Parkinson Yasası (Kanunu)

Tanım: C. Northcote Parkinson tarafından incelediği bürokratik kuruşlar ile ilgili geliştirdiği yasa veya yasalar. "Bir iş her zaman kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsıyacak şekilde uzar" şeklinde tanımlanır. Bu yasaya ek olarak farklı Parkinson Yasaları da vardır.

İngiliz Sömürge Bakanlığı Memur Sayısı Verileri

C. Northcote Parkinson,  İngiltere sömürgelerden sorumlu bakanlığın memur sayısı ile sömürge alanı arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  Sömürge alanları sürekli azalırken memur sayıları sürekli artmıştır. Sömürge alanları sürekli azalırken memur sayısı 1935'te 372 kişiden 1939'da 450 kişiye, 1943'te 817, 1947'de 1139'a ve 1954 yılında 1661'e çıkmıştır ve sürekli artmıştır. 


Parkinson Yasası (Kanunu)

Bir iş her zaman kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsıyacak şekilde uzar. (Başka bir deyiş ile "Bir iş her zaman bitirilmesi için verilen hedef zaman kadar sürer")

Parkinson Önemsizlik Yasası (Kanunu)

Bir kuruluşun belirli bir konuyu tartışmak için harcadığı zaman, konunun önemiyle ters orantılıdır

Memur Sayısı Her Zaman Artar

Bir kamu kurumda iş ister azalsın , artsın veya hiç olmasın memur sayısı her zaman artacaktır. Diğer bir değişle bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı ters orantılıdır.

Bürükratik Kuruluşlar Canlı Organizma Gibidir

Bürokratik kuruluşlar canlı organizma gibidir. Varoluş nedeni ortadan kalksa bile yaşamaya , devam etmeye çalışır.

Her Yönetici Astların Sayısının Artmasını İster

Bir bürokraside her yönetici gerekli olsun olmasın astlarının sayısının artmasını ister.

Toplantılarda Son Maddeler Her Zaman Sürede Uzamaya Neden Olur

Üç madde için toplanılan bir toplantıda ilk iki madde ancak toplantı zamanında tamamlanır ve üçüncü madde için ilave zaman gerektirir.

Ödenek ile Tartışma Ters Orantılıdır

Belirli bir iş için ayrılacak ödeneğin tutarı ile o konuda yapılacak tartışmaların süresi ters orantılıdır

Cyril Northcote Parkinson

"Parkinson Kanunu" adı ile bilinen kanunu ortaya koymuş , kamu yönetimi ile ilgili incelemeleri bulunan tarihçi ve yazar. Adı C. Northcote Parkinson şeklinde de yazılmaktadır.

Parkinson'un Kanunu Gelişme Arayışı (Parkinson's Law: The Pursuit of Progress)

Sahip/Sahipleri : Cyril Northcote Parkinson
Parkinson Kanunu (Yasası) olarak bilinen kuralın açıklandığı kitap. Kamu yönetimindeki bürokrasiyi incelemiş ve eleştirmiş mizahi bir kitaptır.

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir