 • نهم (nühüm) : dokuzuncu
 • دهو (dehüm) : onuncu


Eski Türkçe'de Farsça Üleştirme Sayıları

Farsça'da bazı örnek üleştirme sayıları : 

 

 • يك يك (yek yek)  
 • يكا يك (yekâyek)
 • يك بيك (yek be-yek)
 • يكان يكان (yegan yegan)
 • ود ود (dü dü)
 • ود بد و (dü be-dü)
 • هس هس (se se)

 


Eski Türkçe'de Farsça Toptan Sayıların İfadesi

Eski Türkçe'de , Farsça toptan sayıların ifadesi کانه (-gâne) ve ٥ (-e) eki kullanılır. Örnekler : 

 • يکانه (yegâne ) : biricik
 • دوكانه (dügâne ) : sadece iki tane
 • چله (çile) : kırklık
 • هفتاده (heftane) : yetmişlikBu Sayfayı Paylaş:

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir