Tarih Felsefesi

Tanım: Tarihin amacının olup olmadığı, tarihin nasıl anlaşılabileceğini, insanlığın nereden geldiği, nereye gittiğini anlamaya çalışan düşünceleri içeren akımlar ve görüşler

Tarihte Bir Amaçlılık Vardır

Tarihte bir amaçlılık (ereklilik) vardır. Tarihin amacı geçmişe bakılarak anlaşılabilir. Bu şekilde gelecek hakkında öngörülerde bulunabilir

Tarih Çizgiseldir

Tarih sürekli devam eden ve bir daha tekrar etmeyecek olaylardan oluşur ve çizgisel bir süreçtir

Tarih Döngüseldir

Tarih belli dönemler içinde devinip duran döngüsel bir süreçtir.

Tarih Tekerrürden İbarettir

Tarih tekerrürden ibarettir.

Tarihe Bakarak Gelecek Hakkında Fikir Edinemeyiz

Tarihe bakarak gelecek hakkında bir fikir elde edemeyiz

Tarih Felsefesi Bir Çalışma Alanı Olarak İlk Defa Voltaire Kullanmıştır

Tarih Felsefesi, bir çalışma alanının adı olarak ilk olarak 18. yy da Voltaire tarafından kullanılmıştır.

Voltaire'in Tarih Felsefesi ve Tarihe Bakışı

Voltaire tarihe bakılırken eski hikayelerin tekrar edilmesi yerine eleştirilen bakarak kendi düşüncelerini geliştirme çalışması gerektiğini belirtmiş ve Tarih Felsefesi kavramını bu anlamda Eleştirel Tarih veya Bilimsel Tarih anlamında kullanmıştır.

Tarih Felesefesi Aydınlama Döneminde Çıkmıştır

Tarih Felsefesi adının ilk defa Aydınlanma Döneminde kullanılmıştır. Tarih düşüncesinin değiştiği bir dönemdir.

Robin George Collingwood - R.G. Collingwood

1889 ile 1943 arasında yaşamış İngiliz tarihçi, felsefeci ve arkeolog. Tarih Fikri (The Idea of History) ve Sanatın Prensipleri (The Principles of Art) eserleri en önemli eserleridir.

Usçu Tarih Okulu

Tanım: Aydınlanma döneminde Usçular tarafından geliştirilen tarih anlayışı. Tarihi incelerken toplum ile ilgili sanayi, ticaret, kültür ve medeniyet tarihini incelemişler, tarihi sadece kilise ve devlet tarihi olarak görmemişlerdir. Doğanın tarih üzerinde etkisini dikkate almışlardır.

Theogonia

Tanım: İnsanların ve varlıkların kökenini ve ortaya çıkışını Tanrıya bağlayan görüş. İsim Hesiodos'un Theogonia (Tanrıların Doğuşu) adlı eserinden gelmektedir.

Tersyüz Edilmiş Tümdengelim - Ters Dedüktif Yöntem

Tanım: John Stuart Mill tarafından ortaya atılan, tarihte nedenlerden etkilere değil, etkilerden nedenlere ulaşılması gerektiğini savunan yöntem. Bu görüşe göre tarihte nedenler bilinemez ve gözlenebilir değildir ve ancak etkiler bilenbilmektedir.

Antipozitist Tarih Anlayışı

Tanım: Pozitif bilimlerde (doğa bilimlerinde) kullanılan deneysel yaklaşımların tarihte kullanılamayacağını savunan tarih görüşü

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir