İçindekiler :

Ab-ı Hayat Aristo - Aristoteles Astral Seyahat Hızır İbni Rüşd İlyas Kült Mammon (Mamon) Meher Baba Metafizik Mezarlarda Ölen Kişinin Yanında Bulunan ve Bi.. Putpersetlik Üçüncü Göz Üçüncü Göz - Ajna Çakra

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavramın Tanımları

Metafizik

Tanım: Doğaüstü olan ve duyular ile kavranamayan her şey
Tanım: Doğaüstü olan ve duyular ile kavranamayan konular ile ilgilenen felsefe dalı

Kavramın Tanımları

Putpersetlik

Tanım: Bir veya daha fazla nesneyi tanrılaştırmış veya kutsal bir değer vererek yüceleştirmiş tüm din ve inançlara verilen ortak isim. Tek tanrılı dinlerin gelişinden sonra olumsuz anlamda kullanılmıştır

Kavramın Tanımları

Mammon (Mamon)

Tanım: Eski Yunan mitolojisinde ve daha sonra Yeni Ahit'te geçen para , servet ve zenginlik tanrısı. Hristiyanlık'ta Yedi cehennem prensinden (Seven Princes of Hell) biridir ve ayrıca yedi ölümcül günah (Seven Deadly Sins) olan açgözlülüğün simgesi olduğunu söyleyenler bulunmaktadır

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Mezarlarda Ölen Kişinin Yanında Bulunan ve Bilerek Koyulmuş Eşyalar Olduğu Yerde Kalmalıdır

Mezarlarda ölen kişinin yanında bulunan ve bilerek koyulmuş eşyalar olduğu yerde kalmalıdır. Aksi takdirde bu ölen kişinin inanncına yapılan saygısızlıktır

Kavramın Tanımları

Kült

Tanım: Bir toplumda genel veya yaygın kültür ve inançların dışındaki inançları olan insan topluluğu ve onların ibadetleri, uygulamaları

Kişi

Meher Baba

1894 ile 1969 arasında yaşamış Hintli ruhani konularla ilgilinen spiritüalist. Asıl adı Mervan Şehriyar'dır

Kavramın Tanımları

Astral Seyahat

Tanım: Bir insanın bedeni uyur durumdayken, bilincin veya ruhun gerçek olayları ve yerleri görecek bir şekilde yaptığı seyahat

Kavramın Tanımları

Üçüncü Göz - Ajna Çakra

Tanım: Her insanda duyu organları dışında da bulunduğu düşünülen, kullanılabildiği zaman insanın doğal güçlerinin, psişik yeteneklerinin, telepati gücünün, bilinç yeteneklerinin tüm potansiyeliyle ortaya çıkacağı düşünülen göz

Eser

Üçüncü Göz

Sahip/Sahipleri : T. Lobsang Rampa
Tibet'in bilinmeyen, gizemli yaşamının, gelenek ve inançlarının anlatıldığı, Dalay Lama'nın hayatından kesitlerin olduğu, insanın gizemi, var oluşun ve hayatın amacı gibi gizemli konuların anlatıldığı kitap.

Kişi

İbni Rüşd

1126 ile 1198 yılları arasında yaşamış, bilimin çeşitli dallarıyla (astronomi, tıp, fizik, astronomi) uğraşmış , Endülüslü Arap felsefeci ve filozof. Gerçek adı Ebu Velit Muhammed bin Ahmet bin Muhammed'dir

Kişi

Aristo - Aristoteles

MÖ 384 ile MÖ 322 yılları arasında yaşamış Antik Yunan filozofu. EskiYunan döneminin en önemli filzoflarından kabul edilmektedir

Kişi

Hızır

Türk, Ortadoğu mitolojilerinde ve Kuran'da Kehf suresinde bahsedilen, tüm dini veya mitolojik hikayelerde gizli (ilahi) bilgilere sahip olduğu ve ab-ı hayat'ı içip ölümsüzlüğe eriştiği, zor zamanlarda insanlara yardım ettiği söylenen kişi. Hızır (Hıdır, Hadr, Hadra) Arapça'da yeşil veya yeşilliği çok olan yer anlamına gelmektedir. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün, Hıdırellez (Hızır-İlyas kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur) olarak hala kutlanmaktadır.

Kişi

İlyas

İbrahimi dinlerde (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) peygamber olarak görülen , Ortadoğu mitolojilerinde Hızır ile birlikte ab-ı hayat'ı içip ölümsüzlüğe eriştiği ve zor zamanlarda insanlara yardım ettiği kabul edilen kişi. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün, Hıdırellez (Hızır-İlyas kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur) olarak hala kutlanmaktadır

Kavramın Tanımları

Ab-ı Hayat

Tanım: İçeni ölümsüz yapan su, bengisuBu Sayfayı Paylaş:

İletişim/Bize Yazın   mh@fibiler.com   Google+   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir