Atatürk'ü Koruma Kanunu - Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Tanım: Resmi adı "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanun" olan , Atatürk'ün hatırasına hakaret eden ve sövenlere, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abidelerine veya Atatürk'ün kabrine zarar verenleri cezalandırma amacıyla 1951 yılında çıkartılan kanun

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un Tam Metni

1951 yılında çıkartılan 5816 sayılı kanunun tam metni aşağıdaki gibidir : 

Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

 

 


Atatürk'ü Koruma Kanunu Kaldırılmalıdır

Atatürk'ü koruma kanunu (Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun) kaldırılmalıdır

Dünyada Atatürk'ü Koruma Kanunu Gibi Bir Kişi İçin Çıkarılan Bir Kanun Yoktur

Dünyada , Atatürk'ü koruma kanunu (Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun) gibi bir kişi için çıkarılan bir kanun yoktur

Atatürk'ü Kanun İle Korumaya Gerek Yoktur

Atatürk'ü kanun ile korumaya gerek yoktur

Atatürk'ü Koruma Kanunu Atatürk İçin Değil Onun Hatırsanına Zarar Verenlere Engel Olmak Amacıyla Çıkarmıştır

Atatürk'ü Koruma Kanunu (Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun) Atatürk için çıkartılmış bir kanun değildir. Atatürk'ün hatırasına zarar verenler ve ona hakaret edenleri cezalandırmak için çıkarılmıştır

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un Yayınlandığı Resmi Gazete

25.07.1951 tarihinde kabul edilen ve 31.07.1951 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'"unun yayınlandığı resmi gazete sayısı

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir