İlgili Kategoriler  :  Tarih   

Tarih Kaynakları Birinci Elden ve İkinci Elden Kaynaklar Olarak İkiye Ayrılır

Tarihtek kaynaklar iki ana kategoriye ayrılabilir:

  • Birinci Elden Kaynaklar veya Ana Kaynak : Olayın gerçekleştiği dönemden kalan her türlü kaynak (yazı, eser , yapıt, yazt vb.. ). Örneğin Orhun yazıtları gibi yazıtlar, her türlü devlet evrağı (tutanaklar, maliye kayıtları, mahkeme kararları vb..) birinci el kaynaktır (TBMM cerideleri, Osmanlı Kadı sicilleri). Evliya Çelebi'nin seyahat kitabı gibi seyahat kitapları birinci kaynak kabul edilebilir
  • İkinci Elden Kaynaklar : Olayın gerçekleştiği zamandan sonra oluşan veya devrin kaynaklarından (birinci elden kaynak) yararlanılarak oluşturulmuş kaynaklar. Örneğin tarihçiler tarafından derlenen kitaplar (örneğin Reşidüddin'in Cami-ut Tevarih kitabı,   Şecere-i Türkî kitabı Ebu'l Gazi Bahadır Han), Olayın kahramanları tarafından sonradan yazılan anılar (Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u, Kazım Karabekir'in Birinci Dünya Savaşı Anıları kitabı)


İçeriği Ekleyen : tekzaf

İçerik ile ilgili katkıda bulunabilirsiniz : Yorum Ekleyin
Tarih : Tarih Sözlü Tarih Sözlü Kaynak Yazılı Kaynak Tarihi Olay Tarihi Olgu Fransız İhtilali İle İlgili Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Örneği Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih Öğretici (Pragmatik) Tarih Araştırıcı Tarih (Neden-Nasılcı Tarih) Tarih Yazma Çeşitleri Özel (Hususî) Tarih Genel (Umumî) Tarih Genel ve Özel Tarih İktisat Tarihi Sosyal Tarih Siyasi Tarih Tarih Dönemi (Devri) Prehistorya-Tarih Öncesi Annales Okulu Ana Kaynak - Birinci Elden Kaynak İkinci Elden Kaynak Tarih Kaynakları Birinci Elden ve İkinci Elden Kaynaklar Olarak İkiye Ayrılır Saltanat Tarih Birbirinin Ardından Gelen İğrenç Olaylardan Oluşmuştur Efsâneler, Hakikatlerden Daha Yakışıklı ve Uzun Ömürlüdür. Mezarlarda Ölen Kişinin Yanında Bulunan ve Bilerek Koyulmuş Eşyalar Olduğu Yerde Kalmalıdır Arşiv Devlet Arşivi Yazma Matbu Matbu Eser Matbu Belge - Matbu Evrak Vekayinâme (Kronik) En Eski Kronik Eusebios(Eusebius)'un Kroniğidir Şecere Geneoloji (Jeneoloji) Ensab Cetveti Kütübü'l-Ensab Seyahatname Sefaretnâmeler Acta Diurna Dünyanın ilk süreli yayın Acta Diurna'dır Dünyanın İlk Süreli Yayını Tching Pao'dur Vaka-i Mısrıyye Takvim-i Vekâyi Salnâme Kitabe-Yazıt Nekropol (Nekropolis) Lahit Höyük Tümülüs Kurgan Tümülüs ile Höyük Arasındaki Fark Sikke Sikke Darbı Divan Tarih Biliminin Kullandığı Kaynakların Sınıflandırılması Dış Eleştiri (Dış Tenkit) - Kaynak Kritiği İç Eleştiri (İç Tenkit) - Olayların Kritiği Tarih Kaynaklarının Dış ve İç Eleştiri Olarak İkiye Ayrılması Ferağ Kaydı Müellif Nüshası Tarih Araştırmalarında Kopyalar Arasında En İyi Nüshanın Tespit Edilmesi Tenkitli Metin Eskiçağ Tarihi Önasya Eskiçağ İki Ana Gruba Ayrılabilir Graffiti Dipinti Stel Bezeme - Tezyin Kent (Şehir) Devleti Kline Derin Tarih Dergisi Batılılaşma Saracen Homo İslamicus Thomas Edward Lawrence - T.E Lawrence Emeviler Abbâsiler Tabakat En-Nâsır li Dîn'illâh Muhammed Abduh Restorasyon İcab-ı Asra İntibak Nûşin-revan - Nûşirevan - Enuşirvan - Enûşirvân Res Gestae Historia Rerum Gestarum Historein Çizgisel Tarih Döngüsel Tarih Tarihe Eleştirel ve Bilimsel Bakış Batıda Ancak 18 yy da Başlamıştır

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir