Astroloji

Tanım: Yıldızların ve gezegenlerim insanların üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir.

Zodyak (Burçlar Kuşağı)

Tanım: Gök küresi yüzeyinde kuşak şeklinde ve içinde 12 takım yıldızının (koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balik) sıralanmış olduğu bölge

Burç

Tanım: Astrolojide gök kürede yer alan 12 takım yıldızından (koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balik) her birine verilen ad.

Yükselen Burç

Tanım: Bir insanın doğduğu anda güneşin doğum ufkunda (doğuda) yükselen takım yıldızı

Burç Uyumu

Tanım: İki kişinin burçları arasındaki uyumun veya uyumsuzluğun özellikleridir.

Yıldız Haritası-Horoskop

Tanım: Bir insanın doğduğu andaki gezegen ve yıldızların konumlarının 2 boyutlu bir daire şeklinde gösterildiği harita

Presesyon-Devinme Olayı

Tanım: Dünyanın zaman içinde dönme eksenin değişmesidir. Bu değişme belirli bir periyotta (25800 yılda bir) kendisini tekrar eder.

Aynı Gün ve Saatte Doğanların Kişilik Özellikleri ile İlgili Araştırma

Astronom Geoffrey Dean ve psikolog İvan Kelly tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, aynı gün ve aynı saatte doğan 2000 kişinin kişilik özellikleri incelenmiştir. Bu kişilerin kişilikleri arasında hiç bir ilişki ve benzerlik tespit edilememiştir. 


Astroloji

Yıldızların ve gezegenlerin insanların ve insan topluluklarının üzerinde etkisi vardır

Burç

İnsanların kişisel özelliklerinde doğduğu günün burcu etkilidir

Astroloji Bilim Dalıdır

Astroloji gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olgular arasındaki bağlantıyı araştıran bir bilim dalıdır

Medyumlar Astrologlar Falcılar

Medyumlar,Astrologlar,Falcılar insanların inanç ve duygularını sömürerek ve onları kandırarak menfaat elde etmektedirler

Astroloji En Eski Bilim Dalıdır

Astroloji insanlığın başından beri var olan en eski bilim dalıdır.

Astoloji Bilim Dışıdır

Astrolojinin iddaaları bilimsel olarak hiç bir zaman ispatlanamamıştır ve bu nedenle bilim tarafından kabul edilmemektedir.

Astroloji İslam'a Aykırıdır

Yıldızların ve gezegenlerin insanların kişiliklerini ve geleceklerini etkilediklerine inanmak İslam'a aykırıdır.

Astrolojinin Bilimsel İspatı(The Scientific Proof of Astrology)

Sahip/Sahipleri : Percy Seymour
Güneş, yıldızlar ve gezegenlerin henüz doğmamış bebeklerin beyinlerini etkilediğini ve de bunların ölçülebildiğini iddia etmiştir

Astroloji Çürütüldü

Sahip/Sahipleri : Lawrence E. Jerome
Burçların sürekli değişmesi vs.. nedenler ile astrolojinin ve burçların doğru olmadığının ispatlandığını savunur.

Astrolojiye Hayır

Astroloji Safsatadır ve Tek Bir İnanan Kalmamalıdır

Astroloji (yani yıldızların ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkisi olduğu düşüncesi) safsatadır.

Çünkü : 

  • Yıldızların veya gezegen gibi dünya ötesi cisimlerin insan kişiliğini etkilediği ile ilgili hiç bir bilimsel kanıt yoktur ve bu etkiler kanıtlanamamıştır.
  • İnsanların doğum zamanları ile kişilikleri arasında hiç bir bağ yoktur. Aynı burçtan olan insanlar üzerinde yapılan araştırmalar bunu ispatlamıştır.
O halde bu safsatadan insanlar kurtarılmalıdır.

Çünkü :
  • Bu inancı sömüren insanlar haksız yere gelir elde etmektedirler. Bugün bir çok Astrolog çok önemli ücretler kazanmaktadır. 
  • Astroloji inancı insanları mantıklı düşünme yeteneğinden yoksun duruma getirmektedir.
  • Astroloji inancı insanların kişiliklerini genetik ve çevre faktörlerine bağlı olduğu gerçeğinden alıkoymaktadır.
Bu saftataya tek bir inanan kalmayana kadar çalışılmalıdır.

Neler Yapılabilir:

  • Astroloji inanma "kaplumbağa üzerinde duran dünyaya" inanmak gibi saçma sapan bir şey olduğu insanlara anlatılmalıdır
  • Astroloji'ye inanan insanlar ile astrolojinin doğru olup olmadığı konusunda hiç bir şekilde tartışılmaya girilmemelidir. Çünkü kimseyle dünya kaplumbağa üstünde duruyor mu durmuyor mu diye tartışmıyoruz. 
  • Astroloji'ye inanan insanlara mümkünse "Zeka Özürlü" muamelesi yapılmalıdır.
  • Astroloji içeriği sunan tüm kişi , medya , kurum vs.. ile iletişime geçip protesto edilmelidir.
  • Astrolojinin safsata olduğunu açıklayan tüm kaynakları astrolojiye inanan insanlara iletilmelidir.Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir