Devlet Laik Olmalıdır

Bir ülkede yönetim (devlet ve tüm yönetim birimleri) hiç bir dine dayanamaz (referans alamaz) ve tüm dinlere tarafsız olmalıdır.

Devlet ile Dinin Ayrılması

Devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması mümkün değildir.

Türkiye'de Laiklik Doğru Uygulanmamaktadır

Türkiye'de laiklik devlet ve din işlerinin ayrılması şeklinde uygulanmamaktadır ve devlet dini kontrol etmektedir.

Laiklik Farklı Din ve İnançları Birlikte Yaşamasını Sağlar

Laiklik farklı din ve inançtan olan insanların bir arada güvenli bir şekilde yaşamaları sağlamaktadır.

Nüfus Kağıdında Din Hanesi Laikliğe Aykırıdır

Nüfus kağıdında din hanesinin olması laikliğe aykırıdır ve kaldırılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Laikliğe Aykırıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Laikliğe aykırı bir kurumdur ve kaldırılmalıdır

Laik Devlet İbadet İçin Bütçe Ayıramaz

Laik bir devlet hiç bir din veya inanç grubunun ibadet yerleri ve eğitimi için bütçe harcayamaz.

Zorunlu Din Dersi Laikliğe Aykırıdır

Zorunlu din dersi laikliğe aykırıdır ve kaldırılmalıdır

Laiklik Modern Olmanın Gereğidir

Laiklik modern olmanın gereğidir ve laik olmayan bir toplum modern olamaz.

Kişiler Değil Devletler Laik Olabilirler

Laik olmak devletlerin bir özelliğidir ve bu nedenle kişiler laik olamazlar.

İslam Hukuku Laikdir

İslam'da zorlama olmaması ve inançlara karışmaması nedeniyle İslam hukuku laik bir hukuk sistemidir.

Anayasada Laik Devlet Maddesi

Anayasanın 2. maddesinde Devletin Laik olduğu belirtilmiştir : 

MADDE 2 . – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Bu madde (madde 1 ve madde 3 ile birlikte) değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Laik Devlet İlkesi (Laiklik)

Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku kitabından alınmış laik ile ilgili bölüm.

Laiklik

Tanım: Dünya işleri ile din işlerini ayırma
Tanım: Tüm dinlere tarafsız olan ve dünya işlerinde dini referans almayan düşünce yöntemi

Diyanet İşleri Başkanlığı

Tanım: Türkiye'de din işlerini yürütmekle görevli devlet dairesi

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir